Dufftown达夫镇

时间:2021-05-25 10:58点击:
Dufftown达夫镇威士忌官网:http://www.dufftown.co.uk/ 威士忌酒 Dufftown单一麦芽酿酒厂藏在Spey山谷茂密的叶子之间。过去几年,官方装瓶很少,但包括帝亚吉欧(Diageo)的Flora和Fauna系列中的达
Dufftown达夫镇威士忌官网:http://www.dufftown.co.uk/


威士忌酒

Dufftown单一麦芽 酿酒厂藏在Spey山谷茂密的叶子之间。过去几年,官方装瓶很少,但包括帝亚吉欧(Diageo)的Flora和Fauna系列中的“达夫敦(Suffleton of Dufftown)”和“达夫敦15岁”。在1990年代期间出现了更多的官方装瓶事件,并且仍然有可能在市场上采购。在酿酒厂的一生中,只有极少数的独立瓶装啤酒,其中极少数是由Signatory,Whiskey Galore和Murray McDavid进行的。在只有3%单一麦芽由产生酒厂是销售作为单一麦芽,其中产生的绝大部分酒精都用作Arthur Bell&Sons Ltd混合物中的重要成分。  

生产

多年来,达夫镇一直是六个酿酒厂的所在地。如此高的生产集中度引起了冲突,尤其是在水源方面。多年来,达夫镇的水源乔克井一直备受争议,附近的莫特拉赫(Mortlach)酿酒厂被多次捕捞,试图将春季的路线转移到他们的酿酒厂。多年来,达夫镇(Dufftown)酒厂进行了多次扩容,使其成为苏格兰最拥挤的酒厂之一。这些扩张也增加了酿酒厂的生产能力使其目前的功能量达到每年580万升纯酒精。该酒厂还拥有一个完整的过滤式mashtun,容量为13吨,使其成为整个苏格兰威士忌酒行业最大的之一。   

 

Dufftown酿酒厂的蒸馏室。

锅剧照

酿酒厂所在的建筑物最初是一间旧磨房,由格伦利维特-达夫镇公司(Glenlivet-Dufftown Company)创立酿酒厂时改建而成。这些年来,建筑物缺乏定制设计,导致其变得人满为患。如今,Dufftown拥有3个容量为13,100升的洗净器和3个容量为15,300升的烈性蒸馏器。无论是洗涤和精神剧照有一个独特的“梨”形,具有广泛的球形盖和逐渐变窄的颈部。  

 

Dufftown酿酒厂的蒸馏器。

麦芽糖

Dufftown从1895年生产开始到1968年使用麦芽糖浆的麦芽地板退役后,一直使用自己的麦芽麦芽糖。如今,酒厂来源的麦芽从帝亚吉欧拥有的产业之一啤酒的网站。 

 

仓库

有八个仓库的建筑物在Dufftown酒厂,它们共同容纳近10万波旁和雪莉酒桶的麦芽 威士忌。 

 

历史沿革

Dufftown镇是世界上酿酒厂最集中的地方,也是Mortlach,Glenfiddich,Balvenie,已倒闭的Convalmore,Glendullan和Kininvie酿酒厂的所在地。当地的格言是:“罗马建在七个山丘上,达夫镇建在七个剧照上。” 由于其高生产能力,达夫镇是威士忌行业中最强大的城镇之一。有人说,达夫敦为英国政府每人均筹集的资金比该国其他任何地方都要多。

Dufftown由Dufftown-Glenlivet公司于1895年成立,最初被创意地命名为“ Dufftown-Glenlivet酿酒厂”。1897年,即生产开始后仅一年,麦肯齐公司收购了该酿酒厂,并在接下来的40年中保留了对该厂的责任。在20世纪初期,亚瑟·贝尔和儿子(Arthur Bell and Sons)购买了酿酒厂,标志着达夫敦单一麦芽酒在其混合酒中的使用开始。应对需求的增加,贝尔的一倍剧照在现场用两个至四个量在1974年和1979年增加了两个额外的剧照这些扩展来讲生产拥有最好的运作作出Dufftown一个酿酒厂在苏格兰方面的生产。  

1985年,现在由苏格兰最大的单一麦芽威士忌供应商帝亚吉欧(Diageo)拥有的联合酿酒厂(UDV)收购了达夫敦酿酒厂。如今,达夫敦作为单一麦芽品牌的声誉已使其在贝尔的贡献中倒退。随着Dufftown品牌的Singleton品牌的出现,酿酒厂开始获得新的声誉。

 • Singleton of Dufftown 12 Year Old

  Singleton of Dufftown 12 Year Old

  70cl / 40%

  £36.95

  (£52.79 per litre)

 • Singleton of Dufftown 15 Year Old

  Singleton of Dufftown 15 Year Old

  70cl / 40%

  £49.95

  (£71.36 per litre)

 • Singleton of Dufftown 200217 Year Old Special Releases 2020

  FREE
  GIFT

  Singleton of Dufftown 200217 Year Old Special Releases 2020

  70cl / 55.1%

  £108

  (£154.29 per litre)

 • Singleton of Dufftown 1985 Sample28 Year Old

  Singleton of Dufftown 1985 Sample28 Year Old

  3cl / 52.3%

  £19.45

  (£64.83 per 10cl)

 • Singleton of Dufftown 12 Year Old2 Glass Set

  Singleton of Dufftown 12 Year Old2 Glass Set

  70cl / 40%

  £41.95

  (£59.93 per litre)

 • Dufftown 200812 Year Old Sherry Finish Berry Bros & Rudd

  Dufftown 200812 Year Old Sherry Finish Berry Bros & Rudd

  70cl / 54.9%

  £92.95

  (£132.79 per litre)

 • Dufftown 2009 Sample9 Year Old Berry Bros & Rudd

  Dufftown 2009 Sample9 Year Old Berry Bros & Rudd

  3cl / 46%

  £5.75

  (£19.17 per 10cl)

 • Singleton of Dufftown 198528 Year Old

  Singleton of Dufftown 198528 Year Old

  70cl / 52.3%

  £275

  (£392.86 per litre)

 • Dufftown 20099 Year Old Berry Bros & Rudd

  Dufftown 20099 Year Old Berry Bros & Rudd

  70cl / 46%

  £49.95

  (£71.36 per litre)

 • Dufftown 197544 Year Old Old & Rare

  Dufftown 197544 Year Old Old & Rare

  70cl / 41.8%

  £995

  (£1,421.43 per litre)

 • Dufftown 197917 Year Old Sherry Cask Cadenhead's

  Dufftown 197917 Year Old Sherry Cask Cadenhead's

  70cl / 58%

  £750

  (£1,071.43 per litre)

 • Dufftown-Glenlivet 10 Year OldBot.1990s Litre

  Dufftown-Glenlivet 10 Year OldBot.1990s Litre

  100cl / 43%

  £199

 • Dufftown-Glenlivet 8 Year OldBot.1970s

  Dufftown-Glenlivet 8 Year OldBot.1970s

  100cl / 43%

  £225

 • Dufftown-Glenlivet 12 Year OldBot.1980s

  Dufftown-Glenlivet 12 Year OldBot.1980s

  100cl / 43%

  £299

 • Dufftown-Glenlivet 8 Year OldBot.1960s

  Dufftown-Glenlivet 8 Year OldBot.1960s

  75cl / 46%

  £499

  (£665.33 per litre)

 • Dufftown-Glenlivet 8 Year OldBot.1970s

  Dufftown-Glenlivet 8 Year OldBot.1970s

  75cl / 40%

  £275

  (£366.67 per litre)

 • Dufftown-Glenlivet 12 Year OldBot.1980s

  Dufftown-Glenlivet 12 Year OldBot.1980s

  100cl / 43%

  £299

 • Dufftown-Glenlivet 8 Year OldBot.1970s

  Dufftown-Glenlivet 8 Year OldBot.1970s

  75.7cl / 40%

  £275

  (£363.28 per litre)

 • Dufftown-Glenlivet 8 Year OldBot.1980s

  Dufftown-Glenlivet 8 Year OldBot.1980s

  75cl / 46%

  £250

  (£333.33 per litre)

 • Dufftown-Glenlivet 8 Year OldBot.1970s

  Dufftown-Glenlivet 8 Year OldBot.1970s

  75cl / 46%

  £299

  (£398.67 per litre)

 • Dufftown-Glenlivet 8 Year OldBot.1980s

  Dufftown-Glenlivet 8 Year OldBot.1980s

  75cl / 40%

  £250

  (£333.33 per litre)

 • Dufftown-Glenlivet 8 Year OldBot.1960s

  Dufftown-Glenlivet 8 Year OldBot.1960s

  75cl / 46%

  £600

  (£800 per litre)

 
# 名称 规定的年份 酒精度 容量 装瓶 桶号 条形码 评分
1 Dufftown Dufftown-Glenlivet SS Wallachia 1895 700 ml
2 Dufftown 1897 Dufftown Glenlivet - Liqueur Whisky 0.0 % Vol.
3 Images of Dufftown Railway Dufftown MoS 53.2 % Vol. 700 ml 2016 85.25
4 Images of Dufftown Clock Tower Dufftown MoS 53.2 % Vol. 50 ml 2013 88.00
5 Images of Dufftown Railway Dufftown MoS 53.2 % Vol. 50 ml 2016 80.00
6 Dufftown The Dufftown Glenlivet 40.0 % Vol. 50 ml
7 Dufftown 1900 Dufftown Glenlivet - Liqueur Whisky
8 Dufftown Highland Games 1st Edition 40.0 % Vol. 50 ml 78.00
9 Images of Dufftown The Whisky Shop of Dufftown MoS 53.2 % Vol. 700 ml 2014 87.08
10 Images of Dufftown Clock Tower Dufftown MoS 53.2 % Vol. 700 ml 2013 88.11
11 Images of Dufftown The Whisky Shop of Dufftown MoS 53.2 % Vol. 50 ml 2014 87.00
12 Dufftown 70 Years Fundraising 1923 - 1993 Flora & Fauna - Miniature 40.0 % Vol. 50 ml 1993 83.50
13 Images of Dufftown Balvenie St. Ice Cream Dufftown 53.2 % Vol. 700 ml 2019 MoS 19031 88.02
14 Dufftown 1990 40.0 % Vol. 750 ml
15 Dufftown 2008 Kb 56.9 % Vol. 700 ml
16 Dufftown Festival Malt Scoth Whisky 40.0 % Vol. 50 ml 1991
17 Dufftown 1990 McG McGibbon's Provenance 10 43.0 % Vol. 700 ml 2000
18 Dufftown 2002 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2013
19 Dufftown 1988 CA Authentic Collection 15 56.6 % Vol. 700 ml 2004 84.00
20 Dufftown 12-year-old BA Distillery Selection 12 43.0 % Vol. 700 ml
21 Dufftown 08-year-old Pure Malt - Bell's 08 43.0 % Vol. 750 ml 86.00
22 Dufftown 1979 CA Original Collection 17 46.0 % Vol. 700 ml 1997 88.00
23 Dufftown 45-year-old Arthur Bell & Sons, Perth 45 0.0 % Vol. 750 ml
24 Dufftown 2008 SM 44.1 % Vol. 500 ml 2018 7350097100019 86.13
25 Dufftown 1982 ScMS Distillery Collection 29 54.1 % Vol. 700 ml
26 Dufftown 1978 MI Cask Strength 41 700 ml 2019
27 The Singleton of Dufftown 18-year-old 18 40.0 % Vol. 1000 ml 84.00
28 Dufftown 1987 IM Chieftain's Choice 12 43.0 % Vol. 700 ml 82.00
29 Dufftown 1993 MM 14 46.0 % Vol. 700 ml 2007 87.00
30 Dufftown 1978 Mg 23 43.0 % Vol. 700 ml 2001 5 85.00
31 The Singleton of Dufftown 25-year-old 25 43.0 % Vol. 700 ml 75.50
32 Dufftown 1997 MM 10 46.0 % Vol. 700 ml 2007 618105243705 84.50
33 Dufftown 1976 Bs Embassy Collection 34 57.2 % Vol. 700 ml 8839 86.40
34 Dufftown 1978 MBl The Maltman 30 46.0 % Vol. 700 ml 87.14
35 Dufftown 10-year-old 10 43.0 % Vol. 1000 ml 1990
36 Dufftown 1982 BF 27 53.6 % Vol. 350 ml 2010 18647 86.00
37 The Singleton of Dufftown 15-year-old 15 40.0 % Vol. 1000 ml 80.00
38 The Singleton of Dufftown 12-year-old 12 40.0 % Vol. 750 ml 088076179684 70.00
39 The Singleton of Dufftown 12-year-old 12 40.0 % Vol. 750 ml 088076179684 67.57
40 Dufftown 12-year-old Single Malt Scotch Whisky 12 40.0 % Vol. 50 ml
41 Dufftown 1978 SR 34 55.8 % Vol. 700 ml 86.70
42 Dufftown 1999 GM Reserve 56.4 % Vol. 750 ml 2009 8787 88.00
43 Dufftown 12-year-old Pure Malt Scotch Whisky 12 43.0 % Vol. 750 ml 5000387303133
44 Dufftown 1988 CA Small Batch 26 51.1 % Vol. 750 ml 2015
45 Dufftown 1997 UD 46.0 % Vol. 700 ml 2018
46 Dufftown 1966 CA Dumpy Bottle 16 46.0 % Vol. 750 ml 1983 88.50
47 Dufftown 1969 MI 2nd Collection 57.0 % Vol. 700 ml 1985 89.75
48 Dufftown 15-year-old Flora & Fauna 15 43.0 % Vol. 700 ml 2006
49 Dufftown 08-year-old Pure Malt - Bell's 08 46.0 % Vol. 750 ml 87.17
50 Dufftown 1982 BF 27 53.6 % Vol. 700 ml 2010 18647 84.50
51 Dufftown 1978 Al 30 46.0 % Vol. 700 ml 2008 88.33
52 Dufftown Batch 3 TBWC 16 50.9 % Vol. 500 ml
53 The Singleton of Dufftown 12-year-old Miniature 12 40.0 % Vol. 50 ml 75.67
54 Images of Dufftown Balvenie Castle MoS 53.2 % Vol. 50 ml 2013
55 Dufftown 12-year-old Pure Malt Scotch Whisky 12 43.0 % Vol. 1000 ml
56 Dufftown 15-year-old Flora & Fauna - White Cap 15 43.0 % Vol. 700 ml 82.50
57 Dufftown 1981 SS 20 50.0 % Vol. 700 ml 2001 89.00
58 The Singleton of Dufftown Artisan Reserve Collection 40.0 % Vol. 1000 ml 83.03
59 Dufftown 21-year-old MI Cars 21 58.0 % Vol. 700 ml 91.19
60 Dufftown 1997 MM 10 46.0 % Vol. 700 ml 2007 618105292703 81.00
61 Dufftown 1988 CA Authentic Collection 12 59.9 % Vol. 700 ml 2001
62 Dufftown 1966 CA Black Label 23 52.5 % Vol. 375 ml 1989 90.67
63 Dufftown 1972 BR 43.0 % Vol. 700 ml 1993
64 Dufftown 1982 Gh 11 60.0 % Vol. 750 ml 1994
65 Dufftown Golf Club 12-year-old Speyside Blended Malt Scotch Whisky 12 40.0 % Vol. 700 ml
66 Dufftown 20-year-old CA Miniature - Black Label 20 46.0 % Vol. 50 ml
67 Dufftown 1998 GM Connoisseurs Choice 43.0 % Vol. 700 ml 2010 81.25
68 The Singleton of Dufftown 21-year-old 21 43.0 % Vol. 700 ml
69 Dufftown 1979 W&W 15 43.0 % Vol. 750 ml
70 Dufftown 10-year-old Highland Malt Scotch Whisky 10 40.0 % Vol. 50 ml 81.50
71 Dufftown 1979 CA Cask Strength 59.1 % Vol. 700 ml 17402 89.50
72 Dufftown 2009 TWhC 09 46.0 % Vol. 700 ml
73 Dufftown 2007 CA Miniature 11 54.5 % Vol. 50 ml 2019 84.00
74 Dufftown Festival 08-year-old Pure Malt Scotch Whisky 08 40.0 % Vol. 50 ml 1989
75 Dufftown 2008 WhB 12 53.5 % Vol. 50 ml 2020 700435
76 Dufftown 2000 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2013
77 The Singleton of Dufftown 12-year-old 12 40.0 % Vol. 750 ml 5000281050171 79.00
78 Dufftown 08-year-old A De Luxe Malt Scotch Whisky 08 80 (proof) 757 ml
79 Dufftown 08-year-old Pure Malt - Bell's 08 40.0 % Vol. 750 ml 88.50
80 Dufftown 1979 CA Authentic Collection 12 59.7 % Vol. 700 ml 1992 88.00
81 Dufftown 1968 BR 43.0 % Vol. 750 ml 1981
82 Dufftown 2008 WhB 12 53.5 % Vol. 700 ml 2020 700435 84.22
83 Images of Dufftown St Michael’s Episcopal Church MoS 53.2 % Vol. 700 ml 2015 83.82
84 Dufftown 1990 McG McGibbon's Provenance 11 43.0 % Vol. 700 ml 2001
85 Dufftown 1958 CA Dumpy Bottle 21 45.7 % Vol. 750 ml 1979 92.00
86 Dufftown 1993 MM 12 46.0 % Vol. 750 ml 2005
87 Dufftown 1997 MM 12 46.0 % Vol. 700 ml 2009 85.00
88 Dufftown 1975 Kb Finest and Rarest 34 45.9 % Vol. 700 ml
89 Dufftown 1979 RM 17 46.0 % Vol. 700 ml 1997 89.00
90 Dufftown 1979 CA Original Collection 16 46.0 % Vol. 700 ml 1996
91 Dufftown 10-year-old Pure Highland Malt 10 40.0 % Vol. 50 ml 83.00
92 The Singleton of Dufftown Spey Cascade - Gift Set 40.0 % Vol. 700 ml
93 Dufftown 08-year-old Pure Malt - Bell's 08 40.0 % Vol. 50 ml 81.00
94 Dufftown 1978 McC Single Cask 43.0 % Vol. 700 ml 2001 8
95 Dufftown 08-year-old Pure Malt - Bell's 08 46.0 % Vol. 1000 ml 86.00
96 Dufftown Tower Malt Scotch Whisky Bottled For Mini Cheers 40.0 % Vol. 50 ml 1989 86.00
97 Dufftown 1966 CA Dumpy Bottle 20 46.0 % Vol. 750 ml 1986 89.33
98 Dufftown 1980 SV Crystal Decanter 17 43.0 % Vol. 700 ml 3787 86.50
99 Dufftown 1979 CA Authentic Collection 18 57.1 % Vol. 700 ml 1998 89.60
100 Dufftown 08-year-old Pure Malt - Bell's 08 43.0 % Vol. 1000 ml 87.67
101 Dufftown 10-year-old The Highland Malt Scotch Whisky 10 43.0 % Vol. 750 ml 83.60
102 Dufftown 2007 CA Warehouse Tasting 11 51.5 % Vol. 700 ml 2019 85.57
103 The Singleton of Dufftown Spey Cascade 40.0 % Vol. 700 ml 5000281037608 76.59
104 Dufftown 1966 CA Authentic Collection 28 52.5 % Vol. 700 ml 1994 92.47
105 Dufftown 1966 CA Authentic Collection 28 52.5 % Vol. 750 ml 1994
106 Dufftown 1982 BF 26 53.8 % Vol. 700 ml 2009 18586 82.71
107 The Singleton of Dufftown Tailfire 40.0 % Vol. 700 ml 2014 76.85
108 Dufftown 1978 CA Authentic Collection 38 44.6 % Vol. 700 ml 2017 88.60
109 The Singleton of Dufftown Sunray 40.0 % Vol. 700 ml 2014 5000281036762 75.67
110 Dufftown 1993 MM 12 46.0 % Vol. 700 ml 2005 618105702806 77.75
111 Dufftown 1987 IM Chieftain's Choice 12 43.0 % Vol. 700 ml 84.00
112 Dufftown 1990 McG McGibbon's Provenance 11 43.0 % Vol. 750 ml 2001
113 Dufftown 1979 CA Authentic Collection 16 57.8 % Vol. 750 ml 1997 86.00
114 Dufftown 1979 CA Authentic Collection 18 58.0 % Vol. 750 ml 1998
115 Dufftown 1979 CA Original Collection 18 46.0 % Vol. 700 ml 1998 90.00
116 Dufftown Highland Games Centenary 1892-1992 Blended De-Luxe Scotch Whisky 40.0 % Vol. 50 ml 1992
117 Dufftown 1963 BR 70 (proof) 757 ml 1977 92.25
118 Dufftown 1972 BR 43.0 % Vol. 700 ml 1993 81.00
119 Dufftown 1988 Sc 58.3 % Vol. 700 ml 2011 87.00
120 Dufftown 1982 RT 29 53.7 % Vol. 700 ml 2011 18648 86.67
121 Dufftown 1980 W&W 12 43.0 % Vol. 750 ml
122 Dufftown 1978 CA Authentic Collection 21 55.2 % Vol. 700 ml 1999 88.00
123 Dufftown 10-year-old Pure Highland Malt 10 43.0 % Vol. 750 ml 5000387303102
124 Dufftown 08-year-old Pure Malt 08 70 (proof) 50 ml 86.00
125 The Singleton of Dufftown 12-year-old 12 43.0 % Vol. 750 ml 5000281023212
126 The Singleton of Dufftown 12-year-old 12 40.0 % Vol. 1000 ml 5000281021638 80.00
127 Dufftown 1979 CA Authentic Collection 58.2 % Vol. 700 ml 1996 90.75
128 Dufftown 1979 CA Authentic Collection 15 56.6 % Vol. 750 ml 1995
129 Dufftown 1966 CA Black Label 23 52.5 % Vol. 750 ml 1989 91.00
130 Dufftown 08-year-old Pure Malt - Bell's 08 40.0 % Vol. 375 ml
131 Dufftown 1980 SV Crystal Decanter 17 43.0 % Vol. 750 ml 3787 88.50
132 Images of Dufftown St Michael’s Episcopal Church MoS 53.2 % Vol. 50 ml 2015
133 Dufftown 1988 CA Authentic Collection 19 53.5 % Vol. 700 ml 2008 84.00
134 The Singleton of Dufftown 12-year-old 40.0 % Vol. 500 ml 2019 80.00
135 The Singleton of Dufftown 15-year-old 15 40.0 % Vol. 1000 ml 78.33
136 The Singleton of Dufftown 12-year-old 12 40.0 % Vol. 50 ml 500281032573 76.60
137 Images of Dufftown Balvenie Castle MoS 53.2 % Vol. 700 ml 2013 88.42
138 Dufftown 2007 CA Warehouse Tasting 11 51.6 % Vol. 700 ml 2018 85.29
139 Dufftown The Centenary Bottling 20 55.8 % Vol. 700 ml 1996 88.25
140 Dufftown 08-year-old Pure Malt - Bell's 08 40.0 % Vol. 750 ml 5000387303010 83.61
141 The Singleton of Dufftown 15-year-old 15 40.0 % Vol. 700 ml 5000281026626 79.72
142 Dufftown 1985 Sc 57.1 % Vol. 700 ml 2004 85.33
143 Dufftown 1988 Sc 53.9 % Vol. 700 ml 2011
144 Dufftown 08-year-old Pure Malt - Bell's 08 40.0 % Vol. 757 ml 85.56
145 Dufftown 1988 SBC 14 64.1 % Vol. 700 ml 2002 10678 86.00
146 Dufftown 1979 SV Vintage Collection 15 43.0 % Vol. 700 ml 1995 13238 74.00
147 Dufftown 1995 DoD 18 50.0 % Vol. 700 ml 2014 LD 10756 82.00
148 Dufftown 08-year-old A De Luxe Highland Malt Scotch Whisky 08 46.0 % Vol. 1000 ml
149 Dufftown 2007 LsD Hepburn's Choice 09 46.0 % Vol. 700 ml 2017 80.00
150 Dufftown 2009 SMWS 91.23 Chocs away! 08 56.4 % Vol. 700 ml 2018 91.23 87.00
151 Dufftown 1985 SMWS 91.16 When Speyside meets Skye 16 58.6 % Vol. 700 ml 2001 91.16
152 Dufftown 1992 SMWS 91.17 A game of two halves 09 60.0 % Vol. 700 ml 2002 91.17 88.00
153 Dufftown 1996 WM&C Shieldaig Collection 15 59.2 % Vol. 700 ml 2012 90991 86.00
154 Dufftown 1993 GM Connoisseurs Choice 43.0 % Vol. 700 ml 2006 5020613274228
155 Dufftown 1980 MoM Miniature 12 43.0 % Vol. 50 ml 1993 19877 80.00
156 Dufftown 1984 MoS 30 50.8 % Vol. 50 ml 2014 MoS 14014 90.00
157 Dufftown 1987 IM Chieftain's 14 43.0 % Vol. 700 ml 2002 9058 89.00
158 Dufftown 08-year-old A De Luxe Highland Malt Scotch Whisky 08 70 (proof) 50 ml 84.00
159 Dufftown 1978 SMWS 91.3 54.0 % Vol. 700 ml 1993 91.3
160 Dufftown 1997 SV The Un-Chillfiltered Collection 18 46.0 % Vol. 750 ml 2016 19503
161 The Singleton of Dufftown 18-year-old 18 40.0 % Vol. 700 ml 2015 5000281028620 83.00
162 Dufftown 08-year-old A De Luxe Highland Malt Scotch Whisky 08 46.0 % Vol. 750 ml 84.67
163 Dufftown 30-year-old A De Luxe Highland Malt Scotch Whisky 30 47.5 % Vol. 750 ml
164 Dufftown 1992 WM Barrel Selection 12 46.0 % Vol. 700 ml 2004 83.00
165 Dufftown 1999 BR Berrys' 14 46.0 % Vol. 700 ml 2014 808 83.00
166 Dufftown 2009 MMcK Big Baby 09 58.3 % Vol. 700 ml 2018 700217 84.00
167 Benromach 2009 Exclusive Single Cask 09 58.8 % Vol. 700 ml 2019 790 84.64
168 Dufftown 1984 MoS 30 50.8 % Vol. 700 ml 2014 MoS 14014 87.60
169 Dufftown 1985 PC Cask Selection 43.0 % Vol. 700 ml 2004 87.50
170 Dufftown 2008 TSCL The Single Cask 10 55.7 % Vol. 700 ml 2018 700404 80.60
171 Dufftown 08-year-old Pure Malt - Bell's 08 40.0 % Vol. 750 ml 50387724 88.00
172 The Singleton of Dufftown Unité Reserve Collection 40.0 % Vol. 1000 ml 2013 78.31
173 Dufftown 1966 CA Original Collection - Green Label 23 52.5 % Vol. 375 ml 1989 93.00
174 The Singleton of Dufftown 12-year-old 12 40.0 % Vol. 700 ml 2017 5000281021621 76.04
175 Dufftown 1990 DL Advance Sample for the Old Malt Cask 13 50.0 % Vol. 200 ml 2003 DL 463
176 Dufftown 08-year-old A De Luxe Highland Malt Scotch Whisky 08 70 (proof) 757 ml 84.55
177 The Singleton of Dufftown 15-year-old 15 40.0 % Vol. 700 ml 5000281026626 77.62
178 The Singleton of Dufftown 12-year-old 12 40.0 % Vol. 700 ml 5000281021621 77.60
179 The Singleton of Dufftown Malt Master's Selection 40.0 % Vol. 700 ml 2018 Batch 1106 5000281051413 79.50
180 Dufftown 1978 CA Single Cask 37 47.3 % Vol. 700 ml 2015 90.23
181 Dufftown 1997 SV Cask Strength Collection 15 56.1 % Vol. 700 ml 2013 19488 85.07
182 The Singleton of Dufftown 18-year-old 18 40.0 % Vol. 700 ml 2018 5000281028620 79.95
183 Dufftown 1995 DL Old Particular 18 48.4 % Vol. 700 ml 2013 DL 9962 83.54
184 Orkney Islands 1999 BR 18 52.7 % Vol. 700 ml 2018 30 5010493047517 86.28
185 Dufftown 1979 HMcD The Golden Cask 54.8 % Vol. 700 ml 2009 CM144 86.50
186 Dufftown 1978 SMWS 91.8 18 57.6 % Vol. 700 ml 1997 91.8
187 Dufftown 1981 DL Advance Sample for the Old Malt Cask 20 50.0 % Vol. 200 ml 2002 DL 533 89.00
188 Dufftown 08-year-old A De Luxe Highland Malt Scotch Whisky 08 80 (proof) 50 ml 82.00
189 Dufftown 15-year-old Flora & Fauna 15 43.0 % Vol. 700 ml 1988
190 Dufftown 2009 SMWS 91.21 Sweet simplicity 08 59.1 % Vol. 700 ml 91.21
191 Dufftown 1976 SMWS 91.20 The rumbling thunder of contentment 37 46.9 % Vol. 700 ml 2014 91.20 91.00
192 Dufftown 1979 BR Berrys' Own Selection 46.0 % Vol. 700 ml 2004 1095 89.33
193 Dufftown 1993 GM Connoisseurs Choice 43.0 % Vol. 700 ml 2007 82.33
194 Dufftown 2002 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2012 79.00
195 Dufftown 1978 SMWS 91.2 54.4 % Vol. 700 ml 1993 91.2
196 Dufftown 2009 C&S Dram Collection 58.6 % Vol. 700 ml 2018 700216 85.00
197 Dufftown 1979 MM Miniature 18 46.0 % Vol. 50 ml 1998 MM 3222 86.75
198 Dufftown 13-year-old JM Fine Malt Selection - Miniature 13 59.4 % Vol. 50 ml 1991 79.00
199 Dufftown 1984 SV Cask Strength Collection 25 57.5 % Vol. 700 ml 2009 80 80.25
200 Dufftown 1999 GM Spirit of Scotland 46.0 % Vol. 700 ml 2013 8788 82.60
201 Dufftown 08-year-old A De Luxe Highland Malt Scotch Whisky 08 70 (proof) 757 ml 87.75
202 Dufftown 2009 DR Hand Filled at A.D. Rattray's Whisky Experience 09 53.3 % Vol. 700 ml 2019 700823 83.00
203 Caperdonich 1972 WSD 37 49.7 % Vol. 700 ml 2010 WSD002 89.17
204 Dufftown Batch 4 TBWC Scotch Whisky Collection Set 10 47.8 % Vol. 50 ml
205 Dufftown 2008 Speyside Single Malt Scotch Whisky 10 46.0 % Vol. 700 ml 2018 700404
206 Dufftown 1979 HMcD The Golden Cask 51.1 % Vol. 700 ml 2009 CM156 86.00
207 Dufftown 1981 DL The Old Malt Cask 20 50.0 % Vol. 700 ml 2002 DL 533 87.79
208 Dufftown 1997 BoW Vintage Collection 17 46.0 % Vol. 700 ml 2015 19499 87.00
209 Dufftown 1997 SV The Un-Chillfiltered Collection 15 46.0 % Vol. 750 ml 2013 19487
210 Dufftown 2008 UD Y's Cask Toko Tokyo 59.3 % Vol. 700 ml 2017
211 Dufftown 1978 McC Single Cask 21 59.5 % Vol. 700 ml 1999 15 91.75
212 Dufftown 2007 CA Small Batch 10 56.8 % Vol. 700 ml 2017 81.68
213 Dufftown 08-year-old A De Luxe Highland Malt Scotch Whisky 08 80 (proof) 757 ml 87.30
214 Dufftown 2009 WCh The Private Club Collection 11 56.0 % Vol. 700 ml 2020
215 Dufftown 1980 SV Crystal Decanter 19 43.0 % Vol. 700 ml 2000 3789
216 Glenrothes 1970 DT 41 43.5 % Vol. 700 ml 2011 491630 89.50
217 The Singleton of Dufftown Trinité Reserve Collection 40.0 % Vol. 1000 ml 5000281032863 79.55
218 Dufftown 1997 vW The Ultimate 14 46.0 % Vol. 700 ml 2012 19486 86.33
219 Dufftown 1976 JW Castle Collection - Series 21 31 56.7 % Vol. 700 ml 2007 7736 84.81
220 Mannochmore 1993 GM Exclusive 48.8 % Vol. 700 ml 2015 6883 86.82
221 Dufftown 1982 KW Schloss Whisky 19 58.0 % Vol. 700 ml 2001 87.88
222 Dufftown 1993 MM 12 46.0 % Vol. 700 ml 2005 MM10031 618105702806 83.50
223 Dufftown 1982 JW Old Train Line 30 51.5 % Vol. 700 ml 2012 2614 89.46
224 Dufftown 1978 JW The Cross Hill 29 58.3 % Vol. 700 ml 2007 87.40
225 The Singleton of Dufftown 12-year-old 12 40.0 % Vol. 1000 ml 2007 5000281021638 72.74
226 The Singleton of Dufftown 12-year-old Pocket Edition 12 40.0 % Vol. 200 ml 2019 5000281054056 79.00
227 Dufftown Batch 4 TBWC 10 47.8 % Vol. 500 ml 2020 5052598177607 77.00
228 Dufftown 2008 HoMD The Golden Cask 12 58.8 % Vol. 700 ml 2020 CM262 84.50
229 Caol Ila 2004 GM Exclusive 09 60.3 % Vol. 700 ml 2014 306480 84.78
230 The Singleton of Dufftown 1966 Paragon of Time Collection 54 44.1 % Vol. 700 ml
231 The Singleton of Dufftown Malt Masters Selection Easy&Mellow 40.0 % Vol. 700 ml 2020 Batch 1106 5000281051413 76.85
232 Dufftown 08-year-old A De Luxe Malt Scotch Whisky 08 80 (proof) 757 ml 90.82
233 Dufftown 1980 SV Vintage Collection - Miniature 16 55.7 % Vol. 50 ml 1996 3786 84.00
234 Dufftown 1980 SV Vintage Collection - Dumpy 16 55.7 % Vol. 750 ml 1996 3786 88.00
235 The Singleton of Dufftown 15-year-old New Version 15 40.0 % Vol. 700 ml 5000281026626 79.00
236 Dufftown Batch 1 TBWC 40 47.5 % Vol. 500 ml 2018 5052598150549 88.50
237 Dufftown 1975 Rare Malts Selection 21 54.8 % Vol. 700 ml 1997 5000281013336 87.38
238 Dufftown 1976 DR Individual Cask Bottling 32 55.4 % Vol. 700 ml 2008 7753 81.70
239 Dufftown 1995 McG McGibbon's Provenance 12 46.0 % Vol. 700 ml 2007 DMG 3344 74.50
240 Dufftown 1993 MM Maverick 10 46.0 % Vol. 700 ml 2004 W0405 83.67
241 Dufftown 1985 PC Cask Selection 43.0 % Vol. 700 ml 2007 5022069007467
242 Dufftown 1985 SMWS 91.15 Old English marmalade and brimstone 15 58.2 % Vol. 700 ml 2001 91.15 86.50
243 Dufftown 1982 JW Castle Collection - Series 5 20 43.0 % Vol. 700 ml 2002 9279
244 Dufftown 1999 McG McGibbon's Provenance 13 46.0 % Vol. 700 ml 2013 DMG 9659 85.00
245 Dufftown 1997 GM Connoisseurs Choice 43.0 % Vol. 50 ml 2009 5020613023413 75.50
246 The Singleton of Dufftown 18-year-old 18 40.0 % Vol. 1000 ml 2012 5000281028637
247 Dufftown 1985 SMWS 91.19 No-nonsense Dram 20 56.5 % Vol. 750 ml 2005 91.19
248 Dufftown 2008 InW The Thistle 09 57.6 % Vol. 700 ml 2018 700402
249 Dufftown 1994 DL Old Malt Cask 14 50.0 % Vol. 700 ml 2008 DL 4675 85.75
250 Dufftown 1983 SV Vintage Collection 17 43.0 % Vol. 700 ml 2001 8243 85.75
251 Dufftown 2007 TWS Glenkeir Treasures 10 40.0 % Vol. 500 ml 2018
252 Dufftown 2008 JY The John Milroy Selection 10 56.6 % Vol. 750 ml 2018 80
253 Dufftown 1997 GM Connoisseurs Choice 43.0 % Vol. 700 ml 2009 77.25
254 Dufftown 2004 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2014 5020613044562 82.67
255 Dufftown 1979 SMWS 91.11 18 58.9 % Vol. 750 ml 1998 91.11
256 Dufftown 1979 SMWS 91.10 A pre-war Daimler 18 58.3 % Vol. 700 ml 1998 91.10 88.75
257 Dufftown 2008 BA Aberdeen Distillers 10 46.0 % Vol. 700 ml 2018 100 5055030617518
258 Dufftown 1997 vW The Ultimate 17 46.0 % Vol. 700 ml 2015 19499 5021944085407
259 Dufftown 1987 DT Whisky Galore 15 46.0 % Vol. 700 ml 2003
260 The Singleton of Dufftown 21-year-old cask strength edition 21 54.1 % Vol. 700 ml 2019 5000281043784 94.00
261 Dufftown 1997 SV The Un-Chillfiltered Collection - Cask Strength 18 54.8 % Vol. 750 ml 2016 19504 86.00
262 Dufftown 1976 DR Individual Cask Bottling 35 58.0 % Vol. 700 ml 2012 7743 87.42
263 Dufftown 1997 SV The Un-Chillfiltered Collection 16 46.0 % Vol. 750 ml 2014 19493
264 Dufftown 2009 MMcK Bicentenary Drammie 08 46.0 % Vol. 700 ml 2017 84.25
265 Dufftown 1966 CA Dumpy Bottle - White label 23 52.5 % Vol. 750 ml 1989 90.17
266 Dufftown 1987 IM Chieftain's 14 43.0 % Vol. 700 ml 2002 9057
267 The Singleton of Dufftown 1964 Paragon of Time Collection 53 40.6 % Vol. 700 ml 2019
268 The Singleton of Dufftown 12-year-old 12 40.0 % Vol. 700 ml 2013 5000281021621 74.56
269 Dufftown 2009 SMWS 91.27 Fugitive sweetshop 10 58.4 % Vol. 750 ml 91.27 80.00
270 Dufftown 2009 MMcK Càrn Mòr - Strictly Limited Edition 10 47.5 % Vol. 700 ml 2020 5060109227185 85.17
271 Dufftown 1987 IM Chieftain's 14 43.0 % Vol. 700 ml 2002 5057
272 Dufftown 1980 DL Old Malt Cask 20 50.0 % Vol. 700 ml 2000 86.33
273 Dufftown 1989 WM Barrel Selection 46.0 % Vol. 700 ml 2003 84.00
274 Dufftown 1976 DD The Nectar of the Daily Drams 34 56.2 % Vol. 700 ml 2010 85.68
275 Dufftown 2007 LsD Hepburn's Choice 10 46.0 % Vol. 700 ml 2018 78.75
276 Dufftown 2008 WhBl Bak & Libergren Cask Bottling 005 10 58.8 % Vol. 700 ml 2019 700410 85.00
277 The Singleton of Dufftown 12-year-old 12 40.0 % Vol. 700 ml 2013 5000281021621 75.86
278 Dufftown 1982 DL Directors' Cut 30 51.7 % Vol. 700 ml 2012 DL 8232 88.71
279 Dufftown 1997 vW The Ultimate 18 46.0 % Vol. 700 ml 2016 19500 5021944085408 83.20
280 Dufftown 1975 DR Individual Cask Bottling 29 56.1 % Vol. 700 ml 2005 1783 88.57
281 Dufftown 1978 JM Fine Malt Selection - Miniature 17 58.5 % Vol. 50 ml 83.50
282 Dufftown 08-year-old A De Luxe Highland Malt Scotch Whisky 08 70 (proof) 50 ml 85.00
283 Dufftown 1997 vW The Ultimate 17 46.0 % Vol. 700 ml 2015 19491 5021944085408 86.44
284 Dufftown 2009 WCh 11 56.0 % Vol. 500 ml 2020 51 86.00
285 Dufftown 2009 BR 09 46.0 % Vol. 700 ml 2019 700212 5010493056427 80.50
286 Dufftown 1997 SV Cask Strength Collection 16 56.0 % Vol. 700 ml 2014 19495 87.67
287 Dufftown 1975 HL Old & Rare - A Platinum Selection 44 41.8 % Vol. 700 ml 2019 79.00
288 Dufftown 1997 The Managers' Choice 11 59.5 % Vol. 700 ml 2009 8153 85.14
289 Dufftown 1979 CA Single Cask 34 48.0 % Vol. 700 ml 2014 90.00
290 Aldunie Dufftown Malt 1992 Cool Celtic 59.6 % Vol. 700 ml 2001
291 Dufftown 2011 FegG The Refiners 09 56.2 % Vol. 700 ml 2020 4260683570139 84.58
292 Dufftown 10-year-old CA Original Collection 10 46.0 % Vol. 700 ml 2020 85.63
293 Dufftown 1978 JM Fine Malt Selection - Miniature 13 59.6 % Vol. 50 ml 65.00
294 The Singleton of Dufftown 18-year-old 18 40.0 % Vol. 700 ml 2020 5000281028620 82.00
295 Dufftown 1982 DR Vintage Cask Collection 33 53.6 % Vol. 700 ml 2016 18583 86.00
296 Mortlach 1998 GM Exclusive 58.3 % Vol. 700 ml 2013 14428 86.00
297 Dufftown 1971 BR Vintage Label 43.0 % Vol. 750 ml 1990
298 Dufftown 1985 vW The Ultimate 17 43.0 % Vol. 700 ml 2002 16030 79.00
299 Dufftown 1979 SV Vintage Collection 21 43.0 % Vol. 700 ml 2000 13230 85.00
300 Dufftown 1984 SMWS 91.14 A taste of the tropics 16 55.3 % Vol. 700 ml 2001 91.14
301 Dufftown 1990 DT Dimensions 22 54.6 % Vol. 750 ml 2013 10978
302 Dufftown 1983 AB&C The Legendary & Definitive Collection 30 48.1 % Vol. 700 ml 2014 9990
303 Dufftown 1980 SV Vintage Collection 12 43.0 % Vol. 700 ml 1993 19877 - 78
304 Dufftown 1985 SV Vintage Collection - Dumpy 17 56.6 % Vol. 750 ml 2003 16031 89.00
305 Dufftown 1985 SMWS 91.19 No-nonsense Dram 20 56.5 % Vol. 700 ml 2005 91.19 85.00
306 Dufftown 1982 McC Single Cask 43.0 % Vol. 700 ml 2005 9280 5028225703303 85.25
307 Dufftown 1982 DL Old Malt Cask 20 50.0 % Vol. 700 ml 2002 90.00
308 Dufftown 08-year-old A De Luxe Highland Malt Scotch Whisky 08 46.00 (gradi) 47 ml 1976 88.00
309 Dufftown 1997 VM Briana's Choice Nr.10 21 52.0 % Vol. 700 ml 19506 (part) 87.33
310 Dufftown 2008 CWC The Exclusive Malts 10 56.9 % Vol. 750 ml 2018 70206
311 Dufftown 20-year-old DL The Old Malt Cask - Miniature 20 50.0 % Vol. 50 ml 88.00
312 Dufftown 1995 DL The Old Malt Cask 12 50.0 % Vol. 700 ml 2007 DL 3851 73.75
313 Dufftown 1976 VM The Cooper's Choice 29 46.0 % Vol. 700 ml 2006
314 Dufftown 1982 C&S Dram Senior 28 54.0 % Vol. 700 ml 2011 18590 86.93
315 Dufftown 1997 CSJS The National Choice 53.0 % Vol. 700 ml 2019 19506
316 Dufftown 2009 SMWS 91.26 Sugar-dusted apple strudel 09 55.2 % Vol. 700 ml 91.26
317 Dufftown 1982 MMcK Càrn Mòr Celebration of the Cask 26 51.5 % Vol. 700 ml 2009 18589 86.33
318 Dufftown 08-year-old A De Luxe Highland Malt Scotch Whisky 08 80 (proof) 757 ml 81.00
319 Dufftown 1984 SV Cask Strength Collection 27 55.5 % Vol. 700 ml 2011 82 84.82
320 Dufftown 08-year-old AB&S Pure Malt 08 46.0 % Vol. 47 ml
321 Dufftown 08-year-old AB&S Pure Malt 08 40.0 % Vol. 50 ml
322 The Singleton of Dufftown 1988 Prima & Ultima - Miniature 30 48.8 % Vol. 20 ml 2019
323 Dufftown 1988 DL Old Malt Cask 14 50.0 % Vol. 700 ml 2003 DL 8753 86.20
324 Dufftown 2009 C&S 07 58.8 % Vol. 700 ml 2016 700215 80.00
325 Dufftown 1984 SV Cask Strength Collection 26 55.0 % Vol. 700 ml 2010 79 88.64
326 Dufftown 1978 CA Chairman's Stock 31 48.6 % Vol. 700 ml 2009 87.86
327 Dufftown 1979 MM 17 46.0 % Vol. 700 ml 1997 MM1489 87.00
328 Dufftown 14-year-old The Manager's Dram 14 56.2 % Vol. 700 ml 2014 85.14
329 The Singleton of Dufftown 18-year-old 18 40.0 % Vol. 700 ml 2011 5000281028620 80.41
330 Aldunie Dufftown Malt 1992 Gs 08 59.6 % Vol. 700 ml 2001 1746 82.50
331 Dufftown 2009 MMcK Càrn Mòr - Strictly Limited Edition 07 46.0 % Vol. 700 ml 2016 85.75
332 Dufftown 1978 McC Single Cask 58.3 % Vol. 700 ml 1999 5855 90.35
333 Dufftown 1997 SV Cask Strength Collection 18 54.7 % Vol. 700 ml 2016 19501 85.14
334 Dufftown 08-year-old A De Luxe Malt Scotch Whisky 08 80 (proof) 757 ml
335 Dufftown 1980 SS First Bottling 20 50.0 % Vol. 700 ml 2001 85.67
336 Dufftown 2009 MMcK Càrn Mòr - Strictly Single Cask 10 50.0 % Vol. 700 ml 2019 700218 84.57
337 Dufftown 2008 UD 09 46.0 % Vol. 700 ml 2018 1697 5024720560502 84.69
338 Dufftown 1975 DR Individual Cask Bottling 29 55.2 % Vol. 700 ml 2004 1784 90.00
339 Dufftown 1999 BbSl Mick and Tom's Bluebird Selection - No1 Oystercatcher 12 56.7 % Vol. 700 ml 2011 13084 92.00
340 Dufftown 2008 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2017 5020613062764 88.67
341 Mortlach 1998 GM Reserve for McBain's of Dufftown 59.0 % Vol. 700 ml 2010 14425 85.53
342 Dufftown 1984 BR Berrys' Own Selection 18 56.8 % Vol. 700 ml 2002 7619 87.67
343 Dufftown 1998 DR 19 53.0 % Vol. 700 ml 2017 867 86.52
344 Dufftown 2007 CA Authentic Collection 11 54.5 % Vol. 700 ml 2019 82.09
345 Dufftown 2009 MMcK Càrn Mòr - Strictly Limited Edition 09 46.0 % Vol. 700 ml 2018 84.00
346 Cragganmore 1999 AD Selection 13 53.3 % Vol. 700 ml 2012 87.63
347 Dufftown 1985 WM Barrel Selection - Cask Strength 15 56.8 % Vol. 700 ml 2001 16028 86.50
348 Dufftown 1997 vW The Ultimate 17 46.0 % Vol. 700 ml 2015 19498 5021944085408 85.62
349 Dufftown A De Luxe Malt Scotch Whisky 46.0 % Vol. 47 ml 86.00
350 Dufftown 2006 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2016 5020613057210 83.38
351 Dufftown 1990 DL Old Malt Cask 13 50.0 % Vol. 700 ml 2003 82.50
352 The Singleton of Dufftown 12-year-old 12 40.0 % Vol. 700 ml 2007 5000281021621 74.27
353 Dufftown 1979 DE The Antique Collection 21 43.0 % Vol. 700 ml 2000 86.67
354 Mortlach 1998 GM Exclusive 59.1 % Vol. 700 ml 2010 14438 86.31
355 Dufftown 10-year-old The Highland Malt Scotch Whisky 10 40.0 % Vol. 750 ml 5000387303195 81.10
356 Dufftown 1982 DL Old Malt Cask 28 50.0 % Vol. 700 ml 2011 DL 7147 77.00
357 Dufftown 1995 HL The Old Malt Cask 18 50.0 % Vol. 700 ml 2014 HL 10378 84.08
358 Dufftown 1999 AD Selection 20 58.0 % Vol. 700 ml 2019 2140 5060383650693 86.88
359 Dufftown 1988 CA Authentic Collection 26 51.0 % Vol. 700 ml 2015 88.51
360 Dufftown 2008 BR 10 55.5 % Vol. 700 ml 2019 97 83.75
361 Dufftown 2008 WCh 10 58.9 % Vol. 500 ml 2018 72 86.90
362 Dufftown 13-year-old JM Fine Malt Selection 13 59.6 % Vol. 750 ml 60.00
363 Dufftown 1980 SV Vintage Collection - Dumpy 16 55.7 % Vol. 700 ml 1996 3786 86.67
364 Dufftown 1980 SV Vintage Collection 19 43.0 % Vol. 700 ml 2000 3789 88.09
365 Dufftown 2008 BR 12 54.9 % Vol. 700 ml 2021 03087 85.00
366 Dufftown 1997 SV 15 55.3 % Vol. 750 ml 2013 19490
367 Dufftown 2008 A&G 11 48.0 % Vol. 700 ml 2019 87.57
368 The Singleton of Dufftown 12-year-old Luscious Nectar 12 40.0 % Vol. 700 ml 5000281021621 78.15
369 Dufftown 2007 CA Wood Range - Rum Cask 12 53.6 % Vol. 700 ml 2020 87.25
370 Dufftown 1983 SV Vintage Collection 18 43.0 % Vol. 700 ml 2002 8244
371 Dufftown 1986 SMWS 91.13 12 60.1 % Vol. 700 ml 1999 91.13
372 Dufftown 1985 SMWS 91.18 Bright morning sunlight 20 51.4 % Vol. 700 ml 2005 91.18
373 Dufftown 1980 MoM 12 43.0 % Vol. 700 ml 1993 19877 79.67
374 Dufftown 2002 CWC Exclusive Range 10 45.8 % Vol. 700 ml 2012 13130 83.50
375 Dufftown 08-year-old GM Connoisseurs Choice 08 46.0 % Vol. 750 ml 747020271316 83.50
376 Dufftown 1979 SMWS 91.9 18 57.4 % Vol. 700 ml 1998 91.9
377 Dufftown 1980 SV Vintage Collection 16 43.0 % Vol. 700 ml 1997 3788
378 Dufftown 1979 Ac The Malt Tribune 29 48.8 % Vol. 700 ml 2009 87.00
379 Dufftown 1997 SV The Un-Chillfiltered Collection 17 46.0 % Vol. 700 ml 2015 19494 84.00
380 Dufftown 2009 SMWS 91.21 Sweet simplicity 08 59.1 % Vol. 750 ml 91.21
381 Dufftown 08-year-old Pure Malt Scotch Whisky 08 43.0 % Vol. 50 ml 1985
382 Dufftown 2009 JY The John Milroy Selection 07 55.9 % Vol. 750 ml 2017 700221
383 Dufftown 1982 RT Single Cask 27 55.7 % Vol. 700 ml 2010 18582 84.25
384 Dufftown 2009 SMWS 91.24 Rolling in fruit blossom 09 59.8 % Vol. 750 ml 91.24
385 Dufftown 1990 DL Old Malt Cask 10 50.0 % Vol. 700 ml 2000 86.67
386 Dufftown 2004 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2013 82.25
387 Dufftown 1999 GM Connoisseurs Choice 43.0 % Vol. 700 ml 2012 86.60
388 Dufftown 1977 DL Old Malt Cask 30 50.0 % Vol. 700 ml 2007 DL 3516 90.54
389 Dufftown 1998 GM Connoisseurs Choice 43.0 % Vol. 700 ml 2011 5020613026810 82.50
390 Dufftown 1982 BR Berrys' Own Selection 29 53.4 % Vol. 700 ml 2011 18588 85.00
391 Dufftown 1991 DL Old Malt Cask 12 50.0 % Vol. 700 ml 2004 DL 1178 75.00
392 Dufftown 2009 SMWS 91.22 Summer fruit génoise 08 59.5 % Vol. 700 ml 91.22 84.00
393 Dufftown 1978 JM In Celebration 500 Years of Scotch Whisky 1494 - 1994 - Miniature 59.4 % Vol. 50 ml 1994 80.00
394 Dufftown 1979 SV Vintage Collection 15 43.0 % Vol. 50 ml 1995 13238
395 Dufftown 1980 DL Old Malt Cask 28 50.0 % Vol. 700 ml 2008 DL 4539 87.24
396 Dufftown 1997 VM Maltoyama 20 54.0 % Vol. 700 ml 2018
397 Dufftown 1979 BR Berrys' Own Selection 46.0 % Vol. 700 ml 2003 1094
398 Islay Single Malt Whisky 10-year-old WSD 10 43.0 % Vol. 700 ml 2013
399 Dufftown 1965 DL Old Malt Cask 35 49.6 % Vol. 700 ml 2001 89.29
400 The Singleton of Dufftown 12-year-old 12 40.0 % Vol. 700 ml 2011 5000281021621 81.00
401 Dufftown 2002 GM Spirit of Scotland 10 46.0 % Vol. 700 ml 2012 9589 83.71
402 Dufftown 2009 SMWS 91.25 Raindrops on rhubarb 09 57.4 % Vol. 700 ml 91.25
403 The Singleton of Dufftown 17-year-old Diageo Special Releases 2020 17 55.1 % Vol. 750 ml 2020
404 Dufftown 1998 W-e Toy Box 21 44.6 % Vol. 700 ml 2020 3428
405 Dufftown 40-year-old A De Luxe Highland Malt Scotch Whisky 40 45.3 % Vol. 750 ml 91.54
406 Dufftown 1979 CA Authentic Collection - 150th Anniversary Bottling 12 59.7 % Vol. 750 ml 1992 86.00
407 Dufftown 2009 SMWS 91.24 Rolling in fruit blossom 09 59.8 % Vol. 700 ml 91.24 85.25
408 Dufftown 1993 GM Connoisseurs Choice - Miniature 43.0 % Vol. 50 ml 5020613274266 78.00
409 Dufftown 1979 SMWS 91.1 58.6 % Vol. 750 ml 1991 91.1
410 Dufftown 1997 SV Cask Strength Collection 17 54.8 % Vol. 700 ml 2015 19496 + 19497 84.13
411 The Singleton of Dufftown 12-year-old - Gift Set Gift Pack - with glass 12 40.0 % Vol. 700 ml 5000281054476 63.00
412 Dufftown 2009 UD God of Water 10 55.7 % Vol. 700 ml 2020
413 The Singleton of Dufftown 1988 Prima & Ultima 30 48.8 % Vol. 700 ml 2019 88.33
414 Dufftown 1997 McG McGibbon's Provenance 11 46.0 % Vol. 700 ml 2009 5196 83.00
415 Dufftown 08-year-old Pure Malt Scotch Whisky 08 46.0 % Vol. 750 ml
416 The Singleton of Dufftown Malt Master's Selection 40.0 % Vol. 700 ml Blend Ref. 1106 80.25
417 Dufftown 2008 ED The First Editions 11 56.7 % Vol. 700 ml 2019 HL 17025
418 Dufftown 2008 Wx Spirit & Cask Range 46.0 % Vol. 700 ml 2017 870 82.00
419 Dufftown 17-year-old JM Old Master's - Cask Strength Selection Miniature 17 58.5 % Vol. 50 ml 83.50
420 The Singleton of Dufftown 12-year-old 12 40.0 % Vol. 700 ml 5000281021621 81.00
421 Dufftown 1999 BR 14 46.0 % Vol. 700 ml 2014 807 5010493036320 81.71
422 Dufftown 08-year-old Pure Malt - Bell's 08 40.0 % Vol. 750 ml 1980 99014063 87.00
423 Dufftown 1982 DL Old Malt Cask 30 50.0 % Vol. 700 ml 2012 DL 9272 88.00
424 Dufftown 2007 DR Cask Collection 12 57.1 % Vol. 700 ml 2019 208 5060056922997 85.00
425 Dufftown 1979 MC 59.0 % Vol. 700 ml 1998 98/1123
426 Dufftown 1983 SS Single Barrel 28 54.2 % Vol. 700 ml 2011 628 8054242580082 87.27
427 Dufftown 08-year-old A De Luxe Highland Malt Scotch Whisky 08 70 (proof) 757 ml
428 Balblair 1995 GM Exclusive 15 59.8 % Vol. 700 ml 2010 1687 86.40
429 Dufftown Batch 5 TBWC 16 50.9 % Vol. 500 ml 5052598189761
430 Dufftown 1997 MC 46.0 % Vol. 700 ml 2015 19494A 86.67
431 Dufftown 15-year-old Flora & Fauna 15 43.0 % Vol. 700 ml 2005 77.82
432 The Singleton of Dufftown 17-year-old Diageo Special Releases 2020 17 55.1 % Vol. 700 ml 2020 5000281063539 85.51
433 The Singleton of Dufftown 18-year-old 18 40.0 % Vol. 700 ml 2011 5000281028620 80.46
434 The Singleton of Dufftown 15-year-old Fruity Decadence 15 40.0 % Vol. 700 ml 5000281026626 80.17
435 Dufftown 2008 V&M The Young Masters Edition 11 51.9 % Vol. 700 ml 2020 20-1101 87.00
436 The Singleton of Dufftown 12-year-old Luscious Nectar 12 40.0 % Vol. 700 ml 2020 5000281021621 85.00
437 Dufftown 2008 VM The Cooper's Choice 10 56.0 % Vol. 700 ml 2019 9080 87.55
438 Dufftown 1980 SV Vintage Collection - Miniature 16 55.7 % Vol. 50 ml 1996 3786 88.00
439 The Singleton of Dufftown 1985 Diageo Special Releases 2013 28 52.3 % Vol. 700 ml 2013 5000281034577 86.34
440 Dufftown 1979 CA Authentic Collection 17 58.0 % Vol. 700 ml 1997 90.75
441 The Singleton of Dufftown 12-year-old 12 40.0 % Vol. 700 ml 2018 5000281021621 76.20
442 The Singleton of Dufftown 12-year-old - Gift Set Gift Pack - with 2 glasses 12 40.0 % Vol. 700 ml 5000281021621 69.67
443 Dufftown 1997 VM Erik's Choice Nr. 1 21 52.0 % Vol. 700 ml 19506 (part) 89.00
444 Dufftown 2008 MDB Vintage Casks - No. 8 10 46.0 % Vol. 700 ml 2018 5060033847183 79.75
445 Dufftown 2009 MMcK The Sixth Sense from Shinanoya 10 56.9 % Vol. 700 ml 700219 90.00
446 Dufftown 1997 SV The Un-Chillfiltered Collection - Cask Strength 18 53.4 % Vol. 700 ml 2016 19502 86.26
447 Craigellachie 2006 MMcK Càrn Mòr Celebration of the Cask 09 57.0 % Vol. 700 ml 2016 900614 84.33
448 Dufftown 2008 VM The Cooper's Choice 08 46.0 % Vol. 700 ml 2017 864 81.00
449 Dufftown 2008 VM The Cooper's Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2017 864 86.00
450 Dufftown 1984 SV Cask Strength Collection 25 58.1 % Vol. 700 ml 2009 81 88.67
451 Dufftown 17-year-old JM In Celebration 500 Years of Scotch Whisky 1494 - 1994 17 58.5 % Vol. 700 ml 1994 87.50
452 Glenfarclas 1991 The Family Casks - Special Release 22 53.8 % Vol. 700 ml 2014 5691 90.24
453 Dufftown 2009 SMWS 91.27 Fugitive sweetshop 10 58.4 % Vol. 700 ml 2020 91.27 82.00
454 Balblair 1996 GM Exclusive 51.2 % Vol. 700 ml 2017 407 5020613063259 87.38
455 Dufftown 1999 GM Connoisseurs Choice - Cask Strength 18 54.5 % Vol. 700 ml 2018 8789 5020613066380 86.56
 
  顶一下
  (0)
  0%
  踩一下
  (0)
  0%
  ------分隔线----------------------------