Braeval布雷瓦尔

时间:2021-05-25 12:31点击:
Braeval布雷瓦尔官网: 威士忌酒 Braeval酒厂没有任何装瓶的酒厂。但是,您可以从独立的装瓶商那里获得很多苏格兰威士忌。该酒厂性格很轻,部分甜蜜。最常见的音调是花香和香草。
Braeval布雷瓦尔官网:威士忌酒

Braeval酒厂没有任何装瓶的酒厂 。但是,您可以从独立的装瓶商那里获得很多苏格兰威士忌。该酒厂性格很轻,部分甜蜜。最常见的音调是花香和香草。

苏格兰威士忌的主要部分进入混合威士忌行业。芝华士富豪酒源自Braeval的许多烈酒。

 

生产

该酒厂每年生产约400万升纯酒精。绝大多数这个庞大的生产输出地混合所有者芝华士兄弟有限公司

 

布雷瓦尔酿酒厂的外景

壶式蒸馏

Braeval酒厂有6个罐式蒸馏器,22,000升容量的2个大水洗蒸馏器和10,000升容量的4个“小”烈性蒸馏器。该洗蒸馏非常梨形具有上升莱恩手臂。烈酒蒸馏瓶很高,中间部分上方有一个回流碗-很好的组合,可以产生很多烈酒而没有尖锐的音调。

 

麦芽发芽

带有铜盖的不锈钢mashtun酿酒厂还很年轻,从未有过自己的麦芽制造地板。从大麦芽市场购买他们的麦芽,并总是购买未剥皮的麦芽。

 

Braeval已经采用了现代化的不锈钢糖化桶。

 

仓库

它们都是砖砌建筑,对于仓库来说很高。有些酒桶的盖子上还写着旧名字。

 

历史

该酿酒厂由芝华士兄弟有限公司(Chivas Brothers Ltd)于1973年成立。开业后不久,又购买了两个蒸馏器。1978年安装了最后一个蒸馏器,现在总数为6。2001年,芝华士兄弟被保乐力加(Pernod Ricard)收购。然后,他们决定在2002年关闭酒厂。幸运的是,酒厂于2008年重新开业并恢复生产。


 • Braeval 200118 Year Old Old Particular

  Braeval 200118 Year Old Old Particular

  70cl / 48.4%

  £99.95

  (£142.79 per litre)

 • Braeval 200021 Year Old Signatory

  Braeval 200021 Year Old Signatory

  70cl / 60.3%

  £199

  (£284.29 per litre) 
# 名称 规定的年份 酒精度 容量 装瓶 桶号 条形码 评分
1 Braeval 1999 McG McGibbon's Provenance 11 46.0 % Vol. 700 ml 2010
2 Braeval 1985 CeCo 16 50.0 % Vol. 700 ml 2001
3 Braeval 1977 GWf 46.0 % Vol. 700 ml 2001
4 Braeval 2014 Km Home Selection 66.9 % Vol. 700 ml 2019 9900276 84.67
5 Braeval 2014 HEB 04 67.0 % Vol. 700 ml 2019 9900276 77.00
6 Double Barrel Caol Ila / Braeval DL 10 46.0 % Vol. 700 ml 84.18
7 Braeval 1994 Sa 45.0 % Vol. 750 ml 2016 165653
8 Braeval 15-year-old CA Small Batch 16 56.6 % Vol. 750 ml
9 Braeval 09-year-old DL Premier Barrel Selection 09 46.0 % Vol. 700 ml
10 Braeval 1996 Wh 21 52.8 % Vol. 500 ml 2017 85.40
11 Braeval 1994 TWA 18 52.9 % Vol. 700 ml 2013 88.75
12 Braeval 15-year-old DS 15 46.0 % Vol. 700 ml 5030748100033 79.50
13 Braeval 1994 Sa Coilltean 45.0 % Vol. 700 ml 2015 165654 85.00
14 Braeval 10-year-old LMDW Tartan 10 40.0 % Vol. 700 ml
15 Braeval 2014 06 50.0 % Vol. 700 ml 2020 9900153
16 Braeval 1991 TWM 21 47.7 % Vol. 700 ml 2013 86.61
17 Braeval 1991 LS 22 47.6 % Vol. 700 ml 2013 87.25
18 Braeval 11-year-old DL Premier Barrel Selection 11 46.0 % Vol. 700 ml 82.00
19 Braeval 1994 Sa Coilltean 45.0 % Vol. 700 ml 2016 165655 86.75
20 Braeval 12-year-old DL Premier Barrel Selection 12 46.0 % Vol. 700 ml
21 Braeval 1994 Sa 45.0 % Vol. 700 ml 2014 165658 84.00
22 Braeval 1994 LT 18 52.5 % Vol. 700 ml 2013 86.94
23 Braeval 1989 Sb Spirits Shop' Selection 49.4 % Vol. 700 ml 2014 86.75
24 Braeval 11-year-old Whi WHISKI (Bar and Restaurant, Edinburgh) 11 46.0 % Vol. 700 ml
25 Braeval 10-year-old DL Premier Barrel Selection 10 46.0 % Vol. 700 ml
26 Braeval 1994 Sa 45.0 % Vol. 500 ml 2014 165658 84.00
27 Braeval 1994 TF 18 55.3 % Vol. 700 ml 2013 165661 86.58
28 Braeval 1994 Sa 45.0 % Vol. 700 ml 2015 165657 84.25
29 Braeval 1994 AI The Speyside Trail 19 46.0 % Vol. 700 ml 84.82
30 Braeval 1994 Sa Coilltean 49.5 % Vol. 700 ml 2018 165700 89.83
31 Braeval 1991 Brd 21 53.1 % Vol. 700 ml 2013 95120 86.87
32 Braeval 1998 DL Tartan - for LMDW 10 40.0 % Vol. 700 ml 2009 4882 / 3 83.00
33 Braeval 1996 IM Dun Bheagan 14 43.0 % Vol. 700 ml 2011 130155 82.25
34 Braeval 1998 BA Raw Cask 13 58.0 % Vol. 700 ml 2011 950312 80.00
35 Braeval 1998 SV The Un-Chillfiltered Collection 13 46.0 % Vol. 700 ml 2012 168878
36 Braeval 2001 McG McGibbon's Provenance 12 46.0 % Vol. 700 ml 2013 DMG 9865 85.00
37 Braeval 1990 McG McGibbon's Provenance 13 46.0 % Vol. 700 ml 2004 DMG 1498
38 Braeval 1980 SMWS 113.6 Toasted desiccated coconut 20 50.8 % Vol. 700 ml 113.6
39 Braeval 1989 BA Raw Cask 24 53.4 % Vol. 700 ml 2014 28449 88.00
40 Braeval 1998 SV Vintage Collection - Cask Strength 16 53.9 % Vol. 750 ml 2015 168864 873094004281 84.00
41 Braeval 1994 DS Limited Release 20 48.0 % Vol. 700 ml 2015 159164 88.50
42 Braeval 1995 IM Dun Bheagan 11 46.0 % Vol. 700 ml 2006 95653 80.00
43 Braeval 12-year-old DL Premier Barrel Selection 12 46.0 % Vol. 700 ml 5014218792294 76.63
44 Braeval 2010 SMWS 113.19 Thyme for a banana 07 62.2 % Vol. 700 ml 113.19 83.33
45 Braeval 1977 SMWS 113.10 25 43.8 % Vol. 700 ml 2003 113.10 86.00
46 Braeval 2010 SMWS 113.18 Revives and revitalises 08 62.6 % Vol. 700 ml 113.18
47 Braeval 2010 SMWS 113.16 A sweet, spicy and savoury sensation 08 62.2 % Vol. 750 ml 113.16
48 Braeval 2010 SMWS 113.21 Jammed with ginger 08 62.5 % Vol. 750 ml 113.21
49 Braeval 08-year-old DL - Christmas 2006 Premier Barrel Selection 08 46.0 % Vol. 700 ml 2006
50 Braeval 1998 DL Old Particular 15 48.4 % Vol. 700 ml 2013 DL 9989 5014218791693 82.00
51 Braeval 2001 LsD Hepburn's Choice 12 46.0 % Vol. 700 ml 2013 79.88
52 Braeval 2012 SMWS 113.32 Long-lasting and lip-tingeling 07 64.6 % Vol. 750 ml 113.32
53 Braeval 1989 WW8 The Warehouse Collection 25 54.5 % Vol. 700 ml 2014 28452 84.14
54 Braeval 1997 SCC 17 54.7 % Vol. 700 ml 2015 126677 85.33
55 Braeval 2001 HL The Old Malt Cask 15 50.0 % Vol. 700 ml 2017 HL 13270 5060354257005 83.91
56 Braeval 1997 DL Old Particular 16 48.4 % Vol. 700 ml 2014 DL 10280 5014218793819 84.50
57 Braeval 1998 SV Cask Strength Collection 13 56.7 % Vol. 700 ml 2012 168871 + 72 84.24
58 Braeval 1996 DoD 08 45.0 % Vol. 700 ml 2004 5014218850482 88.67
59 Braeval 1998 HB Cask Strength Series 20 51.8 % Vol. 700 ml 2018
60 Braeval 1998 GM Connoisseurs Choice - Cask Strength 20 59.0 % Vol. 700 ml 2018 26004 5020613067707 88.25
61 Braeval 1997 SMWS 113.41 Aged to perfection 23 54.3 % Vol. 750 ml 113.41
62 Braeval 2009 SMWS 113.25 An upland whisky 09 64.4 % Vol. 700 ml 113.25 83.00
63 Braeval 1990 DL Old Malt Cask 16 50.0 % Vol. 700 ml 2006 DL 2922 80.00
64 Braeval 1985 SMWS 113.4 14 55.3 % Vol. 700 ml 1999 113.4
65 Braeval 1996 McG McGibbon's Provenance 09 46.0 % Vol. 700 ml 2006 DMG 2911 82.00
66 Braeval 1996 JB Best Casks of Scotland 08 43.0 % Vol. 700 ml 2004
67 Braeval 1981 DL Old Malt Cask 17 50.0 % Vol. 700 ml 1998
68 Braeval 1996 DL Old Malt Cask 12 50.0 % Vol. 700 ml 2009 DL 5029 82.00
69 Braeval 1998 SV Vintage Collection 12 43.0 % Vol. 700 ml 2011 168859 + 860 82.25
70 Braeval 1995 TWT Mo Òr Collection 15 46.0 % Vol. 500 ml 2011 186018 77.00
71 Braeval 1998 JB Best Casks of Scotland 12 43.0 % Vol. 700 ml 2011 82.00
72 Braeval 1989 TWB Burns Malt 23 54.2 % Vol. 700 ml 2013 1074 76.00
73 Braeval 1998 SV Vintage Collection 12 43.0 % Vol. 700 ml 2011 168869 + 70 85.00
74 Braeval 1998 SV Vintage Collection 12 43.0 % Vol. 700 ml 2011 168867 + 168868
75 Braeval 1990 DoD 18 46.0 % Vol. 700 ml 2008 LD 4579 81.33
76 Braeval 2001 DoD 12 58.6 % Vol. 700 ml 2013 LD 10172 83.33
77 Braeval 2011 SMWS 113.29 Margherita Jägerbomb 07 63.7 % Vol. 700 ml 113.29
78 Braeval 2001 DoD 12 46.0 % Vol. 700 ml 2014 LD 10388 88.00
79 Braeval 1994 GlMo A Rare Find 20 56.0 % Vol. 700 ml 2014 90.00
80 Braeval 1999 JB Gifted Stills 09 43.0 % Vol. 700 ml 2008 75.50
81 Braeval 2002 The Distillery Reserve Collection 16 55.8 % Vol. 500 ml 2018 13910 5000299613641 86.89
82 Braeval 1998 SV Cask Strength Collection 12 57.5 % Vol. 700 ml 2011 168861 + 62 82.33
83 Braeval 1998 McG McGibbon's Provenance 10 46.0 % Vol. 700 ml 2008 DMG 4648 83.50
84 Braeval 1997 DL Old Particular 19 51.5 % Vol. 700 ml 2017 DL 12116 5014218804355 86.00
85 Braeval 1994 DS Limited Release 19 48.0 % Vol. 700 ml 2014 159154 5030748100187
86 Braeval 1979 SMWS 113.1 Sweet tobacco and pandrops 17 59.1 % Vol. 700 ml 1997 113.1 89.00
87 Braeval 2001 HL The Old Malt Cask 14 50.0 % Vol. 700 ml 2015 HL 11999 5060354251461 84.73
88 Braeval 2012 SMWS 113.33 Tropical popping candy 07 60.2 % Vol. 700 ml 113.33 83.43
89 Braeval 1999 DoD 12 46.0 % Vol. 700 ml 2012 LD 8888 84.00
90 Braeval 1990 DL XOP - Xtra Old Particular 25 57.3 % Vol. 700 ml 2015 DL 11008 88.67
91 Braeval 1994 RBTW Limited Edition 48.0 % Vol. 700 ml 2018 165602 5060414942100 87.50
92 Braeval 2014 Wx Spirit & Cask Range 52.5 % Vol. 700 ml 2019 9900-333/-335 83.17
93 Braeval 2011 SMWS 113.28 Porridge parkour 08 62.0 % Vol. 700 ml 113.28 84.33
94 Braeval 1997 SMWS 113.44 A real precious gem 23 57.2 % Vol. 700 ml 113.44
95 Braeval 1998 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2016 5020613058958 87.25
96 Braeval 1996 DL Old Malt Cask 11 50.0 % Vol. 700 ml 2008 DL 4467 84.17
97 Braeval 1995 CWC Exclusive Casks 15 54.5 % Vol. 700 ml 186018 85.54
98 Braeval 1998 UD Fior Càirdeas - Special Scrum Selection #1 13 46.0 % Vol. 700 ml 2012 79.00
99 Braeval 1994 SMWS 113.12 Refreshingly minty 12 58.9 % Vol. 700 ml 2006 113.12 87.00
100 Braeval 11-year-old DL Premier Barrel Selection 11 46.0 % Vol. 700 ml 298
101 Braeval 1998 SV The Un-Chillfiltered Collection 13 46.0 % Vol. 700 ml 2011 168866
102 Braeval 2008 SMWS 113.15 An apricot jamboree 09 61.6 % Vol. 750 ml 2018 113.15
103 Braeval 2010 SMWS 113.22 Cream of the crop 08 63.0 % Vol. 750 ml 113.22
104 Braeval 1985 SMWS 113.7 Ragu sauce 15 57.9 % Vol. 700 ml 2000 113.7
105 Braeval 1998 SV Vintage Collection 12 56.9 % Vol. 750 ml 2011 168863 80.00
106 Braeval 1994 TSCL The Single Cask 22 55.0 % Vol. 700 ml 2017 165641 85.29
107 Braeval 2001 McG Clan Denny 59.5 % Vol. 700 ml 2017 DMG 11874
108 Braeval 2011 DL Provenance 08 46.0 % Vol. 700 ml 2020 DL 13788
109 Braeval 2010 SMWS 113.16 A sweet, spicy and savoury sensation 08 62.2 % Vol. 700 ml 113.16
110 Braeval 12-year-old DH The Clan Denny 12 46.8 % Vol. 700 ml 2013 5014218793338 83.22
111 Braeval 2010 SMWS 113.27 Fun time party greenhouse 09 60.7 % Vol. 750 ml 113.27
112 Braeval 1998 SV Vintage Collection 13 43.0 % Vol. 700 ml 2012 168875 + 168876 77.00
113 Braeval 1994 Sde Forumswhisky No. 9 18 51.9 % Vol. 700 ml 2013 86.68
114 Braeval 1994 ANHA The Soul of Scotland 19 56.0 % Vol. 700 ml 2014 159174 86.09
115 Braeval 1999 McG McGibbon's Provenance 11 46.0 % Vol. 700 ml 2010 DMG 6886 81.00
116 Braeval 2001 DL Single Minded 12 41.5 % Vol. 700 ml 2013 79.75
117 Braeval 2012 SMWS 113.36 Honey salad 08 61.8 % Vol. 700 ml 2020 113.36
118 Braeval 1999 DoD 11 46.0 % Vol. 700 ml 2011 LD 7064 86.33
119 Braeval 2001 McG McGibbon's Provenance 11 46.0 % Vol. 700 ml 2012 9312 5014218789621 83.00
120 Braeval 1994 RBTW 54.3 % Vol. 700 ml 2017 165593 87.14
121 Braeval 10-year-old DH The Clan Denny - Special Selection 10 46.0 % Vol. 700 ml 2016 DH 10829
122 Braeval 1998 DL Old Malt Cask - Cigar Malt 10 50.0 % Vol. 700 ml 79.50
123 Braeval 1997 HL The Old Malt Cask 15 50.0 % Vol. 700 ml 2013 HL 9888 83.67
124 Braeval 1994 Sb Spirits Shop' Selection 44.5 % Vol. 700 ml 2019 165692 86.25
125 Braeval 2009 SMWS 113.25 An upland whisky 09 64.4 % Vol. 750 ml 113.25
126 Braeval 1989 HB Finest Collection - Cask Strength 15 50.2 % Vol. 50 ml 2004
127 Braeval 2011 SMWS 113.24 Attack of the killer florists! 07 63.4 % Vol. 700 ml 113.24 81.00
128 Braeval 2009 AWWC Infrequent Flyers 11 56.1 % Vol. 700 ml 2020 27768 84.64
129 Braeval 1979 SV Braes of Glenlivet Vintage Collection - Miniature 15 60.0 % Vol. 50 ml 1995 16040 88.70
130 Braeval 1994 BWM Four Seasons Series - Autumn 24 51.9 % Vol. 700 ml 2019 165677 88.40
131 Braeval 1997 CWC Exclusive Casks 14 52.0 % Vol. 700 ml 2012 126678 85.75
132 Braeval 1989 ElD The Single Malts of Scotland 29 55.4 % Vol. 700 ml 2018 0993 87.91
133 Braeval 2000 SV Cask Strength Collection 21 60.3 % Vol. 700 ml 2021 6393 5021944111930 87.00
134 Braeval 1996 McG McGibbon's Provenance 08 46.0 % Vol. 700 ml 2004 DMG 1580 86.00
135 Braeval 1995 IM Dun Bheagan 13 46.0 % Vol. 700 ml 2008 95654 81.67
136 Braeval 1994 SMWS 113.13 Mature spice 12 58.0 % Vol. 700 ml 2006 113.13 78.25
137 Braeval 1999 McG McGibbon's Provenance 11 46.0 % Vol. 700 ml 2011 DMG 7596 78.50
138 Braeval 1998 SV The Un-Chillfiltered Collection 13 46.0 % Vol. 700 ml 2012 168884 82.11
139 Braeval 1989 DL Old Malt Cask 20 50.0 % Vol. 700 ml 2009 DL 570 84.00
140 Braeval 1999 McG McGibbon's Provenance 12 46.0 % Vol. 700 ml 2012 DMG 8887 83.75
141 Braeval 1994 SMWS 113.14 Sinful and naughty 12 57.8 % Vol. 700 ml 2007 113.14
142 Braeval 1994 MoM Single Cask Series 20 54.0 % Vol. 700 ml 2015
143 Braeval 2001 DoD 12 46.0 % Vol. 700 ml 2014 LD 10308
144 Braeval 1994 EWK Club Bottling 20 50.6 % Vol. 700 ml 2015 165690 85.00
145 Braeval 2001 DL Single Minded 14 50.0 % Vol. 700 ml 2016
146 Braeval 1979 SMWS 113.3 18 58.9 % Vol. 750 ml 1998 113.3
147 Braeval 1974 SV Vintage Collection - Dumpy 30 57.0 % Vol. 750 ml 2004 550
148 Braeval 1998 DL Old Malt Cask 12 50.0 % Vol. 700 ml 2010 DL 6534 82.50
149 Braeval 1998 vW The Ultimate 14 46.0 % Vol. 700 ml 2013 168874 5021944085217 84.68
150 Braeval 1997 DL Old Particular 18 48.4 % Vol. 700 ml 2016 DL 11205 85.44
151 Braeval 1985 SMWS 113.2 Compot of wellies 12 57.2 % Vol. 700 ml 1997 113.2 85.50
152 Braeval 2001 LsD Hepburn's Choice 12 46.0 % Vol. 700 ml 2014 5060354243831 87.00
153 Braeval 1994 CWC Exclusive Casks 18 54.1 % Vol. 700 ml 2013 81.63
154 Braeval 1980 SMWS 113.5 20 54.8 % Vol. 700 ml 2000 113.5 85.00
155 Braeval 2010 SMWS 113.27 Fun time party greenhouse 09 60.7 % Vol. 700 ml 113.27 85.00
156 Braeval 1996 DL The Old Malt Cask 12 50.0 % Vol. 700 ml 2008 DL 4580 84.00
157 Braeval 1999 DL The Old Malt Cask 10 50.0 % Vol. 700 ml 2010 DL 6029 86.00
158 Braeval 2001 DoD 12 46.0 % Vol. 700 ml 2013 LD 10224 81.00
159 Braeval 23-year-old IM Chieftain's 23 53.1 % Vol. 750 ml 2019
160 Braeval 2008 SMWS 113.15 An apricot jamboree 09 61.6 % Vol. 700 ml 2018 113.15 85.25
161 Braeval 2001 DL Old Particular 15 48.4 % Vol. 700 ml 2017 DL 12117 5014218805215 83.33
162 Braeval 2010 SMWS 113.30 Bowling toffee apples 09 61.8 % Vol. 700 ml 113.30 87.33
163 Braeval 1995 IM Chieftain's 16 48.0 % Vol. 700 ml 2012 90571 + 90572 86.65
164 Braeval 1999 DL Advance Sample for the Old Malt Cask 11 50.0 % Vol. 200 ml 2011 DL 7056 80.50
165 Braeval 1999 DoD 10 46.0 % Vol. 700 ml 2009 LD 5610 83.33
166 Braeval 1994 AFBC Uniqueness of the Cask 20 54.2 % Vol. 700 ml 2015 165673 88.33
167 Braeval 21-year-old MoM Darkness! 21 48.4 % Vol. 500 ml 2016 84.50
168 Braeval 2012 SMWS 113.39 Frivolous and fun 08 65.6 % Vol. 750 ml 2020 113.39
169 Braeval 1994 Wy Oak For All Seasons 46.0 % Vol. 700 ml 2016 86.00
170 Braeval 1991 DL XOP - Xtra Old Particular 25 42.3 % Vol. 700 ml 2017 DL 11765 85.75
171 Braeval 2001 LsD Distiller's Art 14 48.0 % Vol. 700 ml 2016 5060354255025 85.33
172 Braeval 2001 DoD Manager's Special Selection 13 46.0 % Vol. 700 ml 2014 LD 11008 88.75
173 Braeval 1998 SV Vintage Collection 14 43.0 % Vol. 700 ml 2012 168886 + 87 83.50
174 Braeval 2002 McG McGibbon's Provenance 11 46.0 % Vol. 700 ml 2013 DMG 10092 84.33
175 Braeval 2011 SMWS 113.24 Attack of the killer florists! 07 63.4 % Vol. 750 ml 113.24
176 Braeval 1997 HL The Old Malt Cask 18 50.0 % Vol. 700 ml 2016 HL 12292 86.00
177 Braeval 2012 SMWS 113.39 Frivolous and fun 08 65.6 % Vol. 700 ml 2020 113.39
178 Braeval 1996 IM Chieftain's Choice 14 46.0 % Vol. 750 ml 2011 130153 80.00
179 Braeval 1995 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2013 5020613042087 84.38
180 Braeval 2001 DL Old Particular 18 48.4 % Vol. 700 ml 2019 DL 13724 85.00
181 Braeval 1991 HL The Old Malt Cask 25 44.7 % Vol. 700 ml 2016 HL 12815 89.00
182 Braeval 1997 PST 3rd Anniversary Club Bottle 24 47.2 % Vol. 700 ml 2021 83.00
183 Braeval 2002 The Distillery Reserve Collection 17 56.4 % Vol. 500 ml 2019 13913 5000299625460 86.60
184 Braeval 09-year-old DL Premier Barrel Selection 09 46.0 % Vol. 700 ml 2006 85.00
185 Braeval 1999 McG McGibbon's Provenance 10 46.0 % Vol. 700 ml 2009 DMG 5610 73.50
186 Braeval 1999 DL Old Malt Cask 11 50.0 % Vol. 700 ml 2010 DL 6848 5014218781175 81.67
187 Braeval 1998 IM Chieftain's Choice 12 43.0 % Vol. 700 ml 2011 90322 + 323 80.75
188 Braeval 12-year-old Whi WHISKI (Bar and Restaurant, Edinburgh) 12 46.0 % Vol. 700 ml 2012 82.50
189 Braeval 1977 SMWS 113.8 Creme brulee and Cumberland Pudding 24 46.1 % Vol. 750 ml 2002 113.8
190 Braeval 1998 SV Vintage Collection 14 43.0 % Vol. 700 ml 2013 168894 + 95 84.25
191 Braeval 1989 SLC Blair Castle Horse Trials 21 59.7 % Vol. 700 ml 2010 994 85.00
192 Braeval 16-year-old SD Le Clan des Grands Malts 16 43.0 % Vol. 700 ml
193 Braeval 1985 SMWS 113.11 Marzipan and tomato plants 18 57.9 % Vol. 700 ml 113.11
194 Braeval 2001 LsD Hepburn's Choice 12 46.0 % Vol. 700 ml 2014
195 Braeval 1994 CWC Exclusive Malts 18 52.1 % Vol. 750 ml 2013 159162 86.67
196 Braeval 1999 McG McGibbon's Provenance 12 46.0 % Vol. 700 ml 2012 DMG 8011 5014218786194 80.80
197 Braeval 1996 IM Grand Reserve 43.0 % Vol. 700 ml 2013 5010852021950
198 Braeval 14-year-old LsD Hepburn's Choice 14 50.0 % Vol. 700 ml 2016 77.67
199 Braeval 2001 DoD Manager's Special Selection 12 46.0 % Vol. 700 ml 2014 LD 10323 5060354243695 88.50
200 Braeval 1998 vW The Ultimate 13 46.0 % Vol. 700 ml 2012 168883 82.00
201 Braeval 1994 TWA Liquid Library 18 49.7 % Vol. 700 ml 2013 86.45
202 Braeval 1996 IM Dun Bheagan 16 43.0 % Vol. 700 ml 2013 85163, 85165, 85166 83.50
203 Braeval 1996 IM Dun Bheagan 18 46.0 % Vol. 700 ml 2015 95041 & 95043 5010852032680 85.60
204 Braeval 1996 IM Limited Edition - Speyside 19 46.0 % Vol. 750 ml 2015 95042 82.00
205 Braeval 2001 DoD 13 46.0 % Vol. 700 ml 2014 LD 10848 5060354246146 81.75
206 Braeval 1989 RS Bottled for Whisky Hood 53.9 % Vol. 500 ml 2019 28451 90.50
207 Braeval 10-year-old DS 10 40.0 % Vol. 700 ml 5030748100095 78.76
208 Braeval 1996 DL Old Malt Cask 12 50.0 % Vol. 700 ml 2009 DL 4928 80.63
209 Braeval 1998 WM&C Shieldaig Collection 11 60.4 % Vol. 700 ml 2010 90321 82.78
210 Braeval 2011 SMWS 113.28 Porridge parkour 08 62.0 % Vol. 750 ml 113.28
211 Braeval 1989 HL The Old Malt Cask 25 50.0 % Vol. 700 ml 2014 HL 10857 5060354246047 83.00
212 Braeval 1999 DoD 12 46.0 % Vol. 750 ml 2012 LD 8888 82.00
213 Braeval 1994 SMWS 113.14 Sinful and naughty 12 57.8 % Vol. 750 ml 2007 113.14
214 Braeval 2009 SMWS 113.20 A choc ice melting on rhubarb crumble 09 63.1 % Vol. 700 ml 113.20 84.00
215 Braeval 2010 SMWS 113.21 Jammed with ginger 08 62.5 % Vol. 700 ml 113.21
216 Braeval 2010 SMWS 113.22 Cream of the crop 08 63.0 % Vol. 700 ml 113.22
217 Braeval 1998 HMcD The Golden Cask 56.2 % Vol. 700 ml 2010 CM158 86.50
218 Braeval 1997 ED The First Editions 18 54.8 % Vol. 700 ml 2016 HL 12292 86.75
219 Braeval 1999 DoD 11 46.0 % Vol. 750 ml 2011 LD 7003 89.00
220 Braeval 1996 BA Raw Cask 12 57.3 % Vol. 700 ml 2009 4904 85.25
221 Braeval 2010 SMWS 113.17 Fruit cream delight 08 62.7 % Vol. 700 ml 113.17 83.33
222 Braeval 2012 DL Premier Barrel 08 46.0 % Vol. 700 ml 2020
223 Braeval 2012 SMWS 113.32 Long-lasting and lip-tingeling 07 64.6 % Vol. 700 ml 113.32
224 Braeval 2010 SMWS 113.19 Thyme for a banana 07 62.2 % Vol. 750 ml 113.19 84.00
225 Braeval 1994 Wy Mango Anise Sorbet 46.0 % Vol. 700 ml 2016 86.50
226 Braeval 1998 SV Vintage Collection 15 43.0 % Vol. 700 ml 2013 168899 + 900 83.67
227 Braeval 1997 SMWS 113.38 Welcomed with open arms 22 57.0 % Vol. 700 ml 113.38 86.40
228 Braeval 2001 ED The First Editions 15 58.4 % Vol. 700 ml 2017 HL 13948
229 Braeval 1989 SBT 24 43.0 % Vol. 700 ml 2014 87.00
230 Braeval 1998 vW The Ultimate 15 46.0 % Vol. 700 ml 2014 168901 5021944085217 82.25
231 Braeval 2001 DL Old Particular 15 48.4 % Vol. 700 ml 2016 DL 11562 5014218801095 84.75
232 Braeval 2001 LsD Distiller's Art 13 48.0 % Vol. 700 ml 2014 83.60
233 Braeval 1997 DL Old Particular 20 51.5 % Vol. 700 ml 2018 DL 12399 5014218806328 86.56
234 Braeval 1998 HB Finest Collection - Cask Strength 17 58.5 % Vol. 700 ml 2015 88.00
235 Braeval 2011 SMWS 113.26 Full of fizz and sparkle 07 61.6 % Vol. 700 ml 113.26 84.00
236 Braeval 2001 DL Old Particular 14 48.4 % Vol. 700 ml 2015 DL 10963 83.33
237 Braeval 2001 DL Old Particular 18 48.4 % Vol. 700 ml 2019 DL 13507 88.00
238 Braeval 1989 SMWS 113.34 Magically mediterranean 30 50.4 % Vol. 700 ml 113.34 87.67
239 Braeval 1994 LEG Selection XII 22 53.2 % Vol. 700 ml 2017 165365 88.63
240 Braeval 1991 G&C The Pearls of Scotland 52.9 % Vol. 700 ml 2013 95119 85.25
241 Braeval 1998 IM Dun Bheagan 19 50.0 % Vol. 700 ml 2018 93961 86.94
242 Braeval 2000 The Distillery Reserve Collection 16 54.7 % Vol. 700 ml 2017 5116 5000299613399 88.15
243 Braeval 1977 SMWS 113.9 Vanilla ice cream with butterscotch sauce 24 44.8 % Vol. 700 ml 2002 113.9
244 Braeval 2012 SMWS 113.40 A sheep in wolf's clothing 08 63.8 % Vol. 750 ml 2020 113.40
245 Braeval 2012 SMWS 113.33 Tropical popping candy 07 60.2 % Vol. 25 ml 113.33 82.00
246 Braeval 2002 LsD Distiller's Art 13 48.0 % Vol. 700 ml 2016 HL 15079 5060354252468 85.75
247 Braeval 1997 SMWS 113.31 Push pineapples shake a tree 22 58.1 % Vol. 700 ml 2020 113.31 88.50
248 Braeval 2012 SMWS 113.40 A sheep in wolf's clothing 08 63.8 % Vol. 700 ml 2020 113.40
249 Braeval 2011 SMWS 113.23 Chilled gazpacho and sweet potato soup 07 63.8 % Vol. 700 ml 2019 113.23 84.50
250 Braeval 2012 SMWS 113.36 From the garden to the kitchen and back 08 61.8 % Vol. 750 ml 2020 113.36
 
  顶一下
  (0)
  0%
  踩一下
  (0)
  0%
  ------分隔线----------------------------