Invergordon因弗戈登

时间:2021-05-26 22:17点击:
Invergordon因弗戈登酿酒厂网址:https://www.whyteandmackayltd.com/our-locations/invergordon/ 因弗戈登酒厂是苏格兰威士忌酒厂,它成立于1959年,由Whyte&Mackay拥有。 它与Speyside的Tamnavulin酿酒厂一起,
Invergordon因弗戈登酿酒厂网址:https://www.whyteandmackayltd.com/our-locations/invergordon/


因弗戈登酒厂是苏格兰威士忌酒厂,它成立于1959年,由Whyte&Mackay拥有。


与Speyside的Tamnavulin酿酒厂一起,为该公司的苏格兰混合威士忌品牌提供威士忌。


 

因弗戈登(Invergordon)是一家相对较新的酿酒厂,仅在1960年成立,旨在成为大规模的谷物威士忌 生产商。因弗戈登酿酒有限公司成立的酒厂,它只有一个高大开始柱犹。在1963年,又增加了两个蒸馏柱,在1978年,又增加了一个更大的蒸馏柱。


威士忌酒

由于多种原因,Invergordon非常出色。首先,它是一家谷物威士忌酒 厂,这意味着该威士忌酒是由谷物而不是麦芽制成的。谷物是指未经发芽的谷物,例如小麦或玉米(玉米)。该站点实际上只有一个官方装瓶-10年的单一谷物。独立装瓶几乎是一样的稀缺,尽管更容易追踪。邓肯·泰勒(Duncan Taylor),Signature Vintage和道格拉斯·莱恩(Douglas Laing)都进行了装瓶,提供了不同年龄段的酒。 

 

在Invergorden蒸馏出的绝大多数烈酒都进入了Whyte&Mackay Blends,这是它很难来源的原因之一。

 

生产

因弗戈登(Invergordon)的独特之处在于,它是迄今为止最北端的谷物威士忌酒 厂。它的大多数同胞都位于苏格兰的低地附近,而因弗戈登位于北部高地以北几百英里处。因弗戈登有一个绝对令人咋舌产量每年40'000'000升容量。生产中使用的水来自附近的尼斯湖玻璃。

 

因弗戈登酿酒厂的酒桶存量

壶式蒸馏

与麦芽 威士忌不同,谷物威士忌不是在传统的带有蒸馏釜的酿酒厂中生产的。一个谷物威士忌设施就像一个炼油设施超过它确实的美观,斯托尼墙壁单一麦芽 酒厂。烈酒不是在罐式蒸馏器中产生的,而是在高高的柱式蒸馏器中产生的,这些蒸馏器几乎类似于摩天轮。因弗戈登(Invergordon)有5个此类蒸馏器,其中4个用于生产谷物威士忌,其中1个用于生产中性烈酒。这些高空蒸馏器也称为科菲蒸馏器,其行为类似于以高高的垂直线形成的一系列罐式蒸馏器。

 

麦芽糖

由于Invergordon不是一个单一的麦芽 酒厂,因此它不使用麦芽大麦!在蒸煮过程中,通过加热和加压,谷物玉米中的淀粉被转化为糖。一旦淀粉的长链被切成糖分子,酵母就可以发挥作用并产生酒精,供以后的蒸馏过程使用。

 

仓库

谷物威士忌的陈酿方式与单一麦芽威士忌相同。在因弗戈登(Invergordon),绝大多数烈性酒被运到异地用于混纺,而少数几批打算作为单谷物出售的酒桶则被现场存储在垫料仓库中。因弗戈登采用欧洲和美国橡木 酒桶中,以年龄的烈酒。

 

因弗戈登酿酒厂的一些仓库

历史

因弗戈登(Invergordon)是一家相对较新的酿酒厂,仅在1960年成立,旨在成为大规模的谷物威士忌 生产商。因弗戈登酿酒有限公司成立的酒厂,它只有一个高大开始柱犹。在1963年,又增加了两个蒸馏柱,在1978年,又增加了一个更大的蒸馏柱。最后的科菲仍然仅用于蒸馏中性烈酒。1993年,Whyte&MacKay,印度人生产的威士忌酒 如今仍然拥有该站点的巨头吞并了Invergordon DistillersLtd。在1965年至1977年的短时间内,该站点还托管了Ben Wyvis单一麦芽 酿酒厂。


 • Invergordon 199525 Year Old Sovereign

  Invergordon 199525 Year Old Sovereign

  70cl / 42%

  £94.95

  (£135.64 per litre)

 • Invergordon 198732 Year Old Whisky Trail Video Games

  Invergordon 198732 Year Old Whisky Trail Video Games

  70cl / 52.7%

  £155

  (£221.43 per litre)

 • Invergordon 196654 Year Old Xtra Old Particular

  Invergordon 196654 Year Old Xtra Old Particular

  70cl / 46.6%

  £840

  (£1,200 per litre)


 
# 名称 规定的年份 酒精度 容量 装瓶 桶号 条形码 评分
1 Invergordon 10-year-old 10 43.0 % Vol. 750 ml 82.00
2 Invergordon 10-year-old Miniature 10 40.0 % Vol. 50 ml 76.33
3 Glenfoyle 25-year-old ID Longman Distillers Ltd. 25 43.0 % Vol. 750 ml
4 Daks Millennium ID Limited Edition 40.0 % Vol. 500 ml 1999
5 Invergordon 12-year-old 12 43.0 % Vol. 330 ml 71.60
6 Glendrostan 08-year-old ID Longman Distillers Ltd. 08 40.0 % Vol. 1000 ml
7 Invergordon 10-year-old Miniature 10 43.0 % Vol. 50 ml 80.33
8 Glendrostan 05-year-old ID Judge, Craig & Pirrie 05 43.0 % Vol. 750 ml
9 Daks 12-year-old ID Rare Scotch Whisky 12 43.0 % Vol. 750 ml
10 Glendrostan 12-year-old ID 12 40.0 % Vol. 750 ml 86.00
11 Invergordon 1964 AD Distillery 41 47.1 % Vol. 700 ml 2005 57637 89.50
12 Invergordon 1970 Stillman's Dram 22 45.0 % Vol. 700 ml 1992 82.00
13 Invergordon 2006 WhB 07 60.0 % Vol. 700 ml 2014 901446 85.25
14 Invergordon 1988 WhB 26 51.4 % Vol. 700 ml 2014 8117 79.67
15 Invergordon 1991 WhB 23 52.8 % Vol. 700 ml 2014 39036 85.00
16 Invergordon 1991 WhB 23 50.0 % Vol. 700 ml 2014 77738 83.00
17 Invergordon 2006 CWC 07 65.7 % Vol. 700 ml
18 Invergordon 2009 WhB FioniaFlasken 08 63.2 % Vol. 700 ml 2017 305955
19 Invergordon 1984 Sb Spirits Shop' Selection 51.7 % Vol. 700 ml 2015 86.00
20 Invergordon 1972 SMD Whiskies of Scotland 44.1 % Vol. 500 ml
21 Glenfoyle 1985 ID Longman Distillers Ltd. 17 40.0 % Vol. 700 ml 5013967000452 76.67
22 Glen Burn 1988 ID Glen Burn Distillers 10 40.0 % Vol. 700 ml 81.00
23 Glen Burn 05-year-old ID Glen Burn Blenders 05 43.0 % Vol. 750 ml
24 Invergordon 1973 CQ 42 52.3 % Vol. 700 ml 2016 10 88.40
25 Invergordon 1988 Ac 31 50.1 % Vol. 700 ml 2019 26987
26 Invergordon 1973 WhB 43 52.2 % Vol. 700 ml 2016 1300000034 91.00
27 Invergordon 1973 Sb 44 51.1 % Vol. 700 ml 2017 88.58
28 Invergordon 1972 Brd 44 46.7 % Vol. 700 ml 2017 20 89.50
29 Invergordon 1972 WN 43 49.8 % Vol. 700 ml 2016 13-05 89.34
30 Invergordon 1991 MacA 28 57.0 % Vol. 700 ml 2019 77737 87.50
31 Invergordon 1988 Wy Caramel Pecan Swirl 31 51.7 % Vol. 700 ml
32 Invergordon 1971 MoM 41 40.7 % Vol. 700 ml 2012 87.75
33 Glenluig 10-year-old ID Single Highland Malt 10 40.0 % Vol. 700 ml 5011311024925 68.83
34 Invergordon 1966 AD Limited 46 51.5 % Vol. 700 ml 2012 4 90.13
35 Invergordon 1987 Df 35th release 31 52.8 % Vol. 700 ml 2020 88.35
36 Invergordon 2007 DT The Octave 12 53.1 % Vol. 700 ml 5221794 84.00
37 Invergordon 2006 WhB 07 66.3 % Vol. 700 ml 2013 901446 81.67
38 Invergordon 1988 WhB 25 51.5 % Vol. 700 ml 2013 8117 83.57
39 Invergordon 2006 WhB 08 63.4 % Vol. 700 ml 2014 901118 74.33
40 Invergordon 1972 eP 43 49.0 % Vol. 700 ml 2016
41 Invergordon 1966 AD Limited 46 51.5 % Vol. 350 ml 2012 4
42 Invergordon 1964 TWA 52 48.3 % Vol. 700 ml 2017 91.00
43 Invergordon 24-year-old WhB Miniature 24 57.8 % Vol. 50 ml 78.00
44 Glen Foyle 10-year-old ID Single Lowland Malt 10 40.0 % Vol. 700 ml 5011311036010 68.00
45 Invergordon 1973 WhB 43 52.2 % Vol. 200 ml 2016 1300000034 90.00
46 Invergordon 1991 WhB 23 56.1 % Vol. 700 ml 2015 77741 84.25
47 Invergordon 1972 DR 43 49.3 % Vol. 350 ml 2016 38 89.00
48 Cairnluish 10-year-old ID Single Speyside Malt 10 40.0 % Vol. 700 ml 5011311036041 68.00
49 Glenluig 10-year-old ID The Malts of Scotland - Miniature 10 40.0 % Vol. 50 ml 64.00
50 Kincaple 10-year-old ID The Malts of Scotland - Miniature 10 40.0 % Vol. 50 ml 75.00
51 Invergordon 1973 WhB 43 52.2 % Vol. 700 ml 2016 1300000034 88.77
52 Invergordon 1991 BD 23 51.2 % Vol. 700 ml 2015 87.25
53 Portsoy 10-year-old ID Old Harbour 10 40.0 % Vol. 700 ml 1993
54 Invergordon 1972 BF 36 42.8 % Vol. 700 ml 2009 106581 84.40
55 Invergordon 1972 CA Small Batch 43 48.3 % Vol. 700 ml 2016 88.56
56 Invergordon 30-year-old MM Select Grain 30 54.0 % Vol. 50 ml
57 Invergordon 10-year-old 10 40.0 % Vol. 700 ml 5011311161149 77.63
58 Invergordon 1987 Sa 45.0 % Vol. 700 ml 2018 901545 87.00
59 Invergordon 1972 BF 36 41.4 % Vol. 700 ml 2009 95390 84.30
60 Invergordon 1972 BF 36 42.7 % Vol. 700 ml 2009 84565 88.00
61 Invergordon 1965 DT Rare Auld 39 48.2 % Vol. 700 ml 15509 90.00
62 Invergordon 1964 Sc 47 43.8 % Vol. 700 ml 2011 88.30
63 Invergordon 12-year-old CA Authentic Collection - World Whiskies 12 65.3 % Vol. 750 ml
64 Invergordon Batch 12 TBWC 43 48.2 % Vol. 375 ml
65 Invergordon Batch 7 TBWC 43 47.7 % Vol. 375 ml
66 Invergordon 2006 WCh 08 49.8 % Vol. 500 ml 2014 84.50
67 Invergordon 2007 BD Premium 08 50.0 % Vol. 700 ml 2014 85.00
68 Invergordon 1965 DT Miniature 38 51.6 % Vol. 50 ml 2004 90.00
69 Invergordon 1965 DT Miniature 42 52.9 % Vol. 50 ml 90.00
70 Ferintosh 10-year-old ID The Malts of Scotland - Miniature 10 40.0 % Vol. 50 ml 59.00
71 Invergordon 1972 TWA 43 49.5 % Vol. 700 ml 2016 93.00
72 Glen Burn 10-year-old ID Glen Burn Distillers 10 40.0 % Vol. 700 ml 5011311036164
73 Invergordon 1972 MBa No. 56 44 49.0 % Vol. 700 ml 2016 89.02
74 Invergordon 1964 Sc 48 42.3 % Vol. 700 ml 2012 87.70
75 Glenfoyle 12-year-old ID Longman Distillers Ltd. 12 40.0 % Vol. 700 ml 5011311202262 71.80
76 Invergordon 1974 S&S 45 46.6 % Vol. 700 ml 2019 87.00
77 Invergordon 1991 BD 25 58.7 % Vol. 700 ml 2016 84.58
78 Ferintosh 10-year-old ID Single Speyside Malt 10 40.0 % Vol. 700 ml 5011311024949 68.00
79 Invergordon 1973 Sb 43 51.8 % Vol. 700 ml 2016 88.68
80 Invergordon 2007 BSW 12 46.0 % Vol. 700 ml 88.00
81 Invergordon 11-year-old MoM Darkness 11 49.1 % Vol. 500 ml 5052598158996 90.25
82 Invergordon 1971 BF 35 47.4 % Vol. 700 ml 2007 63361 86.00
83 Cairnleigh 12-year-old ID Single Highland Malt 12 40.0 % Vol. 750 ml 79.00
84 Invergordon 1991 WhB 23 50.7 % Vol. 700 ml 2015 77743 86.00
85 Invergordon 1991 WCh 23 50.7 % Vol. 500 ml 2015 86.00
86 Invergordon 1972 WhB 43 49.9 % Vol. 700 ml 2015 1300000003 88.50
87 Invergordon 1987 LaFe 27 46.0 % Vol. 1500 ml 2014 905724 85.67
88 Invergordon 1972 Flvr Deer, Bear & Moose 43 49.7 % Vol. 700 ml
89 Invergordon 1971 BF 35 49.5 % Vol. 700 ml 2007 66663 86.00
90 Invergordon 11-year-old Sn Rage Whisky 11 57.0 % Vol. 700 ml 75.00
91 Invergordon 1988 IM Chieftain's 61.4 % Vol. 700 ml 2019 1462
92 The Craignure 10-year-old ID The Malts of Scotland - Miniature 10 40.0 % Vol. 50 ml 73.00
93 Invergordon 1972 HY Devilman 43 48.9 % Vol. 700 ml 2016
94 Glen Burn 05-year-old ID Glen Burn Blenders - Miniature 05 43.00 (gradi) 60 ml
95 Ardnave 10-year-old ID Single Islay Malt 10 40.0 % Vol. 700 ml 5011311036058 75.00
96 Invergordon 1988 BD Supreme 25 53.1 % Vol. 700 ml 2014 86.25
97 Invergordon 29-year-old vF 29 43.0 % Vol. 700 ml 84.00
98 Invergordon 1972 W-F 44 46.9 % Vol. 700 ml 2017 90.54
99 Invergordon 1988 BF 24 56.2 % Vol. 700 ml 2012 18591 85.92
100 Invergordon 1973 WhB 43 52.3 % Vol. 700 ml 2016 1300000024 89.34
101 Invergordon 1972 BF 36 48.9 % Vol. 700 ml 2009 85110 87.00
102 Invergordon 1990 DrWh Metamorfosi 30 53.1 % Vol. 500 ml
103 Ardnave 12-year-old ID Single Islay Malt 12 41.2 % Vol. 700 ml 5011311202255 76.00
104 Invergordon 1971 BF 35 52.1 % Vol. 700 ml 2007 52392 83.00
105 Invergordon 1972 BF 36 44.0 % Vol. 700 ml 2009 106580 78.80
106 Invergordon 1965 SMD Whiskies of Scotland 49.5 % Vol. 500 ml
107 Invergordon 1988 BF 24 56.1 % Vol. 700 ml 2012 18590 87.29
108 Invergordon 13-year-old CA Authentic Collection - World Whiskies 13 67.8 % Vol. 700 ml
109 Invergordon 50th Anniversary 1961-2011 700 ml 2011 88.75
110 Invergordon 1973 WhB 43 52.3 % Vol. 200 ml 2016 1300000024 89.75
111 Invergordon 2006 WhB 08 50.0 % Vol. 700 ml 2014 901118
112 Invergordon 1988 IM Chieftain's 57.6 % Vol. 700 ml 2019 1455
113 Invergordon 1972 SaW 43 49.1 % Vol. 700 ml 2016 89.00
114 Invergordon 2006 WhB 07 50.0 % Vol. 700 ml 2014 901117 85.29
115 Invergordon 1972 Sb 40 40.5 % Vol. 700 ml 2012 88.15
116 Invergordon 12-year-old WhB 12 64.6 % Vol. 700 ml 2019 300857 85.00
117 Invergordon 1988 BA Raw Cask 51.5 % Vol. 750 ml 8102 89.00
118 Invergordon 1991 DR 23 52.0 % Vol. 350 ml 2015
119 Ardnave 10-year-old ID Single Islay Malt - Miniature 10 40.0 % Vol. 50 ml 68.00
120 Druichan Islay 10-year-old ID The Malts of Scotland - Miniature 10 40.0 % Vol. 50 ml 69.00
121 Glen Foyle 08-year-old ID Pure Malt Scotch Whisky 08 40.0 % Vol. 700 ml
122 Daks 17-year-old ID Extra Rare Old 17 43.0 % Vol. 700 ml 011311195946
123 Invergordon 1987 MM Aficionado 30 54.5 % Vol. 700 ml
124 Kincaple 10-year-old ID Single Lowland Malt 10 40.0 % Vol. 700 ml 5011311024918 76.13
125 Invergordon 1972 BF 36 41.6 % Vol. 700 ml 2009 108254 85.92
126 Invergordon 1996 TWCe Private Cellars Selection 48.6 % Vol. 50 ml
127 Invergordon 1972 TWA 44 49.0 % Vol. 700 ml 2016 88.83
128 Invergordon 1965 WF 39 49.8 % Vol. 700 ml 2005 90.00
129 Invergordon 1972 WhB 43 49.7 % Vol. 700 ml 2015 1300000001 88.03
130 Invergordon 1990 AI 52.9 % Vol. 700 ml 2019 900367
131 Invergordon 1973 VK 45 46.9 % Vol. 700 ml 2018 88.60
132 Invergordon 1993 SE 53.6 % Vol. 700 ml 2017 SE 092 87.29
133 Invergordon 1972 Cr 43 49.9 % Vol. 700 ml 2015 89.22
134 Invergordon 1988 BA Raw Cask 29 51.5 % Vol. 700 ml 8102 86.54
135 Invergordon 1972 BF 37 42.5 % Vol. 700 ml 2009 66438 85.00
136 Invergordon 2009 BD 10 54.0 % Vol. 700 ml 2020 305945 87.35
137 Invergordon 2009 Wh 09 59.9 % Vol. 700 ml 2018 83.11
138 Invergordon 1991 MNC 23 50.7 % Vol. 700 ml 2015 89.00
139 Invergordon 1965 DT Peerless 44 50.4 % Vol. 700 ml 2010 15520 88.00
140 Invergordon 1993 SMWS G5.3 Extraordinary taste intensity 18 65.6 % Vol. 700 ml 2011 G5.3 89.67
141 Invergordon 1993 SMWS G5.4 Sweet treats 18 65.6 % Vol. 700 ml 2011 G5.4 88.33
142 Invergordon 1972 DT Rare Auld 38 43.3 % Vol. 750 ml 2011 96267
143 Invergordon 1993 SMWS G5.6 Bye, bye Miss. American rye 18 65.3 % Vol. 100 ml G5.6
144 Invergordon 1965 HH The Clan Denny 46 44.2 % Vol. 700 ml 2011 HH 9077 86.00
145 Invergordon 1988 SMWS G5.9 Coffee in a patisserie 25 53.6 % Vol. 700 ml G5.9 88.00
146 Invergordon 1991 MrW Spirit of Caledonia 24 55.8 % Vol. 700 ml 2015 39015 86.40
147 Invergordon 1988 DT The Octave 27 45.9 % Vol. 700 ml 2015 529301
148 Invergordon 1966 DL Old Particular 50 50.0 % Vol. 750 ml 2016 DL 11108
149 Invergordon 1984 H&I Cask & Thistle Collection 30 64.1 % Vol. 700 ml 2015 0013
150 Invergordon 1987 MBl Seud na h-alba 30 46.0 % Vol. 700 ml 2018 7500018 4099200057064 87.00
151 Invergordon 1993 SMWS G5.5 Rich, sweet and comforting 18 65.4 % Vol. 750 ml 2012 G5.5 86.00
152 Invergordon 1977 MMcK Càrn Mòr - Bequest 38 48.8 % Vol. 700 ml 2015 8871 90.00
153 Invergordon 1966 HH The Clan Denny 42 49.8 % Vol. 700 ml HH 4239 87.00
154 Invergordon 1965 HH The Clan Denny 44 45.4 % Vol. 700 ml HH 5576 86.33
155 Invergordon 1988 CWC Exclusive Grains 26 53.7 % Vol. 700 ml 2014 24975 85.00
156 Invergordon 2007 BD Premium 08 50.0 % Vol. 700 ml 2014 901118 86.00
157 Invergordon 1965 DT Rare Auld 41 50.2 % Vol. 700 ml 2007 15517 88.33
158 Invergordon 1965 FR Romantic Rhine Collection 46 45.9 % Vol. 700 ml 2012 24 89.44
159 Invergordon 1993 ElD The Whisky Trail 2 - Taiwan 25 52.1 % Vol. 700 ml 2019 901836
160 Invergordon 24-year-old LotG 24 56.0 % Vol. 700 ml 2013 9001 85.78
161 Invergordon 1987 SMWS G5.12 Varnished banana 31 52.7 % Vol. 750 ml G5.12 86.00
162 Invergordon 1997 DL Old Particular 21 51.5 % Vol. 700 ml 2019 DL 13073 88.00
163 Invergordon 1972 HL The Sovereign 45 49.2 % Vol. 700 ml 2018 HL 15011
164 Invergordon 1987 MBl Seud na h-alba 30 46.0 % Vol. 700 ml 2018 7500020
165 Invergordon 2006 TWB Burns Malt 07 60.2 % Vol. 700 ml 2014 901446B 80.00
166 Invergordon 1964 Sc Scott's Selection Single Grain Special Selection Tube 47 43.8 % Vol. 25 ml 2011 85.00
167 Invergordon 1974 VM The Whisky Big Nose 45 47.5 % Vol. 700 ml 2019 31
168 Invergordon 1990 DT Rare Auld 26 52.0 % Vol. 750 ml 2016 5180
169 Invergordon 1973 TWA 7th Anniversary Bottling 44 51.5 % Vol. 700 ml 2018 32
170 Invergordon 1987 SMWS G5.11 Flash, I love you! 30 52.4 % Vol. 750 ml G5.11
171 Invergordon 1972 MT Kreuzritter Collection 49.3 % Vol. 700 ml 2016 3012 89.50
172 Invergordon 1988 Wy Caribbean Crème 46.0 % Vol. 700 ml 2014 84.13
173 Invergordon 1972 MW Operation “Market Garden” Arnhem 50.1 % Vol. 700 ml 2018 89.50
174 Invergordon 1973 CA Single Cask 43 51.3 % Vol. 700 ml 2017 88.67
175 Invergordon 1971 CB 10th Anniversary 38 46.0 % Vol. 700 ml 2010 3 5065000482671
176 Invergordon 1997 DL Personalised Old Particular 18 48.4 % Vol. 700 ml 2016 DL 11197
177 Invergordon 1973 TWA 42 52.5 % Vol. 700 ml 2016 90.22
178 Invergordon Batch 16 TBWC 10 55.4 % Vol. 500 ml 2018 5052598148775 83.00
179 Invergordon 1991 CA Small Batch 24 51.0 % Vol. 700 ml 2015 88.00
180 Invergordon 2007 DT The Octave 08 54.1 % Vol. 700 ml 2015 5211482
181 Invergordon 1991 WJ 24 55.8 % Vol. 700 ml 2015 84.67
182 Invergordon 2003 SMWS G5.13 Delightful, dreamy! 16 63.3 % Vol. 700 ml 2020 G5.13
183 Invergordon 1987 MMcK Càrn Mòr Celebration of the Cask 31 51.1 % Vol. 700 ml 2018 902322 88.00
184 Invergordon 1987 DL Old Particular 30 55.0 % Vol. 700 ml 2017 DL 12052 86.00
185 Invergordon 1965 HH The Clan Denny 40 50.1 % Vol. 700 ml 2005 HH 1896 88.00
186 Invergordon 1972 DT Rare Auld 38 45.5 % Vol. 700 ml 2011 85255
187 Invergordon 1972 DT The Octave 39 47.6 % Vol. 700 ml 2011 520875
188 Invergordon 1988 Wy Sweet Mille-feuille 30 49.5 % Vol. 700 ml 2018
189 Invergordon 1988 HL The Sovereign 27 51.1 % Vol. 700 ml 2015 HL 11853 87.00
190 Invergordon Batch 3 TBWC 49.8 % Vol. 500 ml 2015 5052598061456 80.50
191 Invergordon 2007 HQF 13 63.3 % Vol. 700 ml 2021 HQF 301743
192 Invergordon 1965 DT Peerless 38 51.6 % Vol. 700 ml 2004 15537 89.67
193 Invergordon 1972 TWBl No. 002 46 49.3 % Vol. 700 ml 2019 28 89.33
194 Invergordon 30-year-old MM Select Grain - Limited Release 30 54.0 % Vol. 50 ml
195 Invergordon 2003 DR Cask Collection 16 63.6 % Vol. 700 ml 2020 37483 5060056923604 85.67
196 Invergordon 1988 Wy Frosted Molasses Tart 46.0 % Vol. 700 ml 2016 81.17
197 Invergordon 1988 Wy Toffee Apple Crisp 46.0 % Vol. 700 ml 2015 86.04
198 Invergordon 1974 PST 46 48.4 % Vol. 700 ml 2020 91.50
199 Invergordon 1991 W-e Blossoms 28 55.0 % Vol. 700 ml 2019 63006 88.00
200 Invergordon 1972 JW Fighting Fish 45 48.6 % Vol. 700 ml 2017 90.00
201 Invergordon 2009 DT The Octave 55.7 % Vol. 700 ml 2020 5227425
202 Invergordon 11-year-old SiSa Octave Cask 11 55.0 % Vol. 500 ml 2020 88.00
203 Invergordon 1991 CA Single Cask 26 53.8 % Vol. 700 ml 2018 89.00
204 Invergordon 1988 MBa No. 48 27 51.3 % Vol. 700 ml 2015 84.89
205 Invergordon 1974 KiW Single Cask Collection 43 41.9 % Vol. 700 ml 2018 15 87.20
206 Invergordon 1988 DL XOP - Xtra Old Particular 30 54.2 % Vol. 700 ml 2019 DL 13575 89.33
207 Invergordon 1973 Ma Single Grain Scotch Whisky 44 52.3 % Vol. 700 ml 2018 90.54
208 Invergordon 1966 HL The Sovereign 50 50.0 % Vol. 700 ml 2016 HL 12235 5060354253533 89.73
209 Invergordon 1973 AC Rare & Old Selection 45 44.5 % Vol. 700 ml 2018 18307 89.93
210 Invergordon 1972 DR Individual Cask Bottling 43 48.9 % Vol. 700 ml 2016 39 90.50
211 Invergordon 1987 VM The Cooper's Choice 30 49.5 % Vol. 700 ml 2018 88796 84.82
212 Invergordon 1966 DL XOP - Xtra Old Particular 54 46.6 % Vol. 700 ml 2020 DL 13718
213 Invergordon 1965 DT Rare Auld 42 51.6 % Vol. 700 ml 2008 15519 84.50
214 Invergordon 1974 SMWS G5.1 Velvet fun 34 55.1 % Vol. 700 ml 2008 G5.1 85.33
215 Invergordon 1966 HH The Clan Denny 45 47.5 % Vol. 700 ml 2011 HH 7864 90.00
216 Invergordon 1993 SMWS G5.5 Rich, sweet and comforting 18 65.4 % Vol. 700 ml 2012 G5.5 88.75
217 Invergordon 1966 TS Taste Still Selection 49.4 % Vol. 700 ml 2006 2722 90.00
218 Invergordon 1971 BR Berrys' Own Selection 40 46.7 % Vol. 700 ml 2011 2
219 Invergordon 1965 DT Rare Auld 43 50.8 % Vol. 700 ml 2009 15528 5060165363676 90.50
220 Invergordon 2011 DT The Octave 06 53.8 % Vol. 700 ml 2017 5214703
221 Invergordon 1973 CWC The Exclusive Malts 42 51.1 % Vol. 750 ml 2016 11
222 Invergordon 1988 DT Rare Auld 27 46.0 % Vol. 750 ml 2015 529323
223 Invergordon 1993 SMWS G5.2 Strumming the strings of the soul 17 65.3 % Vol. 750 ml G5.2
224 Invergordon 1993 CWC The Good Spirits Co. 24 48.2 % Vol. 700 ml 2018
225 Invergordon 1991 W-e Era of Grain 23 55.6 % Vol. 700 ml
226 Invergordon Batch 17 TBWC 44 47.3 % Vol. 500 ml 2018 92.00
227 Invergordon 1988 Wy Strawberry Fondant Icing 46.0 % Vol. 700 ml 2017 86.75
228 Invergordon 43-year-old JWC Single Cask Nation 43 43.9 % Vol. 750 ml
229 Invergordon 1988 JW Fighting Fish 26 47.5 % Vol. 700 ml 2015 85.33
230 Invergordon 1988 G&C The Pearls of Scotland 27 51.7 % Vol. 700 ml 2015 8986
231 Invergordon 1965 DL XOP - Xtra Old Particular 52 41.0 % Vol. 700 ml 2018 DL 12537 87.00
232 Invergordon 1994 DL Old Particular 21 50.7 % Vol. 700 ml 2015 DL 10997 84.20
233 Invergordon 1972 MMcK Càrn Mòr Celebration of the Cask 37 46.6 % Vol. 700 ml 2009 63675/60478 89.40
234 Invergordon 1988 DT The Octave 27 46.3 % Vol. 700 ml 2015 529312 89.33
235 Invergordon 1973 BI "The Gaper" 43 47.7 % Vol. 700 ml 2017 31 89.36
236 Invergordon 1991 SCC 26 57.4 % Vol. 700 ml 2017 39035 9002394021709 85.67
237 Invergordon 1993 DH The Clan Denny 21 51.1 % Vol. 700 ml DH 10445
238 Invergordon 1972 SWf Vintagersary 43 49.0 % Vol. 700 ml 2016 1300000002 89.20
239 Invergordon 1965 DT Rare Auld 40 50.3 % Vol. 700 ml 2006 15514 86.50
240 Invergordon 1988 AC Double Matured Selection - Miniature 30 57.8 % Vol. 50 ml 2018 18304
241 Invergordon 1997 HL The Sovereign 17 58.0 % Vol. 700 ml 2014 HL 10474 5060354246255 83.25
242 Invergordon 2006 TWB Burns Malt 07 61.5 % Vol. 700 ml 2014 901446D 82.00
243 Invergordon 1988 DR Individual Cask Bottling 25 52.8 % Vol. 700 ml 2014 8093 85.98
244 Invergordon 1988 HL The Sovereign 25 58.1 % Vol. 700 ml 2014 HL 10699 84.00
245 Invergordon 1965 TWA Private Stock 45 44.7 % Vol. 700 ml 2010 89.00
246 Invergordon 1972 G&C The Pearls of Scotland 48.9 % Vol. 700 ml 2016 5060371830731 89.67
247 Invergordon 2007 DT The Octave 11 53.8 % Vol. 700 ml 2018 5221774 5060294576235 80.50
248 Invergordon 2007 DT The Octave 12 54.1 % Vol. 700 ml 2019 5221829 5060294578826 83.75
249 Invergordon 1972 SE 5th Anniversary Dram 48.9 % Vol. 700 ml 2016 SE 068 87.60
250 Invergordon 1994 DL Old Particular 25 44.4 % Vol. 700 ml 2019 DL 13703 88.00
251 Glen Lion 10-year-old ID Pure Single Highland Malt 10 40.0 % Vol. 700 ml 1990
252 Invergordon 1997 Wy Tiramisu Layers 46.0 % Vol. 700 ml 2016 84.90
253 Invergordon 1977 HL The Sovereign 40 47.8 % Vol. 700 ml 2017 HL 13278 90.00
254 Invergordon 1987 Sa Coilltean Int. Co. LTD 45.0 % Vol. 700 ml 2017 901556 5060417911882 87.00
255 Invergordon 1972 BF 36 44.5 % Vol. 700 ml 2009 108434 88.50
256 Invergordon 1987 HL The Sovereign 30 51.6 % Vol. 700 ml 2018 HL 15012
257 Invergordon 1974 ElD The Whisky Trail 46 45.6 % Vol. 700 ml 2020 21
258 Invergordon 2007 MBl The Grainman 09 58.7 % Vol. 700 ml 2017 901483 84.13
259 Invergordon 1972 ED The First Editions 45 49.6 % Vol. 700 ml 2018 HL 14772 83.00
260 Invergordon 1974 VM The Cooper's Choice 43 46.5 % Vol. 700 ml 2017 27 5024720858203 88.45
261 Invergordon 1973 RMS 44 47.9 % Vol. 700 ml 2018 130000014 89.44
262 Invergordon 1984 BA Raw Cask 30 64.3 % Vol. 700 ml 2015 11185 85.80
263 Invergordon 1987 WM Barrel Selection - Special Release 28 53.8 % Vol. 700 ml 2016 903168 88.13
264 Invergordon 1984 RT 30 64.3 % Vol. 700 ml 2015 2015-44 5055030613527 85.80
265 Invergordon 1988 Wy Applewood Bake 46.0 % Vol. 700 ml 2015 78.94
266 Invergordon 1984 CWC Exclusive Malts 30 52.3 % Vol. 750 ml 2015 8005 87.00
267 Invergordon 1984 MC 30 64.1 % Vol. 700 ml 2015 13 87.93
268 Invergordon 1971 BR Berrys' Own Selection 48.0 % Vol. 700 ml 2009 6 5060109222975 88.91
269 Invergordon 1972 Ma Single Grain Scotch Whisky 46 49.2 % Vol. 700 ml 2019 89.74
270 Invergordon 2006 MBl The Grainman 12 58.2 % Vol. 700 ml 2018 19890 83.00
271 Invergordon 1973 TWA 43 51.1 % Vol. 700 ml 2016 90.33
272 Invergordon 1988 MrW Spirit of Caledonia 32 46.9 % Vol. 700 ml 2020 8107 88.00
273 Invergordon 1987 Wy Sweet Sycamore Sap 46.0 % Vol. 700 ml 2018 87.10
274 Invergordon 1991 CA Black Label 21 46.0 % Vol. 700 ml 2013 81.08
275 Invergordon 1988 DT Rare Auld Grain 29 52.0 % Vol. 700 ml 2017 8134 88.00
276 Invergordon 2009 WCh 09 58.5 % Vol. 500 ml 2018 305948 83.55
277 Invergordon 1990 Cl The Single Cask 30 53.4 % Vol. 700 ml 2020 2094-35726 88.20
278 Invergordon 1972 WB 70.000 bottles on the wall 43 49.7 % Vol. 700 ml 2016 13-04 88.24
279 Invergordon 1974 CWC The Exclusive Grains 43 42.7 % Vol. 700 ml 2017 41 88.31
280 Invergordon 2007 BD 13 63.4 % Vol. 700 ml 2020 300875B 76.75
281 Invergordon 2007 BD 12 61.1 % Vol. 700 ml 2020 901652B 86.25
282 Invergordon Batch 5 TBWC 43 47.7 % Vol. 500 ml 2016 5052598103255 86.70
283 Invergordon 25-year-old CA World Whiskies - Individual Cask 25 57.7 % Vol. 700 ml 2016 87.33
284 Invergordon 1987 MBl The Grainman 28 47.7 % Vol. 700 ml 2016 905752 84.52
285 Invergordon 1972 PST 48 42.0 % Vol. 700 ml 2020 91.67
286 Invergordon 2009 DT Rare Old Grain 11 54.7 % Vol. 700 ml 2020 520004 87.38
287 Invergordon 1973 MBa No. 73 44 48.5 % Vol. 700 ml 2017 89.10
288 Invergordon 1974 JWC Single Cask Nation 45 46.9 % Vol. 700 ml 2019 7844000025 90.31
289 Invergordon 1987 WM Barrel Selection - Cask Strength 33 54.6 % Vol. 700 ml 2021 903181
290 Invergordon 1966 DL XOP - Xtra Old Particular 50 49.7 % Vol. 700 ml 2016 DL 11182 90.60
291 Invergordon 1974 DL XOP - Xtra Old Particular 40 47.2 % Vol. 700 ml 2014 DL 10432 5014218795288 88.21
292 Invergordon 1972 G&C The Pearls of Scotland 41 44.5 % Vol. 700 ml 2014 88.62
293 Invergordon 1973 WF 43 50.5 % Vol. 700 ml 2017 86.00
294 Invergordon 1988 BA Raw Cask 32 51.5 % Vol. 700 ml 2020 8103 5055030619932 88.33
295 Invergordon 1972 DT Rare Auld 38 44.0 % Vol. 700 ml 2011 96251 5060165356980 87.67
296 Invergordon 1988 BR Berrys' 25 46.0 % Vol. 700 ml 2013 8997 90.50
297 Invergordon 2006 Cr Single Cask 07 60.0 % Vol. 700 ml 2014 901446 84.00
298 Invergordon 2006 Cr Warlords & Warriors Edition - Rexor's Shield 07 50.0 % Vol. 700 ml 2014 901117 85.00
299 Invergordon 1993 SMWS G5.4 Sweet treats 18 65.6 % Vol. 750 ml 2011 G5.4
300 Invergordon 1972 BRI Highland Laird 44 49.5 % Vol. 700 ml
301 Invergordon 2007 MoM Single Cask Series 11 65.1 % Vol. 700 ml 2018
302 Invergordon 1988 BR Berrys' 27 48.2 % Vol. 750 ml 2016 8094
303 Invergordon 1988 SMWS G5.10 Sugar and spice and all things nice 25 62.3 % Vol. 750 ml G5.10
304 Invergordon 1971 BR Berrys' Own Selection 47.0 % Vol. 700 ml 2009 4 88.00
305 Invergordon 1964 HL The Sovereign 48 43.7 % Vol. 700 ml 2013 HL 9861 85.75
306 Invergordon 1990 DL Old Particular 26 48.9 % Vol. 700 ml 2017 DL 11236 5014218803570 84.00
307 Invergordon 1991 DR Individual Cask Bottling 24 59.9 % Vol. 700 ml 2015 39033 82.67
308 Invergordon 1987 WM Barrel Selection 30 53.2 % Vol. 700 ml 2018 903167 (Half)
309 Invergordon 1993 SMWS G5.8 Baked Goods 19 64.2 % Vol. 700 ml 2012 G5.8 86.00
310 Invergordon 1988 Wy Vintage Strawberry Punnet 46.0 % Vol. 700 ml 2014 84.88
311 Invergordon 1972 DR The Whisky Angel 43 49.7 % Vol. 700 ml 2016 38 88.89
312 Invergordon 1988 G&C The Pearls of Scotland 56.8 % Vol. 700 ml 2016 8993 5060371830762 88.00
313 Invergordon 1988 HL The Sovereign 27 48.8 % Vol. 750 ml 2015 HL 11575 060354250051 78.00
314 Invergordon 1990 DT Rare Auld Grain 28 42.7 % Vol. 700 ml 2018 D520002
315 Invergordon 1997 DL Old Particular 21 51.5 % Vol. 700 ml 2018 DL 12185 90.00
316 Invergordon 1972 VM The Cooper's Choice 43 46.0 % Vol. 700 ml 2016 0042 86.92
317 Invergordon 1987 MBl Seud na h-alba 30 46.0 % Vol. 700 ml 2018 7500022
318 Invergordon 1965 DT Rare Auld 43 52.7 % Vol. 700 ml 2009 15532 5060165352760 90.40
319 Invergordon Batch 13 TBWC 25 49.6 % Vol. 500 ml 2017 84.00
320 Invergordon 1974 AC Rare & Old Selection - Miniature 40 57.8 % Vol. 50 ml 2014 14307
321 Invergordon 1972 Ch7 A Whisky Anthology 43 49.7 % Vol. 700 ml 2015 1300000001 90.60
322 Invergordon 2007 DT The Octave 12 53.4 % Vol. 700 ml 2019 5221789
323 Dalmore 1961 ID Longman Distillers Ltd. 25 40.0 % Vol. 750 ml 1986
324 Invergordon 1997 DL Old Particular 18 48.4 % Vol. 700 ml 2016 DL 11197 77.00
325 Invergordon 2007 DT The Octave - The MahJong Project 52.8 % Vol. 700 ml 2018 5218033
326 Invergordon 26-year-old CA World Whiskies - Individual Cask 26 53.5 % Vol. 700 ml 2017 84.50
327 Invergordon 2007 GrDr Single Cask Series 11 46.2 % Vol. 500 ml 2018 300869 83.00
328 Invergordon 2009 DT Rare Auld Grain 10 54.7 % Vol. 700 ml 2019 520003 88.00
329 Invergordon 1972 JW Locomotive Breath 43 49.4 % Vol. 700 ml 2016 88.64
330 Invergordon 1978 HL The Sovereign 40 45.0 % Vol. 700 ml 2018 HL 14894 85.50
331 Invergordon 1987 Wy KFC (Kettle Fried Corn) 31 49.6 % Vol. 700 ml 2019
332 Invergordon 1965 DT Rare Auld 43 51.6 % Vol. 700 ml 2009 15536 90.00
333 Invergordon 2009 WCh 09 58.1 % Vol. 500 ml 2018 305948A
334 Invergordon 2006 CWC Exclusive Range 07 50.0 % Vol. 700 ml 2014 1438 79.19
335 Invergordon 1964 PC Cask Selection 45 43.0 % Vol. 700 ml 2009 82.67
336 Invergordon 1991 JM Old Master's - Cask Strength Selection 23 57.9 % Vol. 700 ml 2014 77732 88.00
337 The Craignure 10-year-old ID Island Single Malt 10 40.0 % Vol. 700 ml 5011311024932 74.67
338 Invergordon 1974 AC Rare & Old Selection 38 58.2 % Vol. 700 ml 2012 12401 86.90
339 Invergordon 1964 DR Individual Cask Bottling 40 52.1 % Vol. 700 ml 2005 57636 89.50
340 Invergordon 1974 DL XOP - Xtra Old Particular 40 50.0 % Vol. 700 ml 2014 DL 10577 92.67
341 Invergordon 1987 DL Old Particular 28 56.5 % Vol. 700 ml 2015 DL 11004 79.50
342 Invergordon 1972 DD Anniversary Edition - Volume 2 43 49.4 % Vol. 700 ml 2016 88.80
343 Invergordon 1988 Wy Greenhouse Preserves 46.0 % Vol. 700 ml 2018 87.25
344 Invergordon 1968 UD Private Cask Bottling 46 47.8 % Vol. 500 ml 2014 88.50
345 Invergordon 1987 MBl The Grainman 30 45.6 % Vol. 700 ml 2018 31200 86.45
346 Invergordon 1988 Wy Lemon Cheesecake 46.0 % Vol. 700 ml 2014 82.25
347 Invergordon Batch 2 TBWC 58.3 % Vol. 500 ml 2013 5052598039592 80.25
348 Invergordon 1965 MM Celtic Heartlands 42 49.6 % Vol. 750 ml 2007 90.00
349 Invergordon 2007 HQF 13 63.3 % Vol. 700 ml 2021 HQF 301743
350 Invergordon Batch 11 TBWC 43 48.2 % Vol. 500 ml 2017 5052598118464 86.25
351 Invergordon 1964 JW Old Train Line 48 44.2 % Vol. 700 ml 2013 HL 10031 89.26
352 Invergordon 1973 FW 11 Jahre Finest Whisky 45 50.9 % Vol. 700 ml 88.40
353 Invergordon 1972 DD The Nectar of the Daily Drams 46 49.6 % Vol. 700 ml 2019 90.24
354 Invergordon Batch 9 TBWC 25 49.8 % Vol. 500 ml 2016 5052598115487 84.13
355 Invergordon 1973 TWA 43 50.3 % Vol. 700 ml 2017 90.83
356 Invergordon 1988 DS 31 48.0 % Vol. 700 ml 2019 8108 5030748100347 85.00
357 Invergordon 1972 AdF Acla Selection 43 49.0 % Vol. 700 ml 2016 29 89.81
358 Invergordon 1988 BR Berrys' 24 46.0 % Vol. 700 ml 2012 9000 85.00
359 Glendrostan Scotch Whisky ID Longman Distillers Ltd. 40.0 % Vol. 750 ml 5011311032296 82.60
360 Invergordon 2007 DT The Octave 12 54.2 % Vol. 700 ml 2019 5221819 77.00
361 Invergordon 1988 AC Double Matured Selection 30 57.8 % Vol. 700 ml 2018 18304 87.88
362 Invergordon 1987 ElD The Whisky Trail 32 52.7 % Vol. 700 ml 2020 88799 5060532809903 92.00
363 Invergordon 2007 BD 13 63.6 % Vol. 700 ml 2020 300875A 86.20
364 Invergordon 2003 SMWS G5.14 Decadent perfume of paradise 16 64.3 % Vol. 750 ml G5.14
365 Invergordon 1988 Wy Turns on a Daim 31 53.7 % Vol. 700 ml 87.75
366 Invergordon 2009 DT Dimensions 11 54.3 % Vol. 700 ml 2020 520005 88.33
367 Invergordon 1987 MM Mission Gold - Limited Release 33 48.5 % Vol. 700 ml 2021 1901555+2013160 89.00
368 Invergordon 1988 JW Prenzlow Portfolio Collection 47.5 % Vol. 700 ml 86.33
369 Invergordon 1995 HL The Sovereign 25 42.0 % Vol. 700 ml 2021 HL 18167
370 Invergordon Batch 15 TBWC 42 48.0 % Vol. 500 ml 2017 5052598128180 86.42
371 Invergordon 1972 WIN First Cask 37 44.0 % Vol. 700 ml 2009 63641 87.76
372 Invergordon Batch 21 TBWC 50 47.5 % Vol. 500 ml 2021
373 Invergordon 1990 VM The Cooper's Choice 30 42.5 % Vol. 700 ml 2021 906313 87.75
374 Invergordon 1988 MMM The Galaxy Series 29 46.9 % Vol. 700 ml 2017 8106 83.75
375 Invergordon 45-year-old Sb The Clans Label 45 52.8 % Vol. 700 ml 2018 4260274392270 89.88
376 Invergordon 1973 Sb Spirits Shop' Selection 42 52.2 % Vol. 700 ml 2015 88.56
377 Invergordon 1987 NSS Cask Series 007 31 63.2 % Vol. 700 ml 2019 87.25
378 Invergordon 1984 WM Barrel Selection - Special Release 30 57.0 % Vol. 700 ml 2015 14 88.23
379 Invergordon 1993 SMWS G5.7 All Day American Breakfast 19 64.6 % Vol. 700 ml 2012 G5.7 96.00
380 Invergordon 2006 Cr Warlords & Warriors Edition - Rexor's Shield 08 63.4 % Vol. 700 ml 2014 901118 81.00
381 Invergordon 1988 BR Berrys' 26 46.0 % Vol. 700 ml 2014 8987 80.50
382 Invergordon 2011 DT The Octave 06 51.3 % Vol. 700 ml 2017 5214736 85.00
383 Invergordon 2007 InW The Thistle 10 46.0 % Vol. 700 ml 2017 300863
384 Invergordon 1991 CWC Exclusive Casks 23 51.6 % Vol. 750 ml 892032101301
385 Invergordon 1997 HEB 19 55.3 % Vol. 700 ml 2017 106
386 Invergordon 1988 Cr Single Cask 25 51.5 % Vol. 700 ml 2013 8117
387 Invergordon 2006 CWC The James Dinnen Series 08 46.0 % Vol. 700 ml 2014 81.33
388 Invergordon 1988 SCC 24 55.5 % Vol. 700 ml 2012 18589 85.80
389 Invergordon 1991 DR Cask Collection 23 56.7 % Vol. 700 ml 2014 39032
390 Invergordon 1993 SMWS G5.7 All Day American Breakfast 19 64.6 % Vol. 750 ml 2012 G5.7 96.00
391 Invergordon 1987 WM Barrel Selection 30 51.5 % Vol. 700 ml 2018 903166
392 Invergordon 1971 JY The John Milroy Selection 37 47.0 % Vol. 700 ml 2009 R6473 88.00
393 Invergordon 1984 RG Treasurer Selection 30 64.1 % Vol. 700 ml 2015 13 90.25
394 Invergordon 1965 DT Peerless 45 50.2 % Vol. 700 ml 2011 15521 5060165357550 86.00
395 Invergordon 1966 HH The Clan Denny 44 46.8 % Vol. 700 ml 2010 HH 4995 89.00
396 Invergordon 1966 HH The Clan Denny 45 47.1 % Vol. 700 ml HH 7254 88.67
397 Invergordon 1972 PST 43 48.9 % Vol. 700 ml 2016 37 89.50
398 Invergordon 1987 MBl Seud na h-alba 30 46.0 % Vol. 700 ml 2018 7500015 4099200057064 85.67
399 Invergordon 1997 TLA Artist's Bottling - Chapter 04.2020 22 57.1 % Vol. 700 ml 2019 107 87.00
400 Invergordon 1992 HL The Sovereign 21 60.4 % Vol. 700 ml 2013 HL 10155 88.00
401 Invergordon 1974 CSJS The National Choice 43.1 % Vol. 700 ml 2019 78
402 Invergordon 1987 LotG 30 60.5 % Vol. 700 ml 2018 104373 92.00
403 Invergordon 2007 CA Authentic Collection 12 62.9 % Vol. 700 ml 2019 80.00
404 Invergordon 1988 DL Old Particular 30 42.0 % Vol. 700 ml 2018 DL 12354 87.00
405 Invergordon 23-year-old MoM Darkness! 23 50.8 % Vol. 500 ml 2015 39036 87.00
406 Invergordon Batch 4 TBWC 50.1 % Vol. 500 ml 2015 85.00
407 Invergordon 1966 DL XOP - Xtra Old Particular 51 51.3 % Vol. 700 ml 2017 DL 11760 87.33
408 Invergordon 1988 DL Old Particular 30 50.6 % Vol. 700 ml 2018 DL 12755
409 Invergordon 1973 HL The Sovereign 45 51.7 % Vol. 700 ml 2018 HL 15560
410 Invergordon 1990 DT Dimensions 23 52.6 % Vol. 700 ml 2013 5160 86.75
411 Invergordon 1993 CWC The Exclusive Grains 24 49.6 % Vol. 700 ml 2017 901819 85.40
412 Invergordon 1964 DL XOP - Xtra Old Particular 52 42.5 % Vol. 700 ml 2016 DL 11487 89.25
413 Invergordon 1972 JW The Cross Hill 44 49.3 % Vol. 700 ml 2016 90.22
414 Invergordon 1984 HL The Sovereign 30 59.6 % Vol. 700 ml 2015 HL 11237 86.75
415 Invergordon 1997 DL Old Particular 21 51.5 % Vol. 700 ml 2018 DL 12938
416 Invergordon 1997 DL Old Particular - The Easter Edition 22 48.9 % Vol. 700 ml 2020 89.50
417 Dalmore 1961 ID Longman Distillers Ltd. 25 43.0 % Vol. 750 ml 1986 87.00
418 Portsoy 10-year-old ID Old Harbour 10 40.0 % Vol. 50 ml 1993
419 Invergordon 2009 FnFl FioniaFlasken No. 8 09 54.5 % Vol. 700 ml 2019
420 Invergordon 1972 JW Wiebers Brothers Co-Production 43 49.4 % Vol. 700 ml 2016 88.83
421 Invergordon 1972 AD Limited 43 42.2 % Vol. 700 ml 2015 57150 90.73
422 Invergordon 1991 Cr Scorpio II - The Sign of the Zodiac 23 50.0 % Vol. 700 ml 2014 77738 83.00
423 Invergordon A Knight's Dram A Knight's Dram 44 46.7 % Vol. 700 ml 2017 20 91.00
424 Invergordon 1988 TSCL The Single Cask 27 45.8 % Vol. 700 ml 2016 8118 83.33
425 Invergordon 10-year-old 10 43.0 % Vol. 700 ml 5011311041212 77.73
426 Invergordon 1988 Wy Spiced Peach Cobbler 46.0 % Vol. 700 ml 2016 83.75
427 Invergordon 1988 Wy Rosy Apple Brulé 46.0 % Vol. 700 ml 2015 84.22
428 Invergordon 1972 Cr 43 49.7 % Vol. 700 ml 2015 1300000001 88.50
429 Invergordon 1988 CWC Exclusive Grains 26 46.3 % Vol. 700 ml 2014 8131 83.85
430 Invergordon 1975 AC Rare & Old Selection 45 52.7 % Vol. 50 ml 2020 20082
431 Invergordon 1964 DR Individual Cask Bottling 40 48.1 % Vol. 700 ml 2005 57633 91.00
432 Invergordon 1973 HY Devilman 44 47.7 % Vol. 700 ml 2018 13 90.50
433 Invergordon 1966 DR Individual Cask Bottling 46 51.9 % Vol. 700 ml 2012 5 89.46
434 Invergordon 1964 DL XOP - Xtra Old Particular 50 43.0 % Vol. 700 ml 2015 DL 10711 87.57
435 Invergordon 1988 DH The Clan Denny 26 50.6 % Vol. 700 ml 2014 DH 10250 5014218793628 86.50
436 Invergordon 1997 McG Clan Denny 20 50.0 % Vol. 700 ml 2017 DMG 11897
437 Invergordon 1995 HL The Sovereign 21 49.0 % Vol. 700 ml 2017 HL 13471
438 Invergordon 1965 DT Peerless 36 51.8 % Vol. 700 ml 2002 15539 83.50
439 Invergordon 1972 G&C The Pearls of Scotland 46.6 % Vol. 700 ml 2015 5060371830465 89.75
440 Invergordon 1973 AC Rare & Old Selection - Miniature 46 49.7 % Vol. 50 ml 2019 19095
441 Invergordon 2009 DT The Octave 11 55.2 % Vol. 700 ml 2020 5227403 88.22
442 Invergordon 1987 MBl Seud na h-alba 30 46.0 % Vol. 700 ml 2018 7500017 4099200057064 83.67
443 Invergordon 1973 EVWC 44 51.5 % Vol. 700 ml 2018 91.30
444 Invergordon 1973 EVWC Miniature 44 51.5 % Vol. 50 ml 2018 91.86
445 Invergordon 1988 HL The Sovereign 31 53.7 % Vol. 700 ml 2019 HL 17206 79.00
446 Invergordon 1972 DT Rare Auld 38 42.1 % Vol. 700 ml 2011 108446 91.00
447 Invergordon 2009 DT The Octave 11 54.4 % Vol. 700 ml 2020 5227435 84.67
448 Invergordon 25-year-old CA World Whiskies - Individual Cask 25 48.3 % Vol. 700 ml 2017 86.75
449 Invergordon 1965 DT Rare Auld 41 50.4 % Vol. 700 ml 2007 15512 87.60
450 Invergordon 1992 BD 26 56.4 % Vol. 700 ml 2018 85.71
451 Invergordon 1990 DT Rare Auld Grain 30 47.9 % Vol. 700 ml 2020 5226053
452 Druichan Islay 10-year-old ID The Malts of Scotland 10 40.0 % Vol. 700 ml 5011311024956 73.25
453 Invergordon 1972 TFM City Landmarks 46 49.9 % Vol. 700 ml 2018 32 88.75
454 Invergordon 1966 DL XOP - Xtra Old Particular 53 49.6 % Vol. 700 ml 2019 DL 13339 5014218811995 89.50
455 Invergordon 1988 Wy Buttery Maple Fudge 30 55.0 % Vol. 700 ml 2018 84.45
456 Invergordon 1972 MBl The Grainman 45 49.4 % Vol. 700 ml 2018 13000018 90.90
457 Invergordon 1988 Wy Mocha Moment 46.0 % Vol. 700 ml 2015 84.90
458 Invergordon 1975 AC Rare & Old Selection 45 52.7 % Vol. 700 ml 2020 20082 90.00
459 Invergordon 1973 AC Rare & Old Selection 46 49.7 % Vol. 700 ml 2019 19095 91.20
460 Invergordon 1988 Wy Candied Chestnuts 30 55.1 % Vol. 700 ml 2019 87.94
461 Invergordon 1988 CWCL The Electric Coo Series 32 50.1 % Vol. 700 ml 2020 85.21
462 Invergordon 1987 SMWS G5.11 Flash, I love you! 30 52.4 % Vol. 700 ml G5.11 87.20
463 Invergordon 1988 Wy Waffles and Maple Syrup 59.9 % Vol. 700 ml 2018 84.15
464 Invergordon 1973 LA Distilling is an Art 43 52.4 % Vol. 700 ml 2016 89.10
465 Invergordon Batch 6 TBWC 42 47.7 % Vol. 500 ml 2016 86.92
466 Invergordon 1973 DD The Nectar of the Daily Drams 44 48.5 % Vol. 700 ml 2017 87.79
467 Invergordon 1965 DT Rare Auld 40 50.3 % Vol. 700 ml 2006 15508 86.67
468 Invergordon 1988 BR 29 46.0 % Vol. 700 ml 2017 26967 5010493046060 83.97
469 Invergordon 1973 WM Barrel Selection - Collector's Edition 42 52.6 % Vol. 700 ml 2016 13000000039 90.50
470 Invergordon 1965 DT Rare Auld 38 50.1 % Vol. 700 ml 2004 15506 92.00
471 Invergordon 1965 HH The Clan Denny 45 45.3 % Vol. 700 ml HH 6456
472 Invergordon 12-year-old CA World Whiskies - Individual Cask 12 65.3 % Vol. 700 ml 1997
473 Invergordon 2007 DT The Octave 52.4 % Vol. 700 ml 2016 5511469
474 Invergordon 2007 DT The Octave 10 53.7 % Vol. 700 ml 2017 5214805 84.50
475 Invergordon 2007 WlRb Whisky Festival Radebeul 2018 10 52.7 % Vol. 500 ml 2018 85.00
476 Invergordon 1990 DL Old Particular 27 47.7 % Vol. 700 ml 2018 DL 12356
477 Invergordon 1993 CWC The Exclusive Malts 24 54.1 % Vol. 750 ml 901820
478 Invergordon 10-year-old Sn Rage Whisky 10 65.4 % Vol. 700 ml 2017 74.00
479 Invergordon 1965 DT Rare Auld 39 50.2 % Vol. 700 ml 2005 15507 87.50
480 Invergordon 1965 GW The Whisky Trader - Edition No. 11 45 45.9 % Vol. 700 ml 2011 24 86.25
481 Invergordon 1965 DT Rare Auld 40 49.7 % Vol. 750 ml 2006 15510
482 Invergordon 1965 DT Rare Auld 42 50.8 % Vol. 700 ml 2008 15518 88.71
483 Invergordon 1972 TWB Burns Malt 43 49.9 % Vol. 700 ml 2015 1300000003
484 Invergordon 1973 BRI Highland Laird 43 52.3 % Vol. 700 ml 2016
485 Invergordon 1973 Ch7 A Whisky Anthology 43 52.2 % Vol. 700 ml 2016 1300000024 88.36
486 Invergordon Batch 18 TBWC 44 47.6 % Vol. 500 ml 2018 93.00
487 Invergordon 25-year-old Wajo 25 48.0 % Vol. 200 ml 2018 906741
488 Invergordon 1972 TWf The Classic of Mountains and Seas 44 48.9 % Vol. 700 ml 2017 35 81.00
489 Invergordon 1993 JWC Single Cask Nation 26 47.9 % Vol. 750 ml 2019 901839
490 Invergordon 1964 Sc Scott's Selection Single Grain Special Selection Tube 48 42.3 % Vol. 25 ml 2012 90.00
491 Invergordon 1988 HL The Sovereign 30 48.8 % Vol. 700 ml 2018 HL 14716
492 Invergordon 1974 AC Rare & Old Selection - Miniature 38 58.2 % Vol. 50 ml 2012 12401
493 Invergordon 1973 MoS Miniature 42.0 % Vol. 50 ml 2012 MoS 12063 87.00
494 Invergordon 1972 CWC The Exclusive Malts 43 48.2 % Vol. 750 ml 12
495 Invergordon 1973 MoS 42.0 % Vol. 700 ml 2012 MoS 12063 86.42
496 Invergordon 1972 G&C The Pearls of Scotland 41 43.4 % Vol. 700 ml 2014 90.25
497 Invergordon 1987 CSJS The National Choice 52.5 % Vol. 700 ml 2019 88793
498 Kelt Tour du Monde ID Very Rare Extra Old Pure Malt Scotch Whisky 40.0 % Vol. 500 ml
499 Invergordon 1995 HB Single Cask 19 46.0 % Vol. 700 ml 2014 87.67
500 Invergordon 1973 CWC The Exclusive Grains 42 51.5 % Vol. 700 ml 2016 12 89.54
501 Invergordon 1991 MoM Single Cask Series 23 52.8 % Vol. 700 ml 2014 82.50
502 Invergordon 1988 WD The Nose Art 27 47.4 % Vol. 700 ml 2015 8096 86.89
503 Invergordon 1987 SMWS G5.12 Varnished banana 31 52.7 % Vol. 700 ml G5.12 87.20
504 Invergordon 1965 DT Rare Auld 39 49.6 % Vol. 700 ml 2004 15504 89.50
505 Invergordon 1965 HH The Clan Denny 47 44.6 % Vol. 700 ml 2013 HH 9459 88.81
506 Invergordon 2011 DT The Octave 06 51.8 % Vol. 700 ml 2017 5214693 85.00
507 Invergordon 1972 UD Rogin's Choice 45 50.1 % Vol. 700 ml 2018
508 Kelt Tour du Monde ID Very Rare Extra Old Pure Malt Scotch Whisky 40.0 % Vol. 250 ml 3395890100259 83.67
509 Invergordon 1964 DR Individual Cask Bottling 40 51.3 % Vol. 700 ml 2005 57634 90.67
510 Invergordon 12-year-old 12 64.6 % Vol. 700 ml 2019 300857 86.00
511 Invergordon 2007 DT The Octave 53.2 % Vol. 700 ml 2018 5221755
512 Invergordon 1974 AC Rare & Old Selection 40 57.8 % Vol. 700 ml 2014 14307 90.21
513 Invergordon 1972 Arc The Fishes of Samoa 43 49.9 % Vol. 700 ml 2016 11 88.27
514 Invergordon 1988 BR 28 57.9 % Vol. 700 ml 2018 26962 82.40
515 Invergordon 1964 DD The Nectar of the Daily Drams 53 48.3 % Vol. 700 ml 2017 89.50
516 Invergordon 1987 MMcK Càrn Mòr Celebration of the Cask 43.4 % Vol. 700 ml 2017 903820 86.67
517 Invergordon 2006 SE 08 55.5 % Vol. 700 ml 2014 SE036 84.36
518 Invergordon 43-year-old MoM Darkness! 43 49.3 % Vol. 500 ml 2017 5052598135706 89.33
519 Invergordon 1997 G&C The Pearls of Scotland 59.1 % Vol. 700 ml 2015 105 81.00
520 Invergordon 1973 WM Barrel Selection - Collector's Edition 42 52.0 % Vol. 700 ml 2016 13000000042 89.25
521 Invergordon 1974 JWC Single Cask Nation 46 46.2 % Vol. 750 ml 2020 7844000057
522 Invergordon 1965 MM Celtic Heartlands 42 49.6 % Vol. 700 ml 2007 88.50
523 Invergordon 1964 HL The Sovereign 50 42.5 % Vol. 700 ml 2014 HL 11047 90.64
524 Invergordon 1972 Ma Single Grain Scotch Whisky 45 49.5 % Vol. 700 ml 2018 90.30
525 Invergordon 07-year-old Pure & Mature 07 40.0 % Vol. 700 ml 5011311041748 86.00
526 Invergordon 1984 TWA Circus 30 51.7 % Vol. 700 ml 2015 86.70
527 Invergordon 1990 DL Old Particular 25 51.5 % Vol. 700 ml 2015 DL 10868 5014218797374 85.00
528 Invergordon 1973 JW Gentle Noses 43 46.7 % Vol. 700 ml 2016 1204 89.92
529 Invergordon 1965 DT Peerless 42 52.9 % Vol. 700 ml 2008 15533 90.25
530 Invergordon 1974 TWBl No. 001 44 46.5 % Vol. 700 ml 2018 29 88.33
531 Invergordon 25-year-old MoM Darkness! 25 46.1 % Vol. 500 ml 2017 89.00
532 Invergordon 1987 MM Select Grain - Limited Release 30 54.0 % Vol. 700 ml 2018 903159 85.91
533 Invergordon 1988 Wy Autumn Pecan Pie 46.0 % Vol. 700 ml 2016 86.15
534 Invergordon 1965 DT Rare Auld 41 50.1 % Vol. 700 ml 2007 15516 87.00
535 Invergordon 1994 DL Old Particular 21 52.8 % Vol. 700 ml 2016 DL 11091 83.80
536 Invergordon 1972 SWf Chairman's Private Reserve no. 12 43 49.8 % Vol. 700 ml 2016 130000005 88.75
537 Ben Wyvis 10-year-old ID Single Highland Malt 10 40.0 % Vol. 700 ml 5011311036034 76.33
538 Invergordon 1996 TWCe Private Cellars Selection 24 48.6 % Vol. 700 ml 2020 18278 5060568750255 87.50
539 Invergordon 1990 DT Rare Auld Grain 30 46.3 % Vol. 700 ml 2020 520006 89.50
540 Invergordon 1988 DT Rare Auld Grain 32 47.4 % Vol. 700 ml 2020 528137 85.75
541 Invergordon 1972 HB Single Cask 43 47.1 % Vol. 700 ml 2016 5038342510074 89.54
542 Invergordon 1972 WD 43 49.0 % Vol. 700 ml 2016 31 88.70
543 Invergordon Batch 19 TBWC 45 44.5 % Vol. 500 ml 2019
544 Invergordon 1972 TWA 44 49.4 % Vol. 700 ml 2016 91.81
545 Invergordon Batch 1 TBWC 41.6 % Vol. 500 ml 2012 5052598010829 87.55
546 Invergordon 1974 DL Private Stock 44 42.4 % Vol. 700 ml 2018 90.25
547 Invergordon 2009 WCh 11 57.9 % Vol. 500 ml 2020 305947 84.00
548 Invergordon 1984 VM The Cooper's Choice 30 57.0 % Vol. 700 ml 2015 12 88.44
549 Invergordon 1973 JW World of Orchids 43 46.7 % Vol. 700 ml 2016 504 88.33
550 Invergordon 1988 Wy Vintage Chesterfields 30 56.2 % Vol. 700 ml 2019 85.88
551 Invergordon 1974 JW Kreuzritter 42.5 % Vol. 700 ml 2020 88.80
552 Invergordon 1974 VM The Cooper's Choice 44 46.5 % Vol. 700 ml 2018 33 5024720858456 89.47
553 Invergordon 1974 VM Whisky Art Series 45 45.0 % Vol. 700 ml 2019 30 89.50
554 Invergordon 1987 HL The Sovereign 31 52.0 % Vol. 750 ml 2018 HL 15270 5060354254738 75.00
555 Invergordon 26-year-old Wemyss Malts Applewood Bake SSp Scotch Whisky Advent Calendar 3rd Edition 26 46.0 % Vol. 50 ml 2017 86239
556 Invergordon 1984 CWC 10th Anniversary of Creative Whisky Company 2005-2015 30 57.1 % Vol. 700 ml 2015 86.84
557 Invergordon 1987 JM Old Masters - Cask Strength Selection 30 53.0 % Vol. 700 ml 2018 9866 87.33
558 Invergordon 1993 SMWS G5.2 Strumming the strings of the soul 17 65.3 % Vol. 700 ml 2011 G5.2 84.00
559 Invergordon 1972 TWA The Club Qing 46 49.2 % Vol. 700 ml 2019 272/0168 87.50
560 Invergordon 1987 WM Barrel Selection - Special Release 28 56.5 % Vol. 700 ml 2016 903169 7610253576615 85.77
561 Invergordon 1997 GM Connoisseurs Choice - Cask Strength 21 55.5 % Vol. 700 ml 2018 133112 5020613071346 86.00
562 Invergordon 1974 ElD The Whisky Trail Vol. 2 - Jazz Series 44 47.6 % Vol. 700 ml 2019 0038 5060532805240 88.45
563 Invergordon 1988 SMWS G5.10 Sugar and spice and all things nice 25 62.3 % Vol. 700 ml G5.10 86.00
564 Invergordon 1965 TWA The Perfect Dram 47 45.6 % Vol. 700 ml 2012 90.00
565 Invergordon 1974 TWEx The Future of Whisky 44 51.6 % Vol. 700 ml 2018 90.15
 
  顶一下
  (0)
  0%
  踩一下
  (0)
  0%
  ------分隔线----------------------------