Glen Spey 格兰斯佩

时间:2021-05-24 09:45点击:
Glen Spey 格兰斯佩酒厂官网: 格伦斯佩酒厂是苏格兰斯佩塞地区一个单一麦芽威士忌酒厂。Glen Spey酒厂由James Stuart&Co.于1878年以 Rothes Mill的名称建造。它实际上是从燕麦片磨坊开始的-创
Glen Spey 格兰斯佩酒厂官网:

格伦斯佩酒厂是苏格兰斯佩塞地区一个单一麦芽 威士忌 酒厂。Glen Spey酒厂由James Stuart&Co.于1878年以“ Rothes Mill”的名称建造。它实际上是从燕麦片磨坊开始的-创始人詹姆斯·斯图亚特(James Stuart)在进入威士忌界之前是一个玉米商人。在1887年将Glen Spey酒厂出售给伦敦的Gilbey公司之前,几年中就将蒸馏设备简单地添加到了现有的工厂中。1970年,其生产能力从两个蒸馏器扩大到了四个。

Glen Spey(以及Glenlossie和Strathmill)继续使用“净化器”。净化器充当小型冷凝器,将一部分酒精蒸气返回罐中进行重新蒸馏。因此,这将增加锅内的“回流”量。这导致烈酒更轻松。

在其历史上,该酿酒厂仅释放了少数官方装瓶。该酒厂的产品目前主要用于J&B产品。
 

威士忌酒

格伦·斯佩(Glen Spey)的斯佩赛德(Speyside)酿酒厂在其一生中仅释放了少数官方装瓶,而第一瓶仅在2010年出现。今天,唯一的官方装瓶年份是21Year Old。植物区系和植物区系的12Year Old元素于2001年问世,被收藏家用来代替官方装瓶。独立装瓶更容易获得。独立装瓶的年龄范围也稍大。道格拉斯·莱恩(Douglas Laing)发行了15Year Old的音乐,邓肯·泰勒(Duncan Taylor)发行了22Year Old的音乐。如今,Glen Spey酿酒厂的主要功能是生产用于J&B掺混物中的单一麦芽,它是其中的重要组成部分。

 

生产

该酒厂的容量相对较小,每年为140万公升。格伦·斯佩(Glen Spey)从附近的杜尼之泉(Doonie's Spring)汲水。过去,这种水源已引起争议,因为它与许多其他相邻的蒸馏厂共用,这些蒸馏厂不仅从泉水中抽水,而且还丢弃了用来冷却锅蒸馏水的热水。如今,对于可以忽略水温的温度有非常严格的规定,以减轻造成蒸馏厂之间冲突的原因。

 
Glen Spey酿酒厂的入口。
格伦斯派酿酒厂的入口

壶式蒸馏

格伦·斯佩(Glen Spey)有两个洗净器,每个容量为12,000升,还有两个洗净器,容量为7500升。洗手液和烈酒蒸馏器均呈灯笼状,颈部收缩。这种形状会引起回流,从而提高蒸馏效率,并且仅允许最纯净的酒精蒸气通过。除此之外,这些蒸馏器还配备有净化器,该净化器用作微型冷凝器,可提高壶形蒸馏器的“回流”。如今,格伦·斯佩已经成为帝亚吉欧旗下仅有的两个使用净化器的酒厂(格伦洛西和斯特拉斯米尔)之一。

 
锅釜和电气控制系统。
格伦施派克酿酒厂的锅釜

麦芽啤酒

如今,格伦·斯佩(Glen Spey)生产中使用的麦芽来自帝亚吉欧(Diageo)的一个工业基地。该酿酒厂一直使用自己的麦芽制造,直到1969年-70年,当时该厂进行了大规模的改建。所使用的麦芽未发酵。

 

仓库

在1969年至1970年酒厂的大规模改建期间,曾经用作酒厂麦芽的建筑物被改制成了货架仓库。邻近的大多数酿酒厂都使用垫料仓库,这促使当时的酿酒厂管理者使用另一种方法将自己分开。Glen Spey单一麦芽酒在波本威士忌,雪利酒和​​Hogshead酒桶中陈酿。

 
Glen Spey酿酒厂的仓库。
格伦斯派酿酒厂的仓库

历史

尽管是一个相对较小且不起眼的酿酒厂,但格伦·斯佩(Glen Spey)拥有丰富而有趣的历史。多年来,格伦·斯佩与其他四个酿酒厂共享了罗特斯镇:格伦罗特斯,格伦·格兰特,斯佩伯恩和卡佩多尼奇。与邻居相比,格伦·斯派的作品相对较少,这解释了为什么这么长时间以来它一直被人们相对忽视。

 

Glen Spey最初是一家燕麦片磨坊。它的创始人詹姆斯·斯图亚特(James Stuart)是一名玉米商人,后来他开始涉足威士忌行业。该酒厂成立于1878年,斯图尔特只是将酒厂的设备添加到建筑物中。1887年,它被卖给了伦敦的吉尔贝公司(Gilbey Company),尽管在1920年发生了小规模的火灾,并在1969-70年进行了扩张,但在近一个世纪的时间里它的业务发展相对平稳。现场生产的大部分烈酒都用于吉尔贝的皇家斯佩混合酒中,没有真正的正式装瓶。

 

1962年,W&A Gilbey and Company与Justerini&Brooks的所有者United United Wine Traders合并,后者负责生产J&B混合威士忌。1970年,蒸馏器的数量从两个增加到四个,使酿酒厂的生产能力达到了现代水平。在合并之后,格伦·斯佩成为了J&B融合的重要组成部分。格伦·斯佩(Glen Spey)在20世纪后期的一系列公司合并中幸存下来,最终使帝亚吉欧(Diageo)获得了该地盘。2001年是酿酒厂历史上重要的一年,带来了第一个官方装瓶瓶-12Year Old,是帝亚吉欧(Diageo)的Flora和Fauna系列的一部分。 

 

格伦·斯佩(Glen Spey)的独特之处在于,它是唯一一家拥有鬼魂的Rothes酿酒厂。鬼魂的故事可以追溯到第二次世界大战,当时在酒厂张贴的一名士兵在一次事故中被悲惨地电死。据说他的Spirit still在夜晚徘徊。


 • Glen Spey 12 Year OldFlora & Fauna

  Glen Spey 12 Year OldFlora & Fauna

  70cl / 43%

  £47.95

  (£68.50 per litre)

 • Glen Spey 200117 Year Old Connoisseurs Choice

  Glen Spey 200117 Year Old Connoisseurs Choice

  70cl / 54.7%

  £110

  (£157.14 per litre)

 • Glen Spey 199721 Year Old Xtra Old Particular

  Glen Spey 199721 Year Old Xtra Old Particular

  70cl / 51.1%

  £230

  (£328.57 per litre)

 • Glen Spey 8 Year OldBot.1980s

  Glen Spey 8 Year OldBot.1980s

  75cl / 40%

  £350

  (£466.67 per litre)

 • Glen Spey 8 Year OldBot.1980s

  Glen Spey 8 Year OldBot.1980s

  75cl / 40%

  £350

  (£466.67 per litre)

 • Glen Spey 8 Year OldBot.1980s

  Glen Spey 8 Year OldBot.1980s

  75cl / 40%

  £350

  (£466.67 per litre)

 • Glen Spey 8 Year OldBot.1990s

  Glen Spey 8 Year OldBot.1990s

  70cl / 40%

  £350

  (£500 per litre)

 • Glen Spey 8 Year OldBot.1980s

  Glen Spey 8 Year OldBot.1980s

  75cl / 40%

  £350

  (£466.67 per litre)

 • Glen Spey 21 Year OldBot.1980s James MacArthur

  Glen Spey 21 Year OldBot.1980s James MacArthur

  75cl / 55.4%

  £399

  (£532 per litre)

 
# 名称 规定的年份 酒精度 容量 装瓶 桶号 条形码 评分
1 Glen Spey 08-year-old 08 40.0 % Vol. 700 ml
2 Glen Spey 1976 FC 29 46.0 % Vol. 700 ml 1062 90.00
3 Glen Spey 1976 FC 30 46.0 % Vol. 700 ml 364 89.00
4 Glen Spey 1994 UD 43.0 % Vol. 500 ml 2006
5 Glen Spey 12-year-old JM Fine Malt Selection 12 43.0 % Vol. 700 ml
6 Glen Spey 30-year-old UD Silvermalt 30 42.5 % Vol. 700 ml 94.00
7 Glen Spey 2001 CA Small Batch 16 54.0 % Vol. 700 ml 2018 84.39
8 Glen Spey 12-year-old Flora & Fauna 12 43.0 % Vol. 700 ml 5000281016108 81.00
9 Glen Spey 1986 CA Authentic Collection 13 60.9 % Vol. 700 ml 1999
10 Glen Spey 1985 CA Original Collection 14 46.0 % Vol. 700 ml 2000
11 Glen Spey 1995 GM Connoisseurs Choice 11 43.0 % Vol. 750 ml
12 Glen Spey 17-year-old CA Duthies 17 46.0 % Vol. 700 ml 79.44
13 Glen Spey 1976 FC 29 46.0 % Vol. 700 ml 1058 88.00
14 Glen Spey 1998 Soh Single Cask 13 46.0 % Vol. 700 ml
15 Glen Spey 1976 FC 29 46.0 % Vol. 700 ml 1057
16 Glen Spey 1985 MoM Miniature 12 43.0 % Vol. 50 ml 80.00
17 Glen Spey 12-year-old SBT 12 43.0 % Vol. 700 ml
18 Glen Spey 1976 FC 30 46.0 % Vol. 700 ml 366 90.67
19 Glen Spey 1976 FC 30 46.0 % Vol. 700 ml 362 90.50
20 Glen Spey 1976 FC 30 46.0 % Vol. 700 ml 367 86.00
21 Glen Spey 1981 CA Authentic Collection 16 60.5 % Vol. 700 ml 1997
22 Glen Spey 1996 MM 09 46.0 % Vol. 700 ml 2005 82.00
23 Glen Spey 1985 CA Authentic Collection 14 59.8 % Vol. 700 ml 2000
24 Glen Spey 1976 FC 29 46.0 % Vol. 700 ml 1065
25 Glen Spey 1976 FC 30 46.0 % Vol. 700 ml 368
26 Glen Spey 15-year-old CA Bond Reserve 15 61.3 % Vol. 700 ml
27 Glen Spey 1981 UD 21 50.6 % Vol. 700 ml 2002 90.00
28 Glen Spey 1995 CA Warehouse Tasting 22 51.4 % Vol. 700 ml 88.33
29 Glen Spey 1976 FC 29 46.0 % Vol. 700 ml 1061 87.00
30 Glen Spey 08-year-old 08 40.0 % Vol. 750 ml 2060188227529 86.00
31 Glen Spey 1976 FC 29 46.0 % Vol. 700 ml 1064
32 Glen Spey 1976 FC 29 46.0 % Vol. 700 ml 1060
33 Glen Spey 1995 GM Spirit of Scotland 43.0 % Vol. 700 ml
34 Glen Spey 1985 MoM 12 43.0 % Vol. 700 ml 80.00
35 Glen Spey 21-year-old vF 21 41.0 % Vol. 700 ml 83.50
36 Glen Spey 2000 Orc 12 46.0 % Vol. 700 ml 2013 266 82.25
37 Glen Spey 1976 FC 30 46.0 % Vol. 700 ml 361
38 Glen Spey 1976 FC 30 46.0 % Vol. 700 ml 365 88.44
39 Glen Spey 1976 FC 29 46.0 % Vol. 700 ml 1059
40 Glen Spey 2001 CA Miniature 15 56.4 % Vol. 50 ml 2017 85.00
41 Glen Spey 1985 CA Original Collection 15 46.0 % Vol. 700 ml 2001 85.00
42 Glen Spey 1985 SMWS 80.5 Finger lickin' good! 19 52.1 % Vol. 700 ml 2005 80.5
43 Glen Spey 1985 CA Original Collection 13 46.0 % Vol. 700 ml 1999 86.33
44 Glen Spey 1991 CpB Single Pure Malt 40.0 % Vol. 700 ml 2014
45 Glen Spey 2002 McG McGibbon's Provenance 09 46.0 % Vol. 200 ml 2012 DMG 8468
46 Glen Spey 1991 DT Dimensions 22 53.6 % Vol. 700 ml 2014 800776 84.50
47 Glen Spey 2005 DoD 09 46.0 % Vol. 700 ml 2015 LD 11224 69.00
48 Glen Spey 2004 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2016 5020613045439 67.00
49 Glen Spey 1981 CA Authentic Collection 14 62.3 % Vol. 750 ml 1995
50 Glen Spey 1997 HL The Old Malt Cask 18 50.0 % Vol. 700 ml 2015 HL 11192 82.00
51 Glen Spey 21-year-old JM Fine Malt Selection 21 55.4 % Vol. 750 ml 86.36
52 Glen Spey 1981 RS Bottled for Whisky Hood 38 48.3 % Vol. 500 ml 2019 124 87.50
53 Glen Spey 12-year-old Flora & Fauna 12 43.0 % Vol. 700 ml 2008 5000281016108 82.70
54 Glen Spey 1977 DR Individual Cask Bottling 33 47.0 % Vol. 700 ml 2011 3659 90.44
55 Glen Spey 1997 MMcK Seud na h-alba 20 46.0 % Vol. 700 ml 2017 2934 24092159 82.00
56 Glen Spey 2002 McG McGibbon's Provenance 11 46.0 % Vol. 700 ml 2014 DMG 10192 81.00
57 Glen Spey 12-year-old Flora & Fauna 12 43.0 % Vol. 700 ml 2007 5000281016108 77.00
58 Glen Spey 1985 CA Authentic Collection 15 57.5 % Vol. 700 ml 2001 88.75
59 Glen Spey 1988 MBa No. 35 26 43.6 % Vol. 700 ml 2014 87.49
60 Glen Spey 2001 CA Small Batch 17 53.3 % Vol. 700 ml 2019 84.50
61 Glen Spey 1997 MMcK Whisky castle exclusive 21 55.0 % Vol. 700 ml 2018 3229 5060109225945 89.00
62 Glen Spey 1991 G&C The Pearls of Scotland 56.1 % Vol. 700 ml 2015 800276 81.67
63 Glen Spey 1986 DoD 25 50.0 % Vol. 700 ml 2011 LD 8196 88.25
64 Glen Spey 2007 SMWS 80.10 Champagne and roses 11 55.8 % Vol. 700 ml 80.10 79.00
65 Glen Spey 2007 SMWS 80.12 Muesli mosh pit 12 59.4 % Vol. 700 ml 2019 80.12 87.33
66 Glen Spey 2002 LsD Hepburn's Choice 11 46.0 % Vol. 700 ml 2014
67 Glen Spey 2001 CA Authentic Collection 16 54.7 % Vol. 700 ml 2018 81.75
68 Glen Spey 1997 HL The Old Malt Cask 21 50.0 % Vol. 700 ml 2018 HL 15029 85.00
69 Glen Spey 1988 Sb Spirits Shop' Selection 27 47.7 % Vol. 700 ml 2015 86.67
70 Glen Spey 1988 LS 26 41.1 % Vol. 700 ml 2014 85.50
71 Glen Spey 1997 MMcK Seud na h-alba 20 46.0 % Vol. 700 ml 2017 2935 80.00
72 Glen Spey 1988 Arc The Fishes of Samoa 25 47.3 % Vol. 700 ml 2014 356079 85.96
73 Glen Spey 2009 MBl The Maltman 09 55.4 % Vol. 700 ml 2019 804609 82.60
74 Glen Spey 2010 SV The Un-Chillfiltered Collection 10 46.0 % Vol. 700 ml 2021 804788 + 804795
75 Glen Spey 12-year-old Flora & Fauna 12 43.0 % Vol. 700 ml 2013 78.33
76 Glen Spey 12-year-old Flora & Fauna 12 43.0 % Vol. 700 ml 2015 83.67
77 Glen Spey 2001 CA Authentic Collection 16 55.4 % Vol. 700 ml 2017 87.25
78 Glen Spey 1976 SV Cask Strength Collection 30 55.2 % Vol. 700 ml 2006 370 88.00
79 Glen Spey 1977 WCh 28 58.9 % Vol. 500 ml 2005 245 88.00
80 Glen Spey 1977 DL Old Malt Cask 28 50.0 % Vol. 700 ml 2005 DL 2151 88.67
81 Glen Spey 1993 IM Chieftain's Choice 15 46.0 % Vol. 700 ml 2008 123 83.00
82 Glen Spey 1986 HSC 25 46.0 % Vol. 700 ml 2011 2626 88.25
83 Glen Spey 1985 SMWS 80.4 Caramac with hazel nuts 20 52.0 % Vol. 700 ml 2005 80.4
84 Glen Spey 1998 SMWS 80.7 Indian Summer Sangria 16 54.5 % Vol. 700 ml 2015 80.7 85.33
85 Glen Spey 1997 MMcK Seud na h-alba 20 46.0 % Vol. 700 ml 2017 2961 83.00
86 Glen Spey 1997 MMcK Seud na h-alba 20 46.0 % Vol. 700 ml 2017 2964 24092159
87 Glen Spey 1997 MMcK Seud na h-alba 20 46.0 % Vol. 700 ml 2017 2937 24092159
88 Glen Spey 1995 CA Authentic Collection 13 58.8 % Vol. 700 ml 2008 73.00
89 Glen Spey 2002 DoD 11 46.0 % Vol. 700 ml 2014 LD 10484 82.50
90 Glen Spey 2002 IM Chieftain's 12 43.0 % Vol. 700 ml 2015 91341 82.11
91 Glen Spey 1991 JM Old Master's - Cask Strength Selection Miniature 15 53.0 % Vol. 50 ml
92 Glen Spey 1994 MMcK Càrn Mòr Celebration of the Cask 23 60.7 % Vol. 700 ml 2017 2137 90.00
93 Glen Spey 2001 GM Exclusive 50.0 % Vol. 700 ml 2013 301017 5020613045279
94 Glen Spey 1991 VM The Cooper's Choice 21 48.4 % Vol. 700 ml 2012
95 Glen Spey 1991 VM The Cooper's Choice 22 46.0 % Vol. 700 ml 2013 6459 78.00
96 Glen Spey 2007 APWM 11 56.5 % Vol. 700 ml 2019 804958 80.00
97 Glen Spey 1995 GM Connoisseurs Choice - Miniature 43.0 % Vol. 50 ml 5020613446663 74.25
98 Glen Spey 1999 DL Old Particular 16 48.4 % Vol. 700 ml 2015 DL 9985 79.67
99 Glen Spey 1973 JW Auld Distillers Collection 32 48.7 % Vol. 700 ml 2005 89.00
100 Glen Spey 1974 MM Mission - Selection Number Four 30 46.0 % Vol. 700 ml 2004 618105700505 85.88
101 Glen Spey 2001 CA Small Batch 14 46.0 % Vol. 700 ml 2016 81.75
102 Glen Spey 1974 SV Vintage Collection - Dumpy 26 50.4 % Vol. 700 ml 2000 792 87.67
103 Glen Spey 1970 JM Fine Malt Selection - Miniature 21 55.4 % Vol. 50 ml 85.33
104 Glen Spey 1986 DL Old Malt Cask 25 50.0 % Vol. 700 ml 2012 DL 8196 87.33
105 Glen Spey 1978 SMWS 80.1 56.8 % Vol. 750 ml 1990 80.1 88.00
106 Glen Spey 30-year-old SMS Anniversary Selection 30 54.5 % Vol. 700 ml 2008 86.67
107 Glen Spey Gleneagles 2014 HB A Rare Vintage Bottling 20 46.0 % Vol. 700 ml 2014
108 Glen Spey 1997 DL Old Particular 18 48.4 % Vol. 700 ml 2016 DL 11336 80.33
109 Glen Spey 1991 DT Dimensions 23 53.6 % Vol. 700 ml 2015 800794 89.00
110 Glen Spey 1977 DR Individual Cask Bottling 30 54.8 % Vol. 700 ml 2008 3660 85.50
111 Glen Spey 1991 BA Raw Cask 22 51.9 % Vol. 700 ml 2014 800775 86.31
112 Glen Spey 1993 MBl The Maltman 23 49.2 % Vol. 700 ml 2017 1749 85.31
113 Glen Spey 1995 CA Small Batch 19 58.5 % Vol. 700 ml 2015 83.74
114 Glen Spey 2010 SV The Whisky Hoop 09 59.7 % Vol. 700 ml 2020 804798 89.50
115 Glen Spey 2010 vW The Ultimate - Cask Strength 09 60.0 % Vol. 700 ml 2019 804800 5021944105946 83.67
116 Glen Spey 2004 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2013 5020613045439 82.27
117 Glen Spey 1992 JM Old Masters - Cask Strength Selection 15 53.0 % Vol. 700 ml 2007 927175 5055165100756 85.25
118 Glen Spey 1995 CA Small Batch 22 57.9 % Vol. 700 ml 2018 86.07
119 Glen Spey 2007 JE Sherry Cask Finish 11 58.9 % Vol. 700 ml 2018 805410 87.86
120 Glen Spey 2007 SMWS 80.21 Fluffy texture and tasty toppings 13 56.0 % Vol. 700 ml 80.21
121 Glen Spey 1995 CA Wood Range - Wine Cask 21 54.2 % Vol. 700 ml 2016 84.15
122 Glen Spey 2010 vW The Ultimate - Cask Strength 08 57.3 % Vol. 700 ml 2019 804793 5021944103393 85.29
123 Glen Spey 1997 DL XOP - Xtra Old Particular 21 51.1 % Vol. 700 ml 2018 DL 12952 84.40
124 Glen Spey 2010 vW The Ultimate - Cask Strength 08 58.4 % Vol. 700 ml 2019 804787 87.38
125 Glen Spey 1977 BA Raw Cask 28 58.9 % Vol. 700 ml 2005 BA0245 87.00
126 Glen Spey 1981 BR Berrys' Own Selection 46.0 % Vol. 700 ml 2011 121 86.00
127 Glen Spey 1986 SLC Beinn A' Cheò 53.4 % Vol. 700 ml 2010 1981 82.00
128 Glen Spey 22-year-old CA The Manager's Cask Sample Selections 22 57.9 % Vol. 200 ml
129 Glen Spey 1985 SV Vintage Collection 15 43.0 % Vol. 700 ml 2001 3045
130 Glen Spey 1996 MM 11 46.0 % Vol. 700 ml 2007 618105205703 82.75
131 Glen Spey 1996 Dde Edition:derwhisky.de 2 12 57.3 % Vol. 700 ml 2008 712 72.74
132 Glen Spey 1992 IM Dun Bheagan 16 50.0 % Vol. 700 ml 483 84.00
133 Glen Spey 30-year-old DR 30 50.1 % Vol. 750 ml 2008 3652 899881000687
134 Glen Spey 1997 HL The Old Malt Cask 18 50.0 % Vol. 700 ml 2015 HL 11239 85.00
135 Glen Spey 2002 HL The Old Malt Cask 15 50.0 % Vol. 700 ml 2017
136 Glen Spey 1988 BRI Highland Laird 26 45.6 % Vol. 700 ml
137 Glen Spey 1991 SMD Whiskies of Scotland 51.0 % Vol. 200 ml
138 Glen Spey 2007 SMWS 80.12 Muesli mosh pit 12 59.4 % Vol. 750 ml 2019 80.12
139 Glen Spey 1997 MMcK Seud na h-alba 20 46.0 % Vol. 700 ml 2017 3231
140 Glen Spey 12-year-old DL The Old Malt Cask - Miniature 12 50.0 % Vol. 50 ml
141 Glen Spey 1995 GM Connoisseurs Choice - Miniature 43.0 % Vol. 50 ml 5020613446663
142 Glen Spey 2000 BR Berrys' 12 46.0 % Vol. 750 ml 2013 265
143 Glen Spey 2007 SMWS 80.10 Effervescence and roses 11 55.8 % Vol. 750 ml 80.10
144 Glen Spey 1993 DL Old Malt Cask 12 50.0 % Vol. 700 ml 2005 1984
145 Glen Spey 1990 HL The Old Malt Cask 25 50.0 % Vol. 700 ml 2016 HL 12803
146 Glen Spey 1990 Casks of Distinction 25 48.1 % Vol. 700 ml 2016 2540 87.00
147 Glen Spey 1991 DR Individual Cask Bottling 20 48.7 % Vol. 700 ml 2012 800860 83.43
148 Glen Spey 1990 BR Berrys' 24 46.0 % Vol. 750 ml 2015 3517
149 Glen Spey 1995 NCS 11 59.7 % Vol. 700 ml 2006 421 84.50
150 Glen Spey 1991 BR 53.9 % Vol. 700 ml 2015 800331 5010493039444 86.83
151 Glen Spey 1999 ED The First Editions 15 54.9 % Vol. 700 ml 2014 79.67
152 Glen Spey 21-year-old JM Fine Malt Selection - Miniature 21 55.4 % Vol. 50 ml 85.67
153 Glen Spey 1991 DR 25 47.4 % Vol. 700 ml 2017 800861 86.50
154 Glen Spey 1991 HB Finest Collection 20 46.0 % Vol. 700 ml 2012
155 Glen Spey 1991 DT Dimensions 22 54.6 % Vol. 700 ml 2014 800830 5060294565406 82.00
156 Glen Spey 2001 CA Small Batch 15 46.0 % Vol. 700 ml 2017 80.60
157 Glen Spey 2007 WhE 11 60.5 % Vol. 700 ml 2019 Batch 002 87.27
158 Glen Spey 1995 GM Connoisseurs Choice 22 46.0 % Vol. 700 ml 2018 Batch 18/024 84.00
159 Glen Spey 2012 SMWS 80.20 Easy-peasy... ! 08 59.7 % Vol. 700 ml 2020 80.20
160 Glen Spey 1977 MoS 55.8 % Vol. 700 ml 2009 3656 87.46
161 Glen Spey 2001 CA Single Cask 16 54.4 % Vol. 700 ml 2018 82.00
162 Glen Spey 2010 vW The Ultimate - Cask Strength 08 58.2 % Vol. 700 ml 2019 804796 5021944103379 85.40
163 Glen Spey 1995 GM Connoisseurs Choice 15 43.0 % Vol. 700 ml 2011 5020613446526 80.67
164 Glen Spey 1995 CA Single Cask 23 57.3 % Vol. 700 ml 2019 87.20
165 Glen Spey 1991 G&C The Pearls of Scotland 49.5 % Vol. 700 ml 2016 2533 5060371830663
166 Glen Spey 1996 HL The Old Malt Cask 24 46.1 % Vol. 700 ml 2020 HL 18198 5060354274460
167 Glen Spey 12-year-old The Manager's Dram 12 53.5 % Vol. 700 ml 2008 86.10
168 Glen Spey 2007 JE Marsala Cask Finish 12 59.7 % Vol. 700 ml 2020 805425 84.62
169 Glen Spey 12-year-old Flora & Fauna 12 43.0 % Vol. 700 ml 2003 5000281016108 81.15
170 Glen Spey 1985 SV Vintage Collection 14 43.0 % Vol. 700 ml 2000 3038 71.50
171 Glen Spey 1977 AD Distillery 28 51.2 % Vol. 700 ml 2005 3655 84.83
172 Glen Spey 1995 DR Individual Cask Bottling 11 59.0 % Vol. 700 ml 2007 422
173 Glen Spey 1998 WW8 The Warehouse Collection 09 40.0 % Vol. 700 ml 2007
174 Glen Spey 1992 JM Fine Malt Selection 12 43.0 % Vol. 700 ml 74.00
175 Glen Spey 1985 CA Authentic Collection 17 56.5 % Vol. 700 ml 2003 84.50
176 Glen Spey 1991 DT Dimensions 22 54.6 % Vol. 750 ml 2014 800830
177 Glen Spey 2002 McG McGibbon's Provenance 11 46.0 % Vol. 200 ml 2014 DMG 10192
178 Glen Spey 1990 BR Berrys' 24 53.8 % Vol. 750 ml 2016 800277
179 Glen Spey 1985 SV Vintage Collection - Miniature 15 43.0 % Vol. 50 ml 2001 3045 79.00
180 Glen Spey 1990 CWC Exclusive Casks 21 51.2 % Vol. 700 ml 2012 3525 85.41
181 Glen Spey 2002 CWC Exclusive Range 10 45.8 % Vol. 700 ml 2012 8 84.50
182 Glen Spey 1999 DL Old Particular 15 48.4 % Vol. 700 ml 2014 DL 10286 84.33
183 Glen Spey 1986 DL XOP - Xtra Old Particular 30 55.6 % Vol. 700 ml 2017 DL 12115 87.67
184 Glen Spey 1997 DL Old Particular 18 55.9 % Vol. 750 ml 2016 DL 11508
185 Glen Spey 1990 DL Fine Malt Collection 17 46.0 % Vol. 200 ml 2007 DL 3331 84.50
186 Glen Spey 2008 SMWS 80.11 Méthode ancestrale 11 58.7 % Vol. 25 ml 2019 80.11
187 Glen Spey 1990 BF 21 52.4 % Vol. 700 ml 2012 3524 85.04
188 Glen Spey 1981 CA Authentic Collection 15 62.2 % Vol. 700 ml 1996 85.50
189 Glen Spey 2002 Wx Spirit & Cask Range 11 46.0 % Vol. 700 ml 2014 10150 5014218793611 78.00
190 Glen Spey 2002 McG McGibbon's Provenance 09 46.0 % Vol. 700 ml 2012 DMG 8468 68.67
191 Glen Spey 1995 CA Authentic Collection 15 56.1 % Vol. 700 ml 2010 84.77
192 Glen Spey 2001 CA Small Batch 12 46.0 % Vol. 700 ml 2014 81.73
193 Glen Spey 21-year-old Diageo Special Releases 2010 21 50.4 % Vol. 750 ml 2010 088076176942 87.86
194 Glen Spey 2001 CA Authentic Collection - Miniature 17 54.5 % Vol. 50 ml 2019 83.50
195 Glen Spey 1995 CA Cadenhead's Club 20 52.7 % Vol. 700 ml 2015 85.44
196 Glen Spey 1991 ED The First Editions 25 50.7 % Vol. 700 ml 2017 HL 13307
197 Glen Spey 1988 ANHA The Soul of Scotland 25 47.3 % Vol. 700 ml 2014 85.98
198 Glen Spey 2000 BR Berrys' 13 46.0 % Vol. 700 ml 2014 263 81.67
199 Glen Spey 1981 TWA 32 50.9 % Vol. 700 ml 2013 87.06
200 Glen Spey 2000 MMcK Càrn Mòr - Strictly Limited Edition 15 46.0 % Vol. 700 ml 2016 84.00
201 Glen Spey 2007 SMWS 80.8 Flower power! 10 55.3 % Vol. 700 ml 2018 80.8 84.00
202 Glen Spey 1990 BF 21 52.7 % Vol. 700 ml 2012 3523 85.00
203 Glen Spey 1985 SMWS 80.3 20 51.9 % Vol. 750 ml 2005 80.3 86.25
204 Glen Spey 1996 The Managers' Choice 13 52.0 % Vol. 700 ml 2009 240 86.53
205 Glen Spey 2007 JE Sherry Cask Finish 11 58.9 % Vol. 700 ml 2019 805424 88.28
206 Glen Spey 1997 DR Cask Collection 20 59.0 % Vol. 700 ml 2018 5980 5060056922492
207 Glen Spey 2009 DT Dimensions 11 54.8 % Vol. 700 ml 2020 110805728 70.00
208 Glen Spey 1991 DT Dimensions 21 54.3 % Vol. 700 ml 2013 800828 86.00
209 Glen Spey 2007 JE Sherry Cask Finish 12 60.0 % Vol. 700 ml 2020 805411 86.21
210 Glen Spey 2001 CA Authentic Collection 17 54.5 % Vol. 700 ml 2019 83.00
211 Glen Spey 1988 SMS The Single Malts of Scotland 25 49.1 % Vol. 700 ml 2014 356077 5060188981206 85.21
212 Glen Spey 2009 DR Cask Collection 10 58.3 % Vol. 700 ml 2019 804613 5060056923123 85.00
213 Glen Spey 2009 BR 10 57.2 % Vol. 700 ml 2019 804620 5010493067607 87.67
214 Glen Spey 12-year-old Flora & Fauna 12 43.0 % Vol. 700 ml 2014 5000281016108 84.67
215 Glen Spey Batch 1 TBWC 21 49.7 % Vol. 500 ml 2020 5052598181666 84.00
216 Glen Spey 2006 Cl The Single Cask 14 58.2 % Vol. 700 ml 2020 2105-800379 86.00
217 Glen Spey 1988 MBl The Maltman 32 43.8 % Vol. 700 ml 2020 7005 87.67
218 Glen Spey 1981 CA Authentic Collection 13 62.3 % Vol. 700 ml 1995 86.00
219 Glen Spey 1996 C&S Dram Collection 12 58.3 % Vol. 700 ml 2008 713 83.43
220 Glen Spey 1999 McG McGibbon's Provenance 12 46.0 % Vol. 700 ml 2011 DMG 7190 69.00
221 Glen Spey 1981 WSE No. 4 31 50.1 % Vol. 700 ml 2012 122 86.45
222 Glen Spey 1981 CA Authentic Collection 15 61.9 % Vol. 750 ml 1996 83.00
223 Glen Spey 1998 SMWS 80.6 Laura Ashley with attitude 14 59.1 % Vol. 700 ml 80.6 84.50
224 Glen Spey 1999 BA Raw Cask 12 59.8 % Vol. 750 ml 2011 125 87.00
225 Glen Spey 1995 CA Small Batch 18 59.4 % Vol. 750 ml 2014
226 Glen Spey 1990 DL Old Malt Cask 17 50.0 % Vol. 700 ml 2007 DL 3900
227 Glen Spey 1997 MMcK Seud na h-alba 20 46.0 % Vol. 700 ml 2017 2936
228 Glen Spey 1997 MMcK Seud na h-alba 20 46.0 % Vol. 700 ml 2017 2963
229 Glen Spey 1990 AB&C The Legendary & Definitive Collection 21 54.6 % Vol. 700 ml 2012 9751
230 Glen Spey 1981 BR Berrys' 32 46.0 % Vol. 700 ml 2013 126 5010493032803 87.00
231 Glen Spey 1990 Flora & Fauna 28 45.1 % Vol. 700 ml 2019 2546
232 Glen Spey 2007 SMWS 80.9 A wolf in wolf's clothing 11 55.7 % Vol. 700 ml 80.9 85.00
233 Glen Spey 2008 SMWS 80.11 Méthode ancestrale 11 58.7 % Vol. 750 ml 2019 80.11
234 Glen Spey 2007 SMWS 80.9 A wolf in wolf's clothing 11 55.7 % Vol. 750 ml 80.9 78.00
235 Glen Spey 1977 LT Ocean Residents - Meeresschildkröte 35 51.9 % Vol. 700 ml 2012 87.75
236 Glen Spey 1977 MoS 55.8 % Vol. 50 ml 2009 3656 88.50
237 Glen Spey 2000 BR Berrys' 14 46.0 % Vol. 700 ml 2014 262 82.00
238 Glen Spey 12-year-old JM Fine Malt Selection - Miniature 12 43.0 % Vol. 50 ml
239 Glen Spey 16-year-old CA Authentic Collection 16 54.7 % Vol. 50 ml 2018 88.00
240 Glen Spey 1991 VM The Cooper's Choice 21 48.4 % Vol. 700 ml 2013 0946 82.75
241 Glen Spey 1988 SMAD 26 45.6 % Vol. 700 ml 2015 356083 86.00
242 Glen Spey 2002 DL Old Particular 18 48.4 % Vol. 700 ml 2020 DL 13903 88.00
243 Glen Spey 1991 HL The Old Malt Cask 25 50.0 % Vol. 700 ml 2017 HL 13306 5060354257180 85.00
244 Glen Spey 1991 Wx Spirit & Cask Range 46.0 % Vol. 700 ml 2014 9255 87.50
245 Glen Spey 1995 GM Connoisseurs Choice 43.0 % Vol. 700 ml 2005 74.00
246 Glen Spey 21-year-old CA Miniature 21 54.2 % Vol. 50 ml 2016 82.67
247 Glen Spey 1998 VM The Cooper's Choice 09 40.0 % Vol. 700 ml 2007 74.40
248 Glen Spey 1978 DD The Nectar of the Daily Drams 35 52.1 % Vol. 700 ml 2013 88.20
249 Glen Spey 1985 CA Authentic Collection 13 60.9 % Vol. 700 ml 1999 88.75
250 Glen Spey 2008 SMWS 80.11 Méthode ancestrale 11 58.7 % Vol. 700 ml 2019 80.11 81.00
251 Glen Spey 1986 DR Individual Cask Bottling 27 52.5 % Vol. 700 ml 2014 1982 85.55
252 Glen Spey 1997 DL Old Malt Cask 14 50.0 % Vol. 700 ml 2011 DL 6955 82.50
253 Glen Spey 1999 RT Single Cask 12 59.8 % Vol. 700 ml 2011 125
254 Glen Spey 1995 GM Connoisseurs Choice 43.0 % Vol. 700 ml 2008 5020613446526 76.91
255 Glen Spey 1995 NCS Cognac Finish 11 59.7 % Vol. 700 ml 2006 421 81.67
256 Glen Spey 1991 ED The First Editions 20 50.8 % Vol. 700 ml 2012 81.33
257 Glen Spey 2012 SMWS 80.17 Dazzling and scintillating 08 59.0 % Vol. 700 ml 2020 80.17 85.00
258 Glen Spey 1986 MMcK Càrn Mòr Celebration of the Cask 23 53.7 % Vol. 700 ml 2010 1980 86.00
259 Glen Spey 12-year-old Flora & Fauna 12 43.0 % Vol. 700 ml 2012 82.08
260 Glen Spey 1995 CA Small Batch 17 46.0 % Vol. 700 ml 2013 82.56
261 Glen Spey 1977 MBa No. 05 35 52.4 % Vol. 700 ml 2012 87.57
262 Glen Spey 1990 ED The First Editions 25 53.9 % Vol. 700 ml 2016 HL 12824 85.00
263 Glen Spey 1995 CA Authentic Collection - 175th Anniversary 21 57.7 % Vol. 700 ml 2017 87.33
264 Glen Spey 2007 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2017 5020613062405 81.80
265 Glen Spey 2007 Wh an trusadh cluaran mór 12 56.9 % Vol. 700 ml 2019 87.40
266 Glen Spey 2001 CA Authentic Collection 15 56.4 % Vol. 700 ml 2017 83.40
267 Glen Spey 12-year-old Flora & Fauna 12 43.0 % Vol. 700 ml 2016 5000281016108 81.14
268 Glen Spey 2010 vW The Ultimate - Cask Strength 09 60.9 % Vol. 700 ml 2019 804797 87.00
269 Glen Spey 2009 JE Sherry Cask Finish 10 59.5 % Vol. 700 ml 2020 356848 5060485431008 87.81
270 Glen Spey 1976 DL Old Malt Cask 32 50.0 % Vol. 700 ml 2009 DL 5523 87.40
271 Glen Spey 12-year-old Flora & Fauna 12 43.0 % Vol. 700 ml 2021 5000281016108
272 Glen Spey 2006 AWWC Infrequent Flyers 13 57.5 % Vol. 700 ml 2020 4828 5060688360204 88.02
273 Glen Spey 2001 CA Authentic Collection 16 55.6 % Vol. 700 ml 2018 81.67
274 Glen Spey 2012 SMWS 80.14 A maple syrup mountain spring 08 59.5 % Vol. 750 ml 2020 80.14
275 Glen Spey 2001 GM Connoisseurs Choice Cask Strength 17 54.7 % Vol. 700 ml 2019 301016 5020613073029 85.25
276 Glen Spey 2006 NSS Cask Series 011 14 59.1 % Vol. 700 ml 2020 84.44
277 Glen Spey 21-year-old Diageo Special Releases 2010 21 50.4 % Vol. 700 ml 2010 500028127401 88.95
278 Glen Spey 1991 MMcK Càrn Mòr Celebration of the Cask 23 52.6 % Vol. 700 ml 2015 2535 86.33
279 Glen Spey 1981 JW Old Passenger Ships 42.7 % Vol. 700 ml 2015 0564 86.50
280 Glen Spey 1985 SMWS 80.2 A rare one from J&B 10 60.8 % Vol. 700 ml 1996 80.2
281 Glen Spey 1987 MoS Dunes An Òir 41.0 % Vol. 700 ml 2017 MoS 17042 88.03
282 Glen Spey 2012 SMWS 80.19 Prickly pine cones and buttery scones 08 58.9 % Vol. 700 ml 80.19
283 Glen Spey 2012 SMWS 80.16 An attack of the vapours 08 60.7 % Vol. 700 ml 2020 80.16 82.57
284 Glen Spey 2001 GM Connoisseurs Choice - Cask Strength 18 56.3 % Vol. 700 ml 2019 301020 5020613074316 83.86
285 Glen Spey 1986 HSC Anniversary Malt (25th Anniversary of Fimat SRL) 25 55.5 % Vol. 700 ml 2011 2626 88.44
286 Glen Spey 2012 SMWS 80.17 Dazzling and scintillating 08 59.0 % Vol. 750 ml 2020 80.17
287 Glen Spey 2012 SMWS 80.19 Prickly pine cones and buttery scones 08 58.9 % Vol. 750 ml 80.19
288 Glen Spey 2008 SMWS 80.15 Spring meadow picnic 12 57.9 % Vol. 700 ml 2020 80.15 81.33
289 Glen Spey 2008 SMWS 80.15 Spring meadow picnic 12 57.9 % Vol. 750 ml 2020 80.15
290 Glen Spey 2007 SV Single Cask Seasons - 2019 Spring 12 49.8 % Vol. 700 ml 2019 802147 84.41
291 Glen Spey 2011 SMWS 80.18 Deep impact dram 09 62.2 % Vol. 700 ml 2020 80.18 86.67
292 Glen Spey 2007 SMWS 80.13 Float like a butterfly, sting like a bee 12 60.8 % Vol. 750 ml 2019 80.13 86.00
293 Glen Spey 2012 SMWS 80.14 A maple syrup mountain spring 08 59.5 % Vol. 700 ml 2020 80.14 85.63
294 Glen Spey 2007 SMWS 80.13 Float like a butterfly, sting like a bee 12 60.8 % Vol. 700 ml 2019 80.13 87.67
295 Glen Spey 1994 MMcK Càrn Mòr Celebration of the Cask 24 59.7 % Vol. 700 ml 2019 2139 5060109226775
296 Glen Spey 2010 GCWL Maltsev Gallery Art Series Single Malt 10 46.0 % Vol. 700 ml 2020 MS REF 823233 82.00
297 Glen Spey 2008 MDB Vintage Casks - No. 27 10 55.9 % Vol. 700 ml 2019 Batch 10.0408.27 5060033847299 75.00
 
  顶一下
  (0)
  0%
  踩一下
  (0)
  0%
  ------分隔线----------------------------