Caol ILA卡尔里拉

时间:2021-11-24 15:02点击:
Caol ILA卡尔里拉官方网站:https://www.malts.com/en-row/distilleries/caol-ila
Caol ILA卡尔里拉官方网站:https://www.malts.com/en-row/distilleries/caol-ila从伊斯凯格港(Port Askaig)沿海岸坐下来,科尔伊拉(Caol Ila)望着艾莱之音(Islay Sound),朝朱拉(Jura)方向望去。尽管它与文明相对接近,但由于从主路直降到酿酒厂的陡峭坡度,它相对隐蔽-正如阿尔弗雷德·巴纳德(Alfred Barnard)在1880年代访问时所说的那样:“但是路途如此陡峭,我们无所畏惧最好的做法是,我们坚持步行进行其余的下降,这令驾驶员感到厌恶,后者在盖尔语中喃喃地说道。
Caol Ila成立于1846年,但在历史上发生了翻天覆地的变化。到Barnard访问酿酒厂的时候,它已经被完全翻修过一次,并且从那以后一直在不断扩展。1972年,除仓库外的所有建筑物都被拆除,并建造了目前的酿酒厂。

现在,该岛上最大的酿酒厂的产量甚至是Laphroaig的两倍,Caol Ila的烈酒是Diageo调和酒的重要组成部分。然而,在过去的十年中,饮酒者有更多机会品尝该酒厂的威士忌,而且它本身就已经成为单一麦芽威士忌,并且地位日益提高。酿酒厂生产的有豌豆和无豌豆单一麦芽威士忌,种类繁多,从年轻到时髦,再到古老而优雅的威士忌,官方和独立的装瓶厂都吸引着世界各地的粉丝。

威士忌酒

考伊拉(Caol Ila)是较轻的艾莱威士忌(Islay Whiskies)之一,颜色比其强大的邻国浅,但具有独特的花香和胡椒味,补充了传统艾莱(Elay)的豌豆味。 
 
 
1986年,该酿酒厂成为联合酿酒厂集团的一部分,并于1989年推出了第一家“半官方”装瓶厂,即Flora&Fauna。尽管官方装瓶并非总是从Coal Ila经常发布的,但如今它们的来源要容易得多。除了正式装瓶,独立装瓶的的威士忌一直深受国际收到威士忌社区。威尔逊和摩根(Wilson&Morgan)装瓶的1993年12岁小瓶威士忌在2005年的麦芽疯子奖(Malt Maniacs Awards)上获得银牌。其他独立的装瓶商包括Gordon&MacPhail,Signatory Vintage和Alchemist。 
 
 
除了作为单一麦芽威士忌的声誉外,Caol Ila还被大量用作尊尼获加和黑瓶的成分。 

生产

因为它已经自从酒厂敞开了大门,在纯净的泉水水在Caol ILA使用石灰石上升在附近的湖南班,并朝着由海瀑布酒厂。该酿酒厂由帝亚吉欧(Diageo)拥有,自1990年代后期以来一直是该公司的“大批量”蒸馏厂之一,这意味着它每年生产大量威士忌。他们目前的生产水平相当可观。Caol Ila每年生产超过300万升纯酒精。

 

蒸馏锅

考伊拉(Caol Ila)的休息室以其令人难以置信的艾莱岛之音(Islay)景色而闻名。六个洗净器静静地站立着,容量为19,000升,烈性蒸馏器为12,000升,与玻璃墙相对,通过它可以看到密封件在声音中的弹奏。尽管它们是在70年代初新造的,但这些蒸馏器是旧酿酒厂中蒸馏器的精确复制品。水洗器和蒸馏器的形状相似,洋葱底大,没有腰部,而柔软的长臂向下延伸。

 

麦芽发芽

自1974年以来,Caol Ila一直从Port Ellen采购其发芽的大麦。该麦芽是泥炭在产生的同一站点-smoked岛的另一边麦芽为乐加维林。一些专家指出,在酿酒厂开始使用艾伦港麦芽酒之前和之后,考伊拉(Caol Ila)的口味存在明显差异,并注意到“较新的”威士忌比其前身更轻,更清洁。

 

仓库

尽管酿酒厂仍然有一个三层楼的仓库,其中保存着许多旧威士忌,但如今,所有库尔·伊拉威士忌都通过油罐车运到大陆,并在格拉斯哥仓库中陈化和装瓶。来自科尔伊拉(Caol Ila)的大多数单一麦芽威士忌都在波旁威士忌酒桶中陈年,有些还用雪利酒木桶陈年。该威士忌可以处理多余年的木桶,和年龄非常好。 

Caol Ila酿酒厂的工作坊。
 Caol ILA的历史
1846年
格拉斯哥酒厂老板赫克托·亨德森(Hector Henderson)建造了自己的岛酒厂,俯瞰艾莱岛之音,盖尔语中为Caol Ila。
 
1863年
交易员Bulloch Lade&Co接管。混合威士忌市场蓬勃发展,生意也不错。
 
1879年
经过二十多年的三手移转,酿酒厂得以重建和扩建。到1879年,科尔伊拉(Caol Ila)拥有自己的码头,蒸汽船或膨化机可以在这里卸货,并装载威士忌以供在大陆出售。
 
1920年
Bulloch Lade公司开始清算并出售给JP O'Brien Ltd,后者将其出售给财团Caol Ila Distillery Co. Ltd.。
 
1927年
Distillers Company Ltd.拥有Caol Ila的控股权益。
 
1934年
酒厂重新开放,再次开始生产。
 
1941年
对人的力量和大麦的限制意味着酿酒厂必须关闭。
 
1972年
随着酒厂的蒸馏器从两台增加到六台,产量增加。
 
1974年
对混合威士忌的需求再次影响了Caol Ila的命运,Caol Ila已完全重建以满足不断增长的需求-使其成为艾莱岛上最大的威士忌。


 • Caol Ila 25 Year Old

  Caol Ila 25 Year Old

  70cl / 43%

  £149

  (£212.86 per litre)

 • Caol Ila 200515 Year Old Sherry Cask TWE Exclusive

  Caol Ila 200515 Year Old Sherry Cask TWE Exclusive

  70cl / 57.5%

  £120

  (£171.43 per litre)

 • Caol Ila 12 Year OldSmall Bottle

  Caol Ila 12 Year OldSmall Bottle

  20cl / 43%

  £14.95

  (£7.48 per 10cl)

 • Caol Ila 12 Year Old

  Caol Ila 12 Year Old

  70cl / 43%

  £44.95

  (£64.21 per litre)

 • Caol Ila 18 Year Old

  Caol Ila 18 Year Old

  70cl / 43%

  £83.95

  (£119.93 per litre)

 • Caol Ila 2001 Distillers Edition

  Caol Ila 2001 Distillers Edition

  70cl / 43%

  £125

  (£178.57 per litre)

 • Caol Ila 2008 Distillers EditionBot.2020

  Caol Ila 2008 Distillers EditionBot.2020

  70cl / 43%

  £69.95

  (£99.93 per litre)

 • Caol Ila Moch

  Caol Ila Moch

  70cl / 43%

  £54.95

  (£78.50 per litre)

 • Caol Ila 201010 Year Old Watt Whisky

  Caol Ila 201010 Year Old Watt Whisky

  70cl / 58.2%

  £67.95

  (£97.07 per litre)

 • Caol Ila 13 Year OldSmoky G&M Discovery Range

  Caol Ila 13 Year OldSmoky G&M Discovery Range

  70cl / 43%

  £48.95

  (£69.93 per litre)

 • Caol Ila 18 Year OldUnpeated Special Releases 2017

  Caol Ila 18 Year OldUnpeated Special Releases 2017

  70cl / 59.8%

  £97.95

  (£139.93 per litre)

 • Caol Ila 20109 Year Old Sherry Cask Signatory

  Caol Ila 20109 Year Old Sherry Cask Signatory

  70cl / 60.1%

  £102

  (£145.71 per litre)

 • Caol Ila 1999The Whisky Trail

  Caol Ila 1999The Whisky Trail

  70cl / 43%

  £59.95

  (£85.64 per litre)

 • Caol Ila 2004 Distillers Edition

  Caol Ila 2004 Distillers Edition

  70cl / 43%

  £89.95

  (£128.50 per litre)

 • Caol Ila 35 Year Old (1982)Special Releases 2018

  Caol Ila 35 Year Old (1982)Special Releases 2018

  70cl / 58.1%

  £825

  (£1,178.57 per litre)

 • Caol Ila 17 Year OldUnpeated Special Releases 2015

  Caol Ila 17 Year OldUnpeated Special Releases 2015

  70cl / 55.9%

  £110

  (£157.14 per litre)

 • Caol Ila 200713 Year Old Sherry Cask Connoisseurs Choice

  Caol Ila 200713 Year Old Sherry Cask Connoisseurs Choice

  70cl / 59.7%

  £96.95

  (£138.50 per litre)

 • Caol Ila 201010 Year Old First Editions

  Caol Ila 201010 Year Old First Editions

  70cl / 59.3%

  £109

  (£155.71 per litre)

 • Caol Ila 200015 Year Old Unpeated Special Releases 2016

  Caol Ila 200015 Year Old Unpeated Special Releases 2016

  70cl / 61.5%

  £89.95

  (£128.50 per litre)

 • Caol Ila Unpeated 200515 Year Old Old Particular

  Caol Ila Unpeated 200515 Year Old Old Particular

  70cl / 48.4%

  £105

  (£150 per litre)

 • Caol Ila 200713 Year Old Single Malts Of Scotland

  Caol Ila 200713 Year Old Single Malts Of Scotland

  70cl / 55.6%

  £89.95

  (£128.50 per litre)

 • Caol Ila 15 Year Old UnpeatedSpecial Releases 2018

  Caol Ila 15 Year Old UnpeatedSpecial Releases 2018

  70cl / 59.1%

  £94.95

  (£135.64 per litre)

 • Caol Ila 20127 Year Old Sherry Cask Asta Morris

  Caol Ila 20127 Year Old Sherry Cask Asta Morris

  70cl / 60%

  £82.95

  (£118.50 per litre)

 • Caol Ila 199520 Year Old Artist #7 LMDW

   

  Caol Ila 199520 Year Old Artist #7 LMDW

  70cl / 54.1%

  £335

  (£478.57 per litre)

 • Caol Ila 198832 Year Old Connoisseurs Choice

  Caol Ila 198832 Year Old Connoisseurs Choice

  70cl / 52.7%

  £720

  (£1,028.57 per litre)

 • Caol Ila 201010 Year Old Provenance

  Caol Ila 201010 Year Old Provenance

  70cl / 46%

  £56.25

  (£80.36 per litre)

 • Caol Ila 1975Bot.1990s Gordon & MacPhail

  Caol Ila 1975Bot.1990s Gordon & MacPhail

  75cl / 40%

  £800

  (£1,066.67 per litre)

 • Caol Ila 200812 Year Old The Cooper's Choice

  Caol Ila 200812 Year Old The Cooper's Choice

  70cl / 53.5%

  £89.95

  (£128.50 per litre)

 • Caol Ila 22 Year OldFeis IIe 2019 Sherry Cask

  Caol Ila 22 Year OldFeis IIe 2019 Sherry Cask

  70cl / 58.4%

  £450

  (£642.86 per litre)

 • Caol Ila 198930 Year Old Edition #5 The Kinship

  Caol Ila 198930 Year Old Edition #5 The Kinship

  70cl / 42.4%

  £500

  (£714.29 per litre)

 • Caol Ila 199718 Year Old Cask #449 Master's Cask

  Caol Ila 199718 Year Old Cask #449 Master's Cask

  70cl / 53.3%

  £225

  (£321.43 per litre)

 • Caol Ila 1975Bot.1999 Dun Eideann

  Caol Ila 1975Bot.1999 Dun Eideann

  70cl / 58%

  £800

  (£1,142.86 per litre)

 • Caol Ila 197932 Year Old The Whisky Agency & The Nectar

  Caol Ila 197932 Year Old The Whisky Agency & The Nectar

  70cl / 52%

  £850

  (£1,214.29 per litre)

 • Caol Ila 40 Year OldBot.2019 Kinship

  Caol Ila 40 Year OldBot.2019 Kinship

  70cl / 44.9%

  £1,600

  (£2,285.71 per litre)

 • Caol Ila 198335 Year Old Signatory 30th Anniversary

  Caol Ila 198335 Year Old Signatory 30th Anniversary

  70cl / 52.7%

  £800

  (£1,142.86 per litre)

 • Caol Ila 196850 Year Old Gordon & Macphail

  Caol Ila 196850 Year Old Gordon & Macphail

  70cl / 52.5%

  £7,500

  (£10,714.29 per litre)

 • SMWS 53.62 (Caol Ila)1983 20 Year Old

  SMWS 53.62 (Caol Ila)1983 20 Year Old

  70cl / 58.1%

  £650

  (£928.57 per litre)

 • SMWS 53.70 (Caol Ila)1983 Bot.2003

  SMWS 53.70 (Caol Ila)1983 Bot.2003

  70cl / 57.9%

  £650

  (£928.57 per litre)

 • Caol Ila 20089 Year Old Hidden Spirits

  Caol Ila 20089 Year Old Hidden Spirits

  70cl / 52%

  £85.95

  (£122.79 per litre)

 • Caol Ila 197622 Year Old Adelphi

  Caol Ila 197622 Year Old Adelphi

  70cl / 59.7%

  £750

  (£1,071.43 per litre)

 • Caol Ila 198331 Year Old Signatory TWE Exclusive

  Caol Ila 198331 Year Old Signatory TWE Exclusive

  70cl / 48.1%

  £500

  (£714.29 per litre)

 • Caol IlaGlazed Brown Medium Jug

  Caol IlaGlazed Brown Medium Jug

  £49.95

 • Caol Ila UnpeatedStitchell Reserve Bot.2013

  Caol Ila UnpeatedStitchell Reserve Bot.2013

  70cl / 59.6%

  £150

  (£214.29 per litre)

 • Caol Ila 20 Year Old150th Anniversary

  Caol Ila 20 Year Old150th Anniversary

  70cl / 57.86%

  £1,500

  (£2,142.86 per litre)

 • Caol Ila 15 Year OldManager's Dram Sherry Cask

  Caol Ila 15 Year OldManager's Dram Sherry Cask

  75cl / 63%

  £7,500

  (£10,000 per litre)

 • Caol Ila 15 Year OldBot.1980s

  Caol Ila 15 Year OldBot.1980s

  75cl / 43%

  £1,000

  (£1,333.33 per litre)

 • Caol Ila 196629 Year Old Sherry Cask Centenary Reserve

  Caol Ila 196629 Year Old Sherry Cask Centenary Reserve

  70cl / 40%

  £3,500

  (£5,000 per litre)

 • Caol Ila 15 Year OldFlora & Fauna

  Caol Ila 15 Year OldFlora & Fauna

  70cl / 43%

  £299

  (£427.14 per litre)

 
# 名称 规定的年份 酒精度 容量 装瓶 桶号 条形码 评分
1 Caol Ila 1993 Shi 21 56.8 % Vol. 700 ml 2014 11144 (part) 88.86
2 Caol Ila 2009 Hand Bottled at Caol Ila Distillery 55.1 % Vol. 200 ml 2018 306410-021 86.00
3 Caol Ila Caol Ila 2007 TSCL 12 57.8 % Vol. 100 ml 2019 307362 60.00
4 Caol Ila 2009 Hand Bottled at Caol Ila Distillery 09 54.1 % Vol. 200 ml 2018 306410/074 88.00
5 Caol Ila 1979 Shi 33 55.8 % Vol. 700 ml 2013 5306 91.93
6 Caol Ila 1996 Hand Bottled at Caol Ila Distillery 54.9 % Vol. 200 ml 2018 14597 85.00
7 Caol Ila 2006 UD Bar Caol Ila 12 50.7 % Vol. 700 ml 2018 80.50
8 Caol Ila 1991 SV 59.1 % Vol. 700 ml
9 Caol Ila 1984 Kb 55.1 % Vol. 700 ml
10 Caol Ila Natural Cask Strength 58.0 % Vol. 200 ml 5000281021423 85.74
11 Caol Ila 1984 Kb 53.2 % Vol. 700 ml
12 Caol Ila Cask Strength 55.0 % Vol. 700 ml
13 Caol Ila 07-year-old WhBr 07 65.3 % Vol. 700 ml
14 Caol Ila Natural Cask Strength 61.3 % Vol. 200 ml 90.00
15 Caol Ila Cask Strength 55.0 % Vol. 700 ml 5000281016405 89.00
16 Caol Ila Very Young III WD 63.9 % Vol. 700 ml 2006 84.50
17 Caol Ila 1990 BA 15 57.3 % Vol. 700 ml 85.00
18 Caol Ila 1991 AT 10 59.1 % Vol. 700 ml 2002 1080
19 Caol Ila 1989 CA Authentic Collection 11 57.7 % Vol. 700 ml 2001
20 Caol Ila 1999 UD 10 57.6 % Vol. 700 ml 2010
21 Caol Ila 1990 McG McGibbon's Provenance 12 43.0 % Vol. 700 ml 2002 87.00
22 Caol Ila Natural Cask Strength 59.3 % Vol. 750 ml 2005 87.00
23 Caol Ila 1980 SV 14 63.0 % Vol. 375 ml 1994
24 Caol Ila 1978 DE 43.0 % Vol. 700 ml 1994 1046 - 1051
25 Caol Ila 1990 Sa 45.0 % Vol. 700 ml 2000 13114 86.50
26 Caol Ila 1999 Wm.dk 11 43.0 % Vol. 700 ml 2010 83.00
27 Caol Ila 1983 FC 20 46.0 % Vol. 700 ml 57
28 Caol Ila 1979 UD 20 57.1 % Vol. 700 ml
29 Caol Ila 1984 FC 18 46.0 % Vol. 700 ml 2003 5760
30 Caol Ila 1966 CA Dumpy Bottle 16 46.0 % Vol. 750 ml 1982
31 Caol Ila 1980 WM Barrel Selection 18 58.2 % Vol. 700 ml
32 Caol Ila 2007 GM Exclusive 07 60.0 % Vol. 750 ml
33 Caol Ila 12-year-old 12 43.0 % Vol. 700 ml 2015 5000281016283 76.00
34 Caol Ila 1994 KI 56.1 % Vol. 700 ml 2004 86.00
35 Caol Ila 2011 Ac 06 58.8 % Vol. 700 ml 2018 112
36 Caol Ila 1990 Kb 14 46.0 % Vol. 700 ml
37 Caol Ila 05-year-old AqV Whisky Selection 05 59.0 % Vol. 700 ml 86.00
38 Caol Ila 1974 JG 40.0 % Vol. 750 ml 1989
39 Caol Ila 1983 FC 20 46.0 % Vol. 700 ml 55
40 Caol Ila 1978 CA Distillery Label 63.3 % Vol. 700 ml 11548
41 Caol Ila 1974 GM 40.0 % Vol. 750 ml 1989 89.50
42 Caol Ila 1994 SV 09 57.1 % Vol. 700 ml 2003 89.20
43 Caol Ila 1999 GM Connoisseurs Choice 10 46.0 % Vol. 750 ml
44 Caol Ila 1984 FC 18 46.0 % Vol. 700 ml 5755
45 Caol Ila 10-year-old GM Connoisseurs Choice 10 46.0 % Vol. 750 ml 87.33
46 Caol Ila 1969 GM 59.9 % Vol. 750 ml 1985 93.67
47 Caol Ila 1984 CA 30 52.9 % Vol. 700 ml 89.00
48 Caol Ila Very Young WD 59.4 % Vol. 700 ml 2006 83.50
49 Caol Ila 1995 MM 10 46.0 % Vol. 700 ml 2005 89.00
50 Caol Ila 2002 GM Reserve 40.0 % Vol. 700 ml 2010 82.00
51 Caol Ila 1991 UD 15 59.9 % Vol. 700 ml 2006 3871
52 Caol Ila 11-year-old CA Original Collection 11 46.0 % Vol. 700 ml 86.00
53 Caol Ila 1976 DE 61.1 % Vol. 700 ml 1996 8062
54 Caol Ila Natural Cask Strength 59.3 % Vol. 200 ml 5000281022536 86.72
55 Caol Ila Moch 43.0 % Vol. 700 ml 2012 5000281028026 83.00
56 Caol Ila Young & Feisty McG McGibbon's Provenance 46.0 % Vol. 700 ml 2013 9872 85.00
57 Caol Ila 1982 Sc 60.6 % Vol. 700 ml 2008 89.50
58 Caol Ila 19-year-old TWEx 19 55.9 % Vol. 700 ml 88.20
59 Caol Ila 1988 TMC 43.0 % Vol. 700 ml 2001
60 Caol Ila 2008 WhB 10 58.6 % Vol. 700 ml 2018 7A 85.00
61 Caol Ila 1990 Kb 15 46.0 % Vol. 700 ml 2005
62 Caol Ila 1983 FC 20 46.0 % Vol. 700 ml 54 89.00
63 Caol Ila 2008 UD 12 58.5 % Vol. 700 ml 2020
64 Caol Ila 12-year-old 12 43.0 % Vol. 700 ml 2015 83.00
65 Caol Ila 1965 GM Connoisseurs Choice 20 40.0 % Vol. 750 ml 89.38
66 Caol Ila 1983 WFY 30 46.0 % Vol. 700 ml 2013 1460 90.00
67 Caol Ila 1992 Tram 3 46.0 % Vol. 700 ml 2008
68 Caol Ila 12-year-old 12 43.0 % Vol. 700 ml 2013 5000281016283 81.15
69 Caol Ila 1984 SV 11 46.0 % Vol. 700 ml 1996 92.00
70 Caol Ila Cask Strength Part of Collection Box 60.1 % Vol. 200 ml 86.67
71 Caol Ila 1966 It 19 58.3 % Vol. 750 ml 1985 93.27
72 Caol Ila 12-year-old 12 43.0 % Vol. 700 ml 2015 5000281016283 84.80
73 Caol Ila Natural Cask Strength 58.6 % Vol. 700 ml 2006 85.33
74 Caol Ila 10-year-old DrDr 10 66.9 % Vol. 700 ml 310779 82.00
75 Caol Ila 2007 SbyL 11 53.9 % Vol. 700 ml 86.50
76 Caol Ila 1982 WScm 27 50.0 % Vol. 750 ml
77 Caol Ila 2000 Kb 15 57.6 % Vol. 700 ml 2016 10278 90.00
78 Caol Ila NAS UD Drumbeg Stores 66.9 % Vol. 700 ml 87.33
79 Caol Ila 1983 SS 28 46.0 % Vol. 700 ml 2011 88.48
80 Caol Ila 2008 AbWh 11 54.2 % Vol. 700 ml 2019 89.07
81 Caol Ila 1974 FC 23 46.0 % Vol. 700 ml 12470 86.75
82 Caol Ila 1975 HB Finest Collection 22 43.0 % Vol. 700 ml 90.11
83 Caol Ila 1977 GM Cask Series 63.8 % Vol. 750 ml 92.12
84 Caol Ila 12-year-old 12 43.0 % Vol. 200 ml 2006 5000281019956 79.10
85 Caol Ila Moch 43.0 % Vol. 700 ml 2016 5000281028026 82.79
86 Caol Ila 12-year-old 12 43.0 % Vol. 700 ml 2016 5000281016283 85.50
87 Caol Ila 1981 FC 21 46.0 % Vol. 700 ml 282
88 Caol Ila 12-year-old IM Chieftain's 12 43.0 % Vol. 50 ml 91.00
89 Caol Ila Natural Cask Strength 61.3 % Vol. 700 ml 2009 86.70
90 Caol Ila 10-year-old DL Single Minded 10 43.0 % Vol. 700 ml 85.00
91 Caol Ila 12-year-old 12 43.0 % Vol. 700 ml 2020 5000281016283 85.75
92 Caol Ila 12-year-old 12 43.0 % Vol. 750 ml 2017 5000281016313 82.63
93 Caol Ila 10-year-old TSD 10 53.3 % Vol. 700 ml 89.00
94 Caol Ila 1996 Kb 21 56.0 % Vol. 700 ml 791 85.00
95 Caol Ila 18-year-old 18 43.0 % Vol. 700 ml 2015 5000281016344 85.50
96 Caol Ila 12-year-old 12 43.0 % Vol. 700 ml 2015 5000281016283 84.60
97 Caol Ila 2011 Kb 07 58.7 % Vol. 700 ml 5838
98 Caol Ila 1974 GM Connoisseurs Choice 40.0 % Vol. 750 ml 89.47
99 Caol Ila 1969 GM 40.0 % Vol. 750 ml 1984
100 Caol Ila 12-year-old 12 43.0 % Vol. 700 ml 2017 5000281016290 84.60
101 Caol Ila 18-year-old 18 43.0 % Vol. 700 ml 2009 5000281016344 86.63
102 Caol Ila 15-year-old Ses 15 64.7 % Vol. 750 ml 91.66
103 Caol Ila 12-year-old 12 43.0 % Vol. 700 ml 2020 5000281016283 83.29
104 Caol Ila 1974 HB 20 43.0 % Vol. 700 ml 1994 89.58
105 Caol Ila 12-year-old 12 43.0 % Vol. 750 ml 2008 5000281016320 79.78
106 Caol Ila 1999 CW 59.5 % Vol. 700 ml 2009 81.50
107 Caol Ila 1999 LoG 64.2 % Vol. 700 ml 86.00
108 Caol Ila Moch 43.0 % Vol. 700 ml 2010 5000281028033 82.90
109 Caol Ila 1974 Kb 23 60.0 % Vol. 700 ml 1998 12618 90.00
110 Caol Ila 1989 CA Authentic Collection 12 56.0 % Vol. 700 ml 2002
111 Caol Ila 1999 CW 07 64.7 % Vol. 700 ml 2006
112 Caol Ila 10-year-old DT Auld Reekie 10 46.0 % Vol. 700 ml 80.50
113 Caol Ila 1993 GM Connoisseurs Choice 12 40.0 % Vol. 700 ml 84.50
114 Caol Ila 1968 GM 20 43.0 % Vol. 750 ml 1988
115 Caol Ila 1995 CA Bond Reserve 15 58.5 % Vol. 700 ml
116 Caol Ila 1991 Al 12 46.0 % Vol. 750 ml 2008 84.33
117 Caol Ila 2000 MBl The Maltman 11 46.0 % Vol. 700 ml 79.00
118 Caol Ila 1996 WH 46.0 % Vol. 700 ml 2008 90.50
119 Caol Ila 1974 DE 19 43.0 % Vol. 700 ml 1994 12459
120 Caol Ila 1990 Mg 16 43.0 % Vol. 700 ml 2006 1206
121 Caol Ila 15-year-old MNC Premium Line 15 46.0 % Vol. 700 ml
122 Caol Ila 2000 LS 12 53.2 % Vol. 700 ml 2012 82.00
123 Caol Ila 2000 MacA 55.8 % Vol. 700 ml 2012 3309935 89.67
124 Caol Ila 1984 FC 18 46.0 % Vol. 700 ml 2003 5757
125 Caol Ila 1998 DT 12 46.0 % Vol. 700 ml 2010 84.00
126 Caol Ila 1972 JG 40.0 % Vol. 750 ml 1988
127 Caol Ila 1981 FC 21 46.0 % Vol. 700 ml 279
128 Caol Ila 1980 Sa 45.0 % Vol. 700 ml 2014 383799
129 Caol Ila 15-year-old Mb 15 43.0 % Vol. 700 ml 1997 89.00
130 Caol Ila 1991 GM Connoisseurs Choice 13 40.0 % Vol. 750 ml
131 Caol Ila 1984 CA 33 56.4 % Vol. 700 ml 2017 90.00
132 Caol Ila 1981 GM Connoisseurs Choice - Miniature 40.0 % Vol. 50 ml 78.00
133 Caol Ila 1977 JG 40.0 % Vol. 750 ml 1991
134 Caol Ila 2011 Kb 07 57.4 % Vol. 700 ml 36
135 Caol Ila 1984 FC 18 46.0 % Vol. 700 ml 5761
136 Caol Ila 1980 Ses 15 40.0 % Vol. 700 ml 89.00
137 Caol Ila Young & Feisty McG McGibbon's Provenance 46.0 % Vol. 200 ml 79.00
138 Caol Ila 2007 SA 45.0 % Vol. 500 ml 2018 313176 5060417912520
139 Caol Ila 1993 AD 12 60.0 % Vol. 700 ml 2005 6797 86.75
140 Caol Ila 1984 GM Reserve 14 46.0 % Vol. 700 ml 1998
141 Caol Ila 1978 Ses 14 40.0 % Vol. 700 ml 88.50
142 Caol Ila 2002 GM Reserve 40.0 % Vol. 700 ml 2009 83.67
143 Caol Ila 1974 GM 40.0 % Vol. 750 ml 1990
144 Caol Ila 1991 CA Small Batch 24 52.4 % Vol. 700 ml 91.00
145 Caol Ila 1994 GM Connoisseurs Choice - Miniature 40.0 % Vol. 50 ml
146 Double Barrel Caol Ila / Ben Nevis DL 46.0 % Vol. 750 ml 86.00
147 Caol Ila 12-year-old UD 12 46.0 % Vol. 700 ml 85.00
148 Caol Ila 1995 LS 17 51.1 % Vol. 700 ml 2012 90.33
149 Caol Ila 1982 MM Aficionado 30 61.0 % Vol. 700 ml
150 Caol Ila 1987 UD 21 53.3 % Vol. 700 ml
151 Caol Ila 1996 Al 10 46.0 % Vol. 700 ml 2007 83.10
152 Caol Ila 2011 Cao UAN 60.9 % Vol. 700 ml 2017 900033 84.25
153 Caol Ila 1989 McG Provenance 14 46.0 % Vol. 700 ml 2004 1319
154 Caol Ila 1972 JG 40.0 % Vol. 750 ml 1987 90.33
155 Caol Ila 18-year-old 18 43.0 % Vol. 700 ml 2002 90.00
156 Caol Ila 1984 UD 11 46.0 % Vol. 50 ml 1996
157 Caol Ila 08-year-old UD Single Malt Scotch Whisky 08 57.9 % Vol. 700 ml 85.80
158 Caol Ila 1983 WhB 27 53.1 % Vol. 700 ml 2011 4819 87.31
159 Caol Ila 18-year-old 18 43.0 % Vol. 750 ml 2004 85.67
160 Caol Ila 1976 AD 21 58.1 % Vol. 700 ml 1997 8094 86.50
161 Caol Ila 1983 Casks of Distinction 35 56.7 % Vol. 700 ml 0072 90.00
162 Caol Ila 1981 MM Aficionado 13 59.8 % Vol. 700 ml
163 Caol Ila 1981 DE 56.6 % Vol. 700 ml 2003 467
164 Caol Ila 15-year-old Ses 15 65.3 % Vol. 750 ml 91.69
165 Caol Ila 2011 Ac 06 59.0 % Vol. 700 ml
166 Caol Ila 34-year-old CA Single Cask 34 51.0 % Vol. 750 ml 88.00
167 Caol Ila 14-year-old GM 14 64.7 % Vol. 750 ml 92.33
168 Caol Ila 1969 GM Connoisseurs Choice - Miniature 40.0 % Vol. 50 ml 91.19
169 Caol Ila 12-year-old 12 43.0 % Vol. 700 ml 2015 5000281016283 83.50
170 Caol Ila 1984 LS 25 55.2 % Vol. 700 ml 2010 89.00
171 Double Barrel Caol Ila / Tamdhu DL 46.0 % Vol. 700 ml 85.00
172 Caol Ila Cask Strength 60.1 % Vol. 200 ml 2005 92.00
173 Caol Ila 12-year-old 12 43.0 % Vol. 200 ml 2020 64.00
174 Caol Ila 2000 Whko 59.9 % Vol. 700 ml 2010 87.00
175 Caol Ila 1996 Kb 16 46.0 % Vol. 700 ml 2012 88.67
176 Caol Ila Natural Cask Strength 59.2 % Vol. 700 ml 2007 86.89
177 Caol Ila 1991 CA Cask Ends 23 53.6 % Vol. 700 ml 91.00
178 Caol Ila Moch 43.0 % Vol. 700 ml 2019 5000281028026 84.00
179 Caol Ila Moch 43.0 % Vol. 700 ml 2019 5000281028026 84.33
180 Caol Ila 18-year-old 18 43.0 % Vol. 700 ml 2013 81.67
181 Caol Ila 18-year-old 18 43.0 % Vol. 700 ml 2012 5000281016344 86.71
182 Caol Ila 1969 Ses Crystal Decanter 15 40.0 % Vol. 750 ml
183 Caol Ila 1991 MM 16 46.0 % Vol. 700 ml 2007 83.36
184 Caol Ila Moch 43.0 % Vol. 700 ml 2016 5000281028026 81.25
185 Caol Ila 1981 LS 30 52.9 % Vol. 700 ml 2011 85.31
186 Caol Ila Natural Cask Strength 58.0 % Vol. 200 ml 2006 5000281021423 87.75
187 Caol Ila 10-year-old IM Chieftain's 10 43.0 % Vol. 50 ml 78.00
188 Caol Ila 1975 DE 58.0 % Vol. 700 ml 1999 460 92.33
189 Caol Ila 2007 Sa 49.0 % Vol. 700 ml 2018 313175 91.67
190 Caol Ila 12-year-old 12 43.0 % Vol. 700 ml 2018 5000281016283 80.25
191 Caol Ila 1982 CA Authentic Collection 36 54.4 % Vol. 700 ml 2018 91.18
192 Caol Ila 1978 It 13 63.7 % Vol. 700 ml 1992 94.00
193 Caol Ila Natural Cask Strength 59.6 % Vol. 700 ml 2007 5000281023311 87.08
194 Caol Ila 18-year-old 18 43.0 % Vol. 700 ml 2014 5000281016344 87.27
195 Caol Ila 12-year-old 12 43.0 % Vol. 700 ml 2020 80.70
196 Caol Ila 1991 CA Authentic Collection 16 54.4 % Vol. 700 ml 2007
197 Caol Ila 1990 BA Distillery Series 58.5 % Vol. 700 ml 1999 2533
198 Caol Ila 1999 MNC Traditional 06 40.0 % Vol. 700 ml 2005
199 Caol Ila 12-year-old DL Premier Barrel Selection 12 46.0 % Vol. 700 ml
200 Caol Ila 13-year-old DL Premier Barrel Selection 13 46.0 % Vol. 700 ml
201 Caol Ila 15-year-old Flora & Fauna - White Cap 15 43.0 % Vol. 700 ml
202 Caol Ila 15-year-old CA Duthies 15 46.0 % Vol. 700 ml 85.00
203 Caol Ila 1996 The Distillers Edition 43.0 % Vol. 1000 ml 2009 86.75
204 Caol Ila 1998 The Distillers Edition 43.0 % Vol. 750 ml 2011 86.00
205 Caol Ila 1997 Wm.dk 12 46.0 % Vol. 700 ml 2009 85.00
206 Caol Ila 1969 GM Connoisseurs Choice 16 54.6 % Vol. 750 ml
207 Caol Ila 30-year-old Al 30 56.0 % Vol. 750 ml 87.50
208 Caol Ila 1979 LS 33 52.9 % Vol. 700 ml 2012 90.00
209 Caol Ila 1984 FC 18 46.0 % Vol. 700 ml 5759
210 Caol Ila 1974 FC 19 46.0 % Vol. 700 ml 12495 89.00
211 Caol Ila 18-year-old BA Distillery Series 18 43.0 % Vol. 700 ml 87.50
212 Caol Ila 2006 BD 09 51.7 % Vol. 200 ml 2015
213 Caol Ila 1978 DE 59.8 % Vol. 700 ml 1994 1043
214 Caol Ila 1989 Kb 11 46.0 % Vol. 700 ml 2001 3436
215 Caol Ila 1983 Sa 43.0 % Vol. 750 ml 2015 1461 92.00
216 Caol Ila 2006 SE 55.5 % Vol. 700 ml 2016 88.00
217 Caol Ila 1997 Shi 18 40.0 % Vol. 700 ml 93.00
218 Caol Ila 1981 FC 21 46.0 % Vol. 700 ml 429
219 Caol Ila 2007 GM Exclusive 58.6 % Vol. 700 ml 2017 86.67
220 Caol Ila 2002 GM Exclusive 52.5 % Vol. 700 ml 2017 85.00
221 Caol Ila 1982 Kb 35 46.1 % Vol. 700 ml 703
222 Caol Ila 1991 CW 57.6 % Vol. 700 ml 2001 88.00
223 Caol Ila 1972 GM Connoisseurs Choice 15 40.0 % Vol. 750 ml
224 Caol Ila 1994 AT 09 57.1 % Vol. 700 ml 2003 84.50
225 Caol Ila Batch 11 TBWC 06 48.4 % Vol. 375 ml
226 Caol Ila 13-year-old CA Duthies 13 46.0 % Vol. 700 ml 2009 82.80
227 Caol Ila 2011 Kb 07 59.2 % Vol. 700 ml 900107 4542312011610
  顶一下
  (0)
  0%
  踩一下
  (0)
  0%
  ------分隔线----------------------------